zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Grantový program Bioodpady 2008

16.05.2008
Odpady
Grantový program Bioodpady 2008
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém květnovém zasedání grantový program Fondu Vysočiny s názvem „Bioodpady 2008“ na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem.

Bioodpad tvoří velkoobjemovou složku a jako součást komunálního odpadu je ve velké míře ukládán na skládkách. Cílem čtvrtého ročníku grantového programu je spolufinancovat pořízení kontejnerů a kompostérů na bioodpad, které bude provázané s místní informační kampaní k problematice nakládání s bioodpadem.

Příjemci podpory jsou města, městyse a obce a také právnické a fyzické osoby podnikající, jejichž předmět podnikání nebo činnost zahrnuje nakládání s odpady. Alokace finančních prostředků v GP pro letošní rok činí 1 500 000,- Kč. Povinná finanční spoluúčast žadatele je 50 %. Výše podpory z GP Fondu Vysočiny, o kterou se žadatelé mohou ucházet, se pohybuje v rozmezí 20 - 100 tis. Kč na jeden projekt. Žádosti lze podávat do 31. 7. 2008.

Garantem programu je odbor životního prostředí, Krajský úřad kraje Vysočina. Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.fondvysociny.cz. Průběžné informace ke zpracování žádosti bude poskytovat Ing. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí