zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Snižování negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatelstva v okolí komuníkací

19.05.2008
Ovzduší
Hluk
Pozvánka na seminář Snižování negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatelstva v okolí komuníkací
Středa 28. května 2008, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

odborný seminář pořádá Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí
a zdraví společnosti EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi minimalizace dopadu dopravy
na obyvatelstvo v blízkosti komunikací aneb s provozováním komunikací z hlediska ochrany obyvatelstva proti hluku a nadlimitním koncentracím látek znečišťující ovzduší. Posluchači budou informováni o možnostech čerpání dotací v této oblasti.

Seminář je určen pracovníkům průmyslových společností, zástupcům státní správy
a samosprávy, správcům komunikací, projekčním inženýrům dopravních staveb, stavebním firmám a odborné veřejnosti.

ODBORNÝ PROGRAM

8,30 – 9,00    PREZENCE

Legislativa v oblasti dopravního hluku
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
MUDr. Petr Šišma, CSc.
SZÚ Praha
9,00 – 9,30 hod.

9,30 – 9,45 hod.  PŘESTÁVKA

Plánované aktivity ŘSD v okolí komunikací z hlediska ochrany obyvatelstva proti hluku
(realizovaná a plánovaná opatření)
Strategické hlukové mapy - akční plány snižování hlukové zátěže
Ing. Karel Horníček
ŘSD Praha
9,45 – 10,15 hod.

Negativní vlivy chemických emisí z dopravy a možnosti jejich snižování
Mgr. Roman Ličbinský, Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i
10,15 – 10,45 hod.

Praktické zkušenosti s vlivem dopravního hluku na obytnou zástavbu
- hlukové a rozptylové studie
Mgr. David Svoboda, Ing. Vladimír Plachý, Ing. Jana Kočová
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
10,45 – 11,30 hod.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury
Ing. Michaela Brožová, Úřadu regionální rady v Hradci Králové
11,30 – 12,00 hod.

12,00 - 12,30 hod.  OBČERSTVENÍ

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, Prioritní osa 1 Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
Mgr. Ivana Kudrnáčová, Ing. Jan Špelda, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
12,30 – 13,00 hod.

Financování dopravní infrastruktury celostátního významu z fondů EU – představení Operačního programu Doprava
Ing. Miloš Čermák,  Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU
13,00 – 13,15 hod.

Přestávky si stanovují přednášející.
Změna programu vyhrazena.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
středa 28. května 2008, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova ulice 19,  Hradec Králové - zasedací místnost 4. patro
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA SEMINÁŘI
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 27. května 2008 na uvedené kontakty:
EMPLA spol. s r. o.
Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové
fax: 495 217 499
e-mail: marketing@empla.cz       
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Černíková
ÚHRADA SEMINÁŘE
Účastnický poplatek činí celkem ……. 1 500,-    Kč 
základ daně   1 260,50  Kč
19 % DPH      239,50  Kč  
a obsahuje:  vložné za osobu včetně pracovních materiálů a drobné občerstvení
Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (var. symbol 20080528) nebo hotově u  prezence.

DAŇOVÝ DOKLAD, POTVRZENÍ O PLATBĚ
Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. Daňový doklad  bude účastníkům semináře vydán na základě prokázaného zaplacení. Účastníci  obdrží u prezence daňový doklad jen na platby, které budou připsány na náš účet 5 dnů před konáním semináře. Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na Vaši adresu. Účast na akci nepotvrzujeme. Zprávu Vám zašleme jen v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

STORNOVACÍ PODMÍNKY
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně pro nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat  z vážných důvodů 3 dny před zahájením semináře nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení závazné přihlášky bude považováno za souhlas s organizací a cenou semináře

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí