zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvání na palubu vlajkové lodi OPŽP

16.05.2008
Obecné
Pozvání na palubu vlajkové lodi OPŽP
Operační program Životní prostředí na veletrhu ENVI Brno.
20. - 22. května 2008, pavilon D brněnského výstaviště. Státní fond životního prostředí ČR má v tomto roce důležitý úkol: poskytovat zájemcům o dotace z OP Životní prostředí a následně příjemce podpory takový servis, aby Česká republika mohla co nejlépe využít fondy Evropské unie a realizovat co největší počet kvalitních projektů, které zlepší životní prostředí v ČR.

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program.

Operační program Životní prostředí je členěn do sedmi priorit:

  • zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
  • zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí,
  • udržitelné využívání zdrojů energie,
  • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží,
  • omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik,
  • zlepšování stavu přírody a krajiny,
  • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Součástí informačního servisu pro žadatele a příjemce podpory je i prezentace OPŽP na mezinárodním veletrhu ENVI  Brno. Rozsáhlou expozici a poradenské středisko najdou zájemci v pavilonu D  brněnského výstaviště od 20. do 22. května.

Na veletrhu vystavuje Státní fond životního prostředí společně s Ministerstvem životního prostředí ČR a jeho rezortními organizacemi: Agentura ochrany přírody a krajiny, Cenia, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. a Český hydrometeorologický ústav.

Stánek o OPŽP nabídne program rozdělený do tří částí

- osobní konzultace a poradenství přímo na stánku OPŽP
- semináře zaměřené na témata, které žadatele nejvíce tíží také na stánku OPŽP
- přednášky vrámci doprovodných programů veletrhu, 20. a 21.5. v Press centru v pavilonu E

Program veletrhu je zaměřen především na oblast vodního hospodářství a nakládání s odpady, stánek OPŽP nabídne podrobné informace i k tématu zlepšování stavu přírody a krajiny.

Osobní konzultace a poradenství

Každý den budou na stánku OPŽP připraveni specialisté, kteří se zabývají jak příjmem a vyhodnocováním žádostí v operačním programu,  tak i administrováním schválených projektů.

K dispozici budou experti pro následující tři oblastmi:

  • Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (Prioritní osa 1)
  • Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (Prioritní osa 4)
  • Zlepšování stavu přírody a krajiny (Prioritní osa 6).

Podrobný program

úterý 20. 5. 2008 

Konference Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Místo konání: Press center v pavilonu E

10.30 - zahájení konference, Jan Kříž (MŽP)
           - vznik, vývoj, aktuální stav, projektový cyklus, kde nalézt informace, Leo Steiner (SFŽP)
11.00 - Představení jednotlivých prioritních os, Leo Steiner (SFŽP)
11.30 - Administrace aktuální výzvy OPŽP, Ivana Vráblíková (SFŽP)
12.15 - Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS
             o čištění městských odpadních vod ve vztahu k OPŽP (MŽP)
12.45 - Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů, Petr Valdman (SFŽP)
13.15 - Finanční model (MŽP a Mott McDonald)
13.45 - diskuse a zakončení

Workshopy a diskuse
Místo konání: na stánku OPŽP v pavilonu D

14.00 - 14.30 - Zpracování finanční analýzy pro vodohospodářské projekty
                           (volba vhodného modelu, vstupy a výstupy, kontrola)
                           - seminář povede Ing. Balejová
14.30 - 15.00 - Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU:
                           (zadávací dokumentace, hodnotící kritéria, největší chyby)
                           - seminář povede Ing. Štrausová
15.00 - 15.30 - Veřejná podpora a finanční analýza v projektech odpadového hospodářství
                           (pravidla veřejné podpory, pravidlo de minimis, volba vhodného modelu FEA)
                           - seminář povede Ing. Smolková

středa 21. 5. 2008

Zaostřeno na prioritní osu 1 a prioritní osu 4
Místo konání: Press center v pavilonu E

10.00 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
              Prioritní osa 1, Vráblíková (SFŽP)
11.00 - Novela vodního zákona z pohledu MŽP (OOV MŽP)
12.00 - Zlepšování nakládání s odpady, Prioritní osa 4, Humplík (SFŽP)
12.45 - Novelizace zákona o odpadech a prováděcích předpisů - aktuální stav (OODP)
13.15 - Plnění plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (OODP)

Workshopy a diskuse
Místo konání: na stánku OPŽP v pavilonu D

14.00 - 14.30 - Provozní smlouvy ve vodohospodářství
                            (podmínky přijatelnosti, finanční model, výkonové parametry)
                            - seminář povede Ing. Sýkorová
15.00 - 15.30 - Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU
                           (zadávací dokumentace, hodnotící kritéria, největší chyby)
                            - seminář povede Ing. Štrausová
14.30 - 15.00 - Veřejná podpora a finanční analýza v projektech odpadového hospodářství
                           (pravidla veřejné podpory, pravidlo de minimis, volba vhodného modelu FEA)
                           - seminář povede Ing. Humplík

čtvrtek 22. 5. 2008 

Workshopy a diskuse
Místo konání: na stánku OPŽP v pavilonu D

14.00 - 14.30 - Jak podat žádost - Bene-fill - seminář povede Úsek řízení projektů SFŽP
14.30 - 15.00 - Nejčastější chyby a omyly v žádostech
                            - seminář povede Úsek řízení projektů SFŽP

Zdroj: www.opzp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí