zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Státy Beneluxu řeší největší znečištění životního prostředí v západní Evropě

16.05.2008
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Energie
Geologie
Státy Beneluxu řeší největší znečištění životního prostředí v západní Evropě
Podle nejnovější studie „Environmental Performance Index 2008“ univerzit Yale a Columbia jsou Belgie a Nizozemsko v oblasti kvality životního prostředí nejhorší z 15 původních zemí EU. Belgie se v žebříčku umístila na 25. z 27 současných členských zemí EU a celkově na 57. místě mezi 149 sledovanými zeměmi. Nizozemské výsledky jsou jen nepatrně lepší. Tato země je na 23. místě mezi 27 členskými zeměmi EU a na 55. místě ze 149 sledovaných zemí.

Na těchto velmi špatných výsledcích se bezpochyby podílí skutečnost, že se jedná o země s jednou z nejvyšších hustot obyvatelstva a největších koncentrací průmyslu a dopravy na světě. V případě Belgie došlo navíc v minulosti k zanedbání investic do životního prostředí. Aby dohnala tento skluz z minulosti, navýšila Belgie v posledních letech výrazně své investice do technologií pro životní prostření. Dnes dosahují 1,7 % HDP (cca. 5 miliard eur ročně) a jsou rozděleny mezi sektory čistění odpadních vod, odpadové hospodářství, sanace zamořených půd, kontrola znečištění ovzduší a poradenství v oblasti životního prostředí. V zemi narůstá tlak na kontrolu a odstraňování znečištění, ale i jeho prevenci tak, aby se dosáhlo cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní i evropské úrovni. Mezi ně patří především snížení emisí CO2 o 7,5 % v letech 2008-2012, podpora sběru a recyklace odpadů, sanace zamořených půd a zlepšení v oblasti čištění odpadních vod (pokračování rozsáhlých investic do výstavby čističek odpadních vod a kanalizací). Belgie také výrazně investuje do rozvoje energií z obnovitelných přírodních zdrojů. Cílem je, aby v roce 2010 6 % energie bylo získáváno z těchto zdrojů. Na národní, regionální i obecní úrovni jsou proto poskytovány výrazné podpory zejména v oblasti využití biomasy, instalace solárních panelů, tepelných čerpadel a větrných elektráren.

Ve dnech 21. - 23. října 2008 se v Gentu v Belgii uskuteční jeden z hlavních veletrhů v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energií v Beneluxu IFEST, na kterém zahraniční kancelář CzechTrade v Bruselu připravuje společný stánek českých firem (viz pozvánka v příloze). Tato akce je pro české firmy ideální příležitostí podchytit zájem potenciálních belgických a nizozemských partnerů v těchto oborech a oslovit je a zaujmout nabídkou svých výrobků a technologií.

ifest-2008-pozvanka-a-prihlaska.doc Dokument ve formátu DOC 370kB
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí