zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Voda z nádrže Švihov ztrácí kvalitu, možná i pokvete

06.05.2008
Voda
Voda z nádrže Švihov ztrácí kvalitu, možná i pokvete

Benešovsko/ Kvalita vody v nádrži Švihov klesá, stoupá ale koncentrace škodlivých látek. Z vodní nádrže na Želivce přitom odebírá pitnou vodu přes milion Pražanů a Středočechů.

Místy až desetinásobně překračují povolené limity nebezpečných pesticidů některé přítoky Želivky. Z tohoto důvodu se v posledních letech mění i kvalita nádrže sloužící jako rezervoár pitné vody pro Prahu, vodní nádrže Švihov na Dolnokralovicku. V těsném okolí nádrže existuje sice několikastupňová hygienická ochrana spojená se zákazem vstupu. Škodliviny na výše položených přítocích povodí Želivky však na výstražné zákazové tabulky nehledí.
„Přímé znečištění povrchové vody v nádrži není běžným způsobem možné. Ke znečišťování dochází postupným usazováním škodlivých látek v nádrži, které sem proudí z vodotečí,“ říká poradce společnosti Čistá Želivka o.p.s. Jaroslav Švejda s tím, že závadné látky jsou do nádrže přinášeny z vodotečí ve formě splavenin. Kritickým obdobím jsou právě jarní měsíce s intenzívním rozvojem živých organismů a problémy přináší i koncentrace dusíku a fosforu.
„Bodové znečištění způsobují obce a města, která zatěžují vodoteče především fosforem a pak je to plošné znečištění, kde působí zemědělství, a to především v podobě dusíku a pesticidů,“ vysvětluje Švejda princip zhoršující se kvality vody v nádrži.
Pokud se situace nezmění, můžeme se zanedlouho dočkat i toho, že voda v želivské nádrži pokvete stejně jako je to známé u jiných vodních ploch.
„V ukazatelích biogenních prvků jako je dusík a fosfor zde tato hrozba existuje. V oblasti pesticidů by překročení normy zase znamenalo zvýšené náklady na úpravu vody, což by se do ceny pitné vody promítlo jejím zvýšením o korunu až dvě na kubík vody,“ ujistil poradce obecně prospěšné společnosti. Ta vznikla právě za účelem ochránit cennou vodní lokalitu včetně vodotečí před znečištěním s cílem předložit a prosadit taková biotechnická opatření, aby zabránila znečištění vody v celém povodí Želivky a dosáhla trvalé udržitelnosti tohoto významného vodárenského zdroje.
„Existuje celá řada způsobů jak toho dosáhnout. Například celkové ozdravení přítoků nádrže, zajištění protierozních opatření včetně zatravnění a zalesnění nejproblematičtějších svažitých pozemků, zabránění splachů ornice, čištění rybníků a záchytných nádrží a vybudování nových záchytných nádrží a poldrů,“ dodává Jaroslav Švejda a připomíná, že Švihov je nenahraditelný zdroj pitné vody pro Prahu, která odebírá z Úpravny vody Želivka devadesát procent produkce. Zbytek pak odebírá část Středočeského kraje a část kraje Vysočina.
Obce v této části Benešovska jsou si závažné situace vědomy, dlouhodobě ji monitorují a mikroregiony proto založily Obecně prospěšnou společnost Čistá Želivka „Jejím hlavním cílem je pokusit se využít fondy EU pro budování nápravných a preventivních opatření, které přinesou užitek nejen městům a obcím v povodí, ale především hlavnímu odběrateli pitné vody kterým je hlavní město Praha,“ zdůraznil Švejda.

KAREL CHLUMEC

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí