zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První májový víkend patří ptačímu zpěvu

02.05.2008
Příroda
První májový víkend patří ptačímu zpěvu
Pátek 2. května se už 25 let slaví jako Světový dnem ptačího zpěvu a na nejrůnějších místech republiky se již ode dneška začínají nabízet ornitologické výpravy a vycházky k Vítání ptačího zpěvu.

Chce to ráno výjimečně brzké probuzení, ale nevšední zážitek při slibovaném krásném jarním počasí bude jistě stát zato. První veřejné jarní vítání ptačího zpěvu zorganizovali milovníci ptactva v britském Birminghamu v květnu 1983. Kdo se na žádnou akci v terénu nedostane, může hlasy ptáků obdivovat alespoň z okna nebo na stránkách Českého rozhlasu (http://www.rozhlas.cz/hlas).

Ptáci jsou významným indikátorem zdravého životního prostředí. Bohužel, více než 60 % ptačích druhů, žijících v České republice, patří do kategorie ohrožených. Posižené jsou především druhy zemědělské krajiny, v posledních letech ale zaznamenávají významné úbytky i druhy dříve hojné, jako je vrabec domácí nebo racek chechtavý. Ptáky ohrožují především dva faktory – narušování potravního řetězce (například hnojení průmyslovými hnojivy a další používání agrochemikálií) a mizení jejich přirozeného prostředí (obecně snižování pestrosti nejenom druhů rostlin a živočichů, ale také typů ekosystémů a mozaikovitosti krajiny).

Ochrana ptáků stála vlastně za vznikem současné celoevropské soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Právě směrnice na ochranu ptáků z roku 1979 dala soustavě Natura 2000 základ, na němž stojí dodnes. V České republice je pod značkou Natura 2000 vyhlášeno bezmála 40 ptačích oblastí (jejich kompletní seznam a podrobné informace jsou na stránce http://www.natura2000.cz).

Pomoci ptákům lze celou škálou aktivit a opatření od těch nejjednodušších, které může udělat prakticky každý (zimní přikrmování, vyvěšování budek, pestrá zahrada), až po rozsáhlejší managementová opatření (například agroenvironmentální či ekologické metody zemědělství, snižování dávek umělých hnojiv, apod.). Odkazy na stránky s praktickými informacemi o ochraně ptáků najdete na konci této tiskové zprávy.

Nejbližší akce k ochraně a poznávání ptactva:

Sobota 3. května

4:00 Havlíčkův Brod (Vysočina); sraz před ZŠ Na Sadech. Procházka městským parkem s určováním hlasů a povídání o ptácích. Akce bude zakončena ukázkou dravců a sov ze Stanice ochrany a ukázkou odchytu a kroužkování ptáků. Ranní procházku povede Václav Hlaváč z havlíčkobrodské pobočky AOPK ČR.

6:00 Hostivice (Středočeský kraj), Vítání ptačího zpěvu na Hostivických rybnících, sraz na konci hráze Litovického rybníka. Ornitologická vycházka kolem rybníků s pozorováním, posloucháním a určováním ptactva a povídání o ochraně a historii území. Vede Ota Vorel a Jiří Kučera (724 209 973). Pořádá ZO ČSOP Hostivice (http://www.volny.cz/csop.hostivice).

6:00 Konopiště (Středočeský kraj); sraz na hrázi Konopišťského rybníka. Příjemná procházka zámeckým parkem spojená s pozorováním ptáků a jejich určování podle zpěvu, ukázka odchytu a kroužkování. Předpokládaný konec akce do 9:00. Dalekohled s sebou. Pořádá Muzeum Podblanicka a Správa CHKO Blaník, vedou Pavel Procházka a Jiří Pokorný. Informace u Veroniky Dvořákové, muzeum.podblanicka@seznam.cz.

6:15 Brno (Jihomoravský kraj); sraz na autobusové zastávce Medlánky. Trasa povede přes Medlánecký park mezi zahrádkami na Medlánecké kopce, slavnou to stepní lokalitu odkud zamíříme k Medláneckému letišti a zpátky. S sebou vhodnou obuv, oblečení do případného nečasu a samozřejmě dalekohled. Průvodci budou Oldřich a Jan Sychrovi (dubovec@seznam.cz, 603 901 754).

6:30 Rakovník (Středočeský kraj); sraz u Tyršova koupaliště. Vycházka s určováním ptačích druhů a jejich ochrana, kontrola budek, ukázka odchytu a kroužkování. PR Tankodrom. Pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix, vede Milan Tichai (R.O.S.os@seznam.cz, 608 301 387).

7:00 Český Těšín (Moravskoslezský kraj); sraz u skautského střediska Zlatá orlice (u vodní nádrže Hrabinka). Vycházka po okolí s odborným výkladem, pozorování a poslouchání ptáků, za příznivého počasí ukázka odchytu. Vedou Milan Bronclík (608 438 872) a Dan Křenek (776 322 719).

7:00 Dobrá Voda u Hořic (Královéhradecký kraj); sraz u silnice na hrázi Cukrovarského rybníka. Organizátor Jan Bartoníček (erithac@email.cz, 737 355 332).

7:00 Mnichovo Hradiště (Středočeský kraj), sraz u štěrkopískovny Veselá u Mnichova Hradiště (parkování v místě). Dopolední vycházka za ptačím zpěvem, trasa cca 2 km, představení pestrých ptačích společenstev záplavového území Jizery, ukázka odchytu a kroužkování, pojednání o významu propadlin po těžbě surovin a jejich okolí pro ptactvo a ostatní přírodu. Spolupořádají ČSO a Strana zelených, vedou Pavel a Tomáš Kverkovi (pkverek@volny.cz, 723 009 527; 326 784 453).

7:00 Roudnice nad Labem (Ústecký kraj); sraz na okraji mostu na Karlově náměstí. Dalekohledy s sebou. Předpokládaná doba vycházky cca 3 hod. Pořádá stanice ekologické výchovy Ciconia ČSOP a KZM v Roudnici nad Labem.

7:00 Rousínov (Jihomoravský kraj); sraz u kapličky Sv. Floriána. Vycházka do Habrovanské zámecké zahrady, zpět přes Královopolské Vážany. Povídání o ptactvu. Pořádá ZO ČSOP Rousínov. Vede Jiří Bartl (605 876 078).

7:00 Rožďalovice (Královéhradecký kraj); sraz na náměstí. Kontakt Vladimír Šoltys (602 555 102, jicinvet@seznam.cz).

7:00 Střítež u Jihlavy (Vysočina); sraz na zastávce ČD. Vycházka k Střítežským rybníkům s odborným výkladem, trasa asi 5 km. Pořádá pobočka ČSO na Vysočině. Vede Vojtěch Kodet (608 036 024).

7:00 Telč (Vysočina); sraz u záchranné stanice volně žijících živočichů. Tradiční procházka po okolí, seznámení s nejběžnějšími druhy ptactva a jejich řečí. Ukázka kroužkování, soutěž o nejhezčí dětskou kresbu. Návrat kolem 10:00. Pořádá ZO ČSOP Vysočina, informace u Hany Uhlíkové, e-mail: uhlikova@fld.czu.cz, 776 363 491.

7:15 Hranice (Olomoucký kraj); sraz před Střední lesnickou školou. Návštěva PR Velká Kobylanka, NPR Hůrka, Hranické propasti a lázní Teplice (lázeňský park). Ukázka hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou vhodné oblečení a obutí do přírody, dalekohled, svačinu a dobrou náladu. Předpokládané ukončení krátce po 12:00. Vedou Jaroslav Koleček (j.kolecek@email.cz) a Jiří Lehký (jiri.lehky@nature.cz, 605 552 978).

7:30 Týnčanský kras u Petrovic (okr. Příbram, Středočeský kraj); sraz před speleologickou terénní stanicí (odbočka na Týnčany ze silnice č. 118 z Petrovic do Krásné Hory). Vycházka nivou potoka i stepními stráněmi s krasovými jevy, spojená s poslechem a určováním ptačích hlasů. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Předpokládané ukončení v 11:00. Pořádá Ochrana fauny ČR (http://www.ochranafauny.cz) a ČSO. Vede Lukáš Viktora (274 866 700, viktora@birdlife.cz).

7:30 Vavřinec (okr. Kutná Hora, Středočeský kraj); sraz na parkovišti před hřbitovem. Vycházka po jižním břehu Vavřineckého rybníka, pozorování a určování ptactva. Za příznivého počasí ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá ČSO, vede Jan Křivský (jan.krivsky@centrum.cz, 732 560 647).

7:30, 9:00, 10:30 Vrchlabí (Královéhradecký kraj); sraz u rybníka U letiště. Pořádají se tři vycházky (7:30, 9:00 a 10:30). Povídání o ptácích a jejich akustické a vizuální určování při procházce lužním lesíkem na břehu rybníka, ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá krkonošská Ornitologická sekce a Správa KRNAP. Vede RNDr. Jiří Flousek (j.flousek@krnap.cz, 499 456 212).

7:45 Polička (Pardubický kraj); sraz před nádražím ČD, trasa povede k odkalovací nádrži Masokombinátu, info Jiří Mach (603 349 088, ma@gy.svitavy.cz).

8:00 Karviná – Staré Město (Moravskoslezský kraj); sraz u myslivecké chaty Hájenka. Návštěva rybníků a lovecké remízy. Vede Kurt Rusek (603 449 367).

8:30 Nepomuk (Plzeňský kraj); sraz na hrázi Špitálského rybníka pod kostelem sv. Jakuba. Pozorování ptáků na Špitálském rybníce, vycházka k Průhonskému rybníku s výkladem o pozorovaných a zejména slyšených druzích ptáků. Doprovodný program s malou výstavkou přírodnin a fotografií a ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá Nepomucký ornitologický spolek, vede Václav Kovář (777 900 519).

8:30 Opava-Vávrovice (Moravskoslezský kraj); sraz na zastávce MHD U Cukrovaru. Vycházka kolem cukrovarských rybníků. Pořádá ZO ČSOP Opava (http://www.csop-opava.webpark.cz), informace u Jiřího Lisska, hana.lisskova@ukzuz.cz, 737 672 861.

9:00 Kadaň (Ústecký kraj); sraz před budovou gymnázia. Vycházka do Želivského meandru a podél Ohře. Vede Michal Podhrazský (corax@seznam.cz).

9:00 Tchořovice (Jihočeský kraj); sraz na zastávce ČD Tchořovice u Blatné. Vycházka k rybníkům Starý, Radov a Hořejší. Ukázka odchytu a kroužkování, soutěž v poznávání ptáků o ceny. Ukončení asi ve 12:00. S sebou dalekohled a vhodnou obuv. Pořádá ZO ČSOP Blatná a Jihočeský ornitologický klub. Vedou Petr Pavlík (petrp@blek.cz, 723 743 299), Zdeněk Voborník, Petr Louda a Jan Černý.

16:00 Mělnicko (Středočeský kraj); Vítání proběhne tradičně na levém břehu Vltavy cca 1,5 km nad soutokem s Labem. Akce je dvoudenní s nočním poslechem a nocováním na místě ve vlastních stanech a spacácích. Začátek v sobotu po 16:00, ukončení v neděli kolem 12:00. Vlastní Vítání začne v neděli ve 4:30 na protipovodňové hrázi u Vltavy. Pořádá Česká společnost ornitologická, informace u Petra Lumpeho (728 158 417).

Neděle 4. května

4:00 Dolní Čermná (Pardubický kraj); sraz na hrázi rybníka. Několikahodinová procházka s posloucháním a pozorováním ptáků, ukázkami ptačích hlasů a kroužkování. Vede Aleš Hampl (604 208 580).

5:00 Praha 6, Bílá hora - obora Hvězda, sraz u letohrádku Hvězda; Vítání ptačího zpěvu. Pořádá Česká společnost ornitologická (http://www.birdlife.cz), vede Jan Řezníček (jan.reznicek@volny.cz, 604 186 134).

5:00 Žehuň (Středočeský kraj); sraz do 8:00 na „ornitologickém tábořišti“ na louce u železniční trati při severním břehu rybníka. Po dohodě možný příjezd 3. 5. a přespání pod širákem či ve vlastním stanu. Ukázka odchytu a kroužkování. Pořádá patronátní skupina pro SPA Žehuňský rybník. Kontakt: Miroslav Jelínek (mir.jelinek@iol.cz, 603 554 706) a Lubor Urbánek (urbanek@ddm.litomysl.cz, 604 824 652).

6:00 Holýšov (Plzeňský kraj); sraz před radnicí. Ukázka odchytu ptáků, procházka spojená s určováním ptáků podle hlasu. Pořádá Holýšovský ornitologický klub, info L. Schröpfer (732 370 036).

6:00 Chodov (Karlovarský kraj); sraz na hrázi rybníka Bahňák. terénní vycházka spojená s určováním ptačích druhů dle hlasového projevu. Vede Miroslava Horáková (737 720 060).

6:00 Velké Meziříčí (Vysočina); sraz u rozcestí silnice na Uhřínov a cesty do Balinského údolí. Procházka do Balinského údolí. Vede Jiří Necid.

7:00 Bor u Tachova (Plzeňský kraj); sraz před bránou borského zámku. Vycházka od borského zámku k rybníku Tážný. Informace na tel.: 721 962 801. Vede Karel Machač.

7:00 Frýdlant (Liberecký kraj); sraz před ZŠ TGM. Vycházka podél Radnického potoka. Vedou Jiří Mikšíček (482 313 437) a Jiří Hrouzek (606 951 647).

7:00 Hustopeče (Jihomoravský kraj); sraz před DDM Pavučina (Šafaříkova 40). Trasa přes meruňkové sady, kolem hustopečských rybníků směrem na Kamenný vrch. S sebou vhodnou obuv, oblečení do případného nečasu a dalekohled. Průvodci budou Jan Sychra a Ludmila Straková (dubovec@seznam.cz, 603 901 754).

7:00 Kladno (Středočeský kraj); sraz před Aquaparkem. V průběhu akce bude připravena malá poznávací soutěž pro příchozí. Informace u Petra Starého (602 336 014).

7:00 Toužín (Vysočina); Sraz u loděnice. Ukázka kroužkování ptáků, soutěž pro děti. Pořádá ZO ČSOP Vysočina. Kontakt: Ing. Hana Uhlíková (uhlikova@fld.czu.cz, 776 363 491).

7:45 Jiříkov (Vysočina); sraz u autobusové čekárny. Vycházka okolo Jiříkovského rybníka a PR Havranky k Sedletínským jezírkům. Pozorování, prohlídka přírodních lokalit, ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá Ornitologický klub Vysočina. Vede Jaroslav Rychlý (728 321 912).

8:00 Rožnov pod Radhoštěm (Zlínský kraj); sraz u Bučiského mostu pod Hradiskem. Po trase NS Hradisko na Vápenku a zpět do Rožnova kolem Bečvy. Ukázka hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou vhodné oblečení a obutí do přírody, a dalekohled. Předpokládané ukončení odpoledne. Vedou Jaroslav Koleček a Jiří Pavelka (j.kolecek@email.cz, 605 552 978).

8:30 Chocenice (Plzeňský kraj); sraz před Obecním úřadem. Vycházka okolo Vejsovského rybníka s výkladem o pozorovaných a zejména slyšených druzích ptáků. Pozorování vodních ptáků na hladině stativovým dalekohledem. Doprovodný program s malou výstavkou přírodnin, fotografií, ukázkami použití horolezeckého vybavení a ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá Nepomucký ornitologický spolek, vede Václav Kovář (777 900 519).

Úterý 6. května

8:00 Třemešské rybníky u Šumperka (Olomoucký kraj); skce bude probíhat od 6.5. do 8.5. od 8:00 do 18:00 - ukázky odchytu a kroužkování, poznávání ptáku podle hlasu. Kontaktní osoba: Petr Šaj, 731 186 056.

9:30 Hostivice (Středočeský kraj), Vítání ptačího zpěvu na Hostivických rybnících, sraz na konci hráze Litovického rybníka. Ornitologická vycházka kolem rybníků určená především pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti. Součástí vycházky bude nejen pozorování, poslouchání a určování ptactva, ale také hry a písničky o ptáčcích. Vede Jana Vojtová (775 294 492) a Ludmila Spoustová. Pořádá ZO ČSOP Hostivice (http://www.volny.cz/csop.hostivice) a Mateřské centrum Hostík (http://www.mchostik.unas.cz).

Středa 7. května

8:00 Ostrava-Vřesina (Moravskoslezský kraj); sraz před ZŠ a MŠ ve Vřesině. Beseda s dětmi ze ZŠ A MŠ, ukázka odchytu a kroužkování v blízkém remízku. Pořádá Sávo Novák (556 425 781) a Jiří Stolarczyk.

Čtvrtek 8. května

5:00 šumperk (Olomoucký kraj); sraz u DDM Vila Doris - procházka ranním parkem. Kontaktní osoba: Petr Šaj, 731 186 056.

6:45 Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj); sraz před kulturním domem Střelnice. Vycházka povede městským parkem, konečnou délku trasy si stanoví každý sám. Pořádá sdružení Hamerský potok (http://hamerskypotok.cz), vede Miroslav Stárek.

7:00 Rohozná (Pardubický kraj); sraz na autobusové zastávce. Později pak na hrázi Velkého Rohozenského rybníka. Akce potrvá do 11:00. Součástí je pozorování ptáků, ochrana ptáků, novinky z ornitologie a ukázka kroužkování. Akci pořádá VČ pobočka ČSO, AOPK ČR - Správa CHKO Železné hory a Spolek pro ochranu mokřadů. Akci vedou RNDr. František Bárta a RNDr. Kryštof Harant. Bližší info na tel.: 602 225 749.

8:00 Karviná – Louky nad Olší (Moravskoslezský kraj); sraz u obchodu vedle kaple sv. Barbory. Vycházka k zatopené důlní propadlině, pozorování a poslouchání ptáků s odborným výkladem, ukázka odchytu. Vedou Dan Křenek (776 322 719) a Milan Bronclík (608 438 872).

Sobota 10. května

4:30 Křemešník u Pelhřimova (Vysočina); sraz před hotelem na Křemešníku. Procházka po okraji PR Křemešník s určováním hlasů lesních druhů ptáků. Pořádá o. s. Zelené srdce, tel. 737 768 102, vede Pavel Koubek.

6:00 Jaroslavice (Jihomoravský kraj); Sraz v sobotu 10.5. v 6:00 na začátku Dolního rybníka. Pořádá NP Podyjí, vede Vlasta Škorpíková (vlasta_skorpikova@volny.cz, 723 344 091).

7:00 Nový Bydžov (Královehradecký kraj); sraz u vrátnice skláren (u bývalého mlýna). Cílem vycházky, spojené nejen s poslechem našich zpěvných ptáků budou luční partie Cidlinské nivy. S sebou dalekohled, vhodnou obuv a oblečení a dobrou náladu. Provázejí Lukáš Kadava (louka.s@seznam.cz, 737 465 767) a Michal Pavelka.

7:00 Tachov (Plzeňský kraj); sraz u zimního stadionu. Vycházka po parku zaměřená na poznávání ptáků podle jejich zpěvu, ukázka odchytu a kroužkování, povídání o ptačím životě, soutěže pro děti. Vedou Pavel Řepa (SCHKO Slavkovský les), Petra Cehláriková (SCHKO Český les), Milena Prokopová (SCHKO Český les). Dalekohled vítán. Info Barbora Nováková, ZO ČSOP Kladská (354 602 402).

Neděle 11. května

6:00 Přerov (Olomoucký kraj); sraz na ORNISu, (Bezručova 10). Procházka ranním lesem s očima i ušima dokořán, ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Josef Chytil (581 219 910, chytil@prerovmuzeum.cz).

 

Kam pro informace o ochraně ptactva:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Agroenvironmentální opatření

BirdLife International

Česká společnost ornitologická

Český svaz ochránců přírody

Hlas pro tento den (ČRo)

Natura 2000 v ČR

Ptačí budky

Ptačí napajedla

Zimní přikrmování

Zvíře v nouzi (ČSOP)

Živá zahrada (ČSOP)
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí