zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odlovy nepůvodních druhů ryb se vyplatily

04.05.2008
Příroda
Odlovy nepůvodních druhů ryb se vyplatily

V loňském roce provedla AOPK ČR, Středisko Brno odlovy nepůvodních druhů ryb na lokalitách, vybudovaných z prostředků krajinotvorných programů, sloužících především jako místa reprodukce obojživelníků. Během několika let od jejich vybudování byly totiž tyto vodní plochy spontánně zarybněny místními rybáři, došlo na nich k rychlému rozmnožení nepůvodních druhů ryb, především karase stříbřitého a lokality jako místo reprodukce obojživelníků zanikaly.

Průhlednost vody na těchto plochách byla někdy i méně než 15 cm, zcela chyběl zooplankton, byl zastaven jakýkoliv růst mokřadní makrovegetace. V letošním roce je již na první pohled vidět výsledek loňských odlovů. Provedený management umožnil v letošním roce návrat obojživelníků na původní lokality reprodukce. Průhlednost vody je na všech odlovených vodních plochách více než jeden metr. Na všech lokalitách dochází k opětovnému zarůstání mokřadní makrovegetací.

Na místech, na kterých se díky vysokému predačnímu tlaku karasů stříbřitých nedařilo nalézt žádná larvální stádia obojživelníků, je dnes dno pokryto souvislou vrstvou pulců skokanů a ropuch. Jedním z míst, kde proběhl odlov s cílem zlepšit podmínky místních populací obojživelníků, je i Omická bažinka, vybudována v roce 2001 jako rozsáhlý systém mokřadních biotopů v rámci Programu péče o krajinu MŽP.

V loňském roce se podařilo díky nízkému stavu vody tuto lokalitu zcela zbavit nepůvodních druhů ryb. Výsledek je patrný na fotografiích níže. Zkušenosti bohužel ukazují, že tato managementová opatření budou muset být na lokalitách periodicky opakována. Při letošních kontrolách lokalit, které byly v loňském roce sloveny, již bylo na některých z nich prokázáno vysazení nepůvodních druhů ryb.

Je zřejmé, že bez pravidelné péče o mokřadní biotopy a bez pravidelné redukce obsádky by opětovně během několika následujících let došlo k jejich naprosté devastaci nepůvodními druhy ichtyofauny, a jejich význam jako místo reprodukce obojživelníků by tak opět zcela zanikl.

 

Omická bažinka v létě 2007 před odlovem ryb. Foto Lucie ČuhelováOmická bažinka v roce 2007 - odlov ryb. Foto Lucie ČuhelováOmická bažinka v roce 2007 - odlov ryb. Foto Lucie ČuhelováOmická bažinka v roce 2008, bez ryb, průhlednost vody se radikálně zvýšila. Foto Roman ZajíčekStovky snůšek skokanů i ropuch nejsou ohrožovány rybami. Foto Roman ZajíčekLokalita v roce 2008. Larvy obojživelníků na mnoha místech doslova pokrývají dno. Foto Roman ZajíčekLokalita v roce 2008. Larvy obojživelníků na mnoha místech doslova pokrývají dno. Foto Roman Zajíček

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí