zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání s odpady v Žilině

25.05.2008
Odpady
Nakládání s odpady v Žilině

V roku 1991 boli rozhodnutím mesta Žilina zrušené Technické služby, ktoré dovtedy zabezpečovali komunálne služby - vývoz a likvidáciu odpadu, ručné a strojové zametanie, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržbu miestnych komunikácií a prevádzku mestských cintorínov na území mesta Žiliny.

Na základe výsledkov konkurzného konania, ktorého sa zúčastnilo viacero uchádzačov, začal dňom 1.novembra 1991 zabezpečovať vývoz odpadu Ing. Anton Jánoš pod obchodným názvom TEZAS a prevádzku mestskej skládky tuhého komunálneho odpadu Ing. Peter Suchoň pod obchodným názvom TERA.

V rovnakom období došlo ku dohode obidvoch podnikateľov a bolo vytvorené konzorcium s názvom T T. Postupom času sa forma podnikania zmenila na Združenie T T a v roku 1998 bolo podnikanie zmenené z fyzických osôb na právnicku formu v spoločnosti T T, s.r.o. so sídlom na Hôreckej ceste v Žiline.
V roku 1991 pracovalo vo firme 34 pracovníkov, v súčasnosti poskytuje firma pracovné príležitosti pre viac ako 160 stálych a 30 sezónnych pracovníkov. Rozšírením činností a zlúčením iných spoločností dnes poskytuje organizácia nasledovné služby:

- odvoz odpadu
- separovaný zber odpadu
- prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním
- kompostovanie odpadu
- čistenie komunikácií a verejných priestranstiev
- údržba verejnej zelene

Spoločnosť T T, s.r.o. postupne ku sebe pričlenila ODPADY, s.r.o. Kysucké Nové Mesto, RENOL, spol. s r.o., Bytča a TÚZ, s.r.o. Žilina.
V roku 1998 bol odpredaný 50% podiel spoločnosti FURA, s.r.o. Rozhanovce, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z bytového fondu mesta Košice.
V roku 2000 v konkurznom konaní získala spopločnosť T T, s.r.o. 51% akcií Technických služieb Ružomberok, akciovej spoločnosti, čím rozšírila svoj vplyv na severe Slovenska aj na oblasť Liptova a Oravy.

V roku 2001 sa spoločnosť zúčastnila užšej súťaže na zabezpečenie zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu z mesta Vrútky a na základe následného rokovacieho konania zabezpečuje činnosti zberu a zneškodňovania odpadov z mesta Vrútky, čím rozšírila svoje pôsobenie aj na oblasť Turca.

Odvoz  odpadu

   Odvoz odpadu, ako hlavná prepravná činnosť firmy T T, a.s., má sídlo na Hôreckej ceste číslo 21 v Žiline-Závodí.

Odvoz organizuje celkom 65 pracovníkov vedených technicko-hospodárskym manažmentom s patričnou kvalifikáciou a hlavne dlhoročnými skúsenosťami. V žilinskom kraji predstavuje zvozovú oblasť 365 tisíc obyvateľov, čo reprezentuje 7% celého slovenského trhu.

Odvoz odpadu uskutočňujú vozidlá PRESS s nadstavbami OTTO, FARID a METACON na podvozkoch MERCEDES, IVECO a LIAZ. Odvoz je zabezpečovaný z nádob obsahu 110, 120, 140 a 240 litrov, 1100 l kontajnerov a veľkokapacitných kontajnerov o obsahu 5 až 7 m3. Od roku 2002 zabezpečuje spoločnosť odvoz odpadu z kontajnerov ABROLL a lisovacích kontajnerov objemov 20 - 40 m3 vozidlami MERCEDES ACTROS s naťahovacími systémami KURTA a PALFINGER. Spoločnosť zabezpečuje komplexne odpadové hospodárstvo všetkých hypermarketov na území mesta. Firma postupne zavádza plastový program zberných nádob objemov 110 - 1100 l.

V mestách Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Vrútky a Ružomberok je zavedený separovaný zber odpadu v druhovej skladbe papier, sklo a plasty.

Zavedením press systému (stláčanie komunálneho odpadu priamo vo vozidle v pomere 1:6) sa zväčšila zvozová vzdialenosť na okruh 50 km od sídla firmy, kedy je služba ešte ekonomicky rentabilná.

V sídle firmy je dobre vybudovaná a vybavená opravárenska kapacita, vozidlá sú garážované, šatne pre obslužný personál sú moderne vybudované a priestory pre technický manažment tvoria slušný štandard.

Inovácii techniky je venovaná náležitá pozornosť a starostlivosť, pričom sa dobre osvedčila partnerská spolupráca s najväčšou českou prepravnou spoločnosťou, podnikajúcou v oblasti nakladania s odpadom - Pražskými službami, a.s. Praha.

Od roku 2000 spoločnosť T T, a.s. prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň Žilina- Považský Chlmec.

Kompostáreň sa nachádza v meste Žilina, v katastri prímestskej časti Považský Chlmec, na ľavej strane štátnej cesty č.507 Žilina – Bytča, na pravej strane rieky Váh a bezprostredne pri vodnom diele Horný Hričov. Je súčasťou areálu skládky odpadov Žilina - Považský Chlmec.

V zariadení sa zhodnocujú odpady kategórie „O“ (ostatný odpad) podľa schváleného prevádzkového poriadku príslušným OÚ OŽP.

Komposty sú vyrábané priemyselným spôsobom v súlade s STN 46 5735 „Priemyselné komposty“. Cieľom výroby kompostu je vyrobiť biologicko-minerálny komplex cestou termického kvasenia, ktoré je usmerňované prevzdušňovaním kompostovateľnej zmesi prehadzovaním. Organická hmota sa opätovne vráti do prirodzeného kolobehu vo forme kompostov, ktoré slúžia ako prirodzený substrát pre rastliny a zároveň ako hnojivo zabezpečujúce harmonický rast rastlín.

Priemyselné komposty slúžia na rekultiváciu trávnych porastov v parkoch, na sídliskách ako aj okrasných záhonov v centrálnej mestskej zóne a v okrajových častiach mesta Žiliny. 

ZDROJ: T T a.s. 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí