zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na 22. května UNEP vyhlásil Mezinárodní den biodiverzity

16.05.2008
Příroda
Na 22. května UNEP vyhlásil Mezinárodní den biodiverzity

UNEP (Program OSN pro životní prostředí) vyhlásil čtvrtek 22. května Mezinárodním dnem biodiverzity [1]. Letos se tento svátek zaměřuje na téma „Biodiverzita a zemědělství“, tedy především k přírodě a životnímu prostředí šetrné formy zemědělství.  

Ministerstvo životního prostředí zařadilo Mezinárodní den biodiverzity do kalendáře kampaně Jaro pro Zemi, jednou z letošních jarních akcí je i dnešní slavnostní vyhlášení Krušnohorských rašelinišť českým mokřadem mezinárodního významu, či únorový podpis Memoranda  porozumění o ochraně středoevropské populace dropa velkého.

V České republice podporují šetrné způsoby hospodaření tzv. agroenvironmentální opatření Programu rozvoje venkova, mezi které patří například podpora ekologického zemědělství, tituly pro hospodaření  na travních porostech a orné půdě (biopásy, zatravňování orné půdy).

Ekologičtí zemědělci nepoužívají umělá hnojiva, pomáhají zachovat a zvyšovat úrodnost půdy přiměřeným hnojením statkovými hnojivy, vyváženými osevními postupy se zastoupením bobovitých rostlin či meziplodin. V ekologických chovech jsou zvířata ustájena přirozenými způsoby, mají možnost výběhu a pastvy, důležitá je jejich pohoda. Zamezení kontaminace vody a půdy přispívá k zvýšení úrodnosti půdy, mikrobiální aktivity v půdě a zvýšení pestrosti rostlinných i živočišných druhů v krajině. Pro zvýšení biodiverzity v krajině je velmi důležité zachovat potravní zdroje a místo pro úkryt drobných živočichů, absence herbicidů či umělých hnojiv pomáhá pestrosti flóry a tím například zachování populací motýlů, apod.

Na webových stránkách MŽP je řada informací k agroenvironmentálním opatřením a dalším dotačním programům podporujících ochranu přírody a zachování biologické rozmanitosti. Vedle řady letáků (Argumenty pro ekologické zemědělství; Biopásy – leták a příručka; Luční bahňák; Chřástal polní) to jsou materiály Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny; Agroenvironmentální opatření ČR 2007 – 2013; a Využívání ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny. Množství informací je k dispozici také na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Další informace:

http://www.cbd.int

http://www.chm.nature.cz

http://www.agroenvi.cz

http://www.pro-bio.cz

Poznámky:

[1] Biodiverzita, jinými slovy biologická rozmanitost je jednoslovné vyjádření bohatství rostlinných a živočišných druhů, ale také nejrůznějších typů ekosystémů.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí