zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Účast Jihomoravského kraje na ENVI 2008

19.05.2008
Obecné
Účast Jihomoravského kraje na ENVI 2008
Stejně jako vloni, tak i v letošním roce se Jihomoravský kraj aktivně podílí na organizaci ekologických veletrhů

V rámci tiskové konference Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí a Mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody - kanalizace informoval náměstek hejtmana Jmk, Ing.Václav Horák zástupce médií o prezentaci Jmk na těchto akcích.


Stejně jako vloni, tak i v letošním roce se Jihomoravský kraj aktivně podílí na organizaci ekologických veletrhů. Letos se konají na brněnském výstavišti ve dnech 20. až 22. května 2008. Úroveň spolupráce se prohlubuje nejen díky zvyšujícímu se důrazu, který je na jižní Moravě věnován ochraně životního prostředí, přírodním rezervacím a evropsky nebo světově významným lokalitám. Představitelé a zástupci Jihomoravského kraje chtěli také výrazněji než v loňském roce přispět ke zvyšující se kvalitě akcí. Zúčastňují se proto přípravy veletrhů a pracují v jejich organizačním týmu.

Jihomoravský kraj bude na veletrzích opět zastoupen stánkem mezi vystavovateli. Bude umístěn v pavilonu D s pořadovým číslem 046. Pracovníci Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jmk budou návštěvníkům veletrhů po celou dobu prezentovat výstupy ze studií k projektu Čistá Svratka.

V rámci této kampaně budou poskytovat informace k aktivitám, které se v letošním roce realizují na Brněnské přehradě. Mezi těmi hlavními to jsou letecká aplikace vápenného hydrátu, záchranný přesun ryb do náhradních lokalit a nádrží. Zájemcům mimo jiné umožní nahlédnout do zpracovaných dokumentací k projektu Čistá Svratka včetně dalších informačních materiálů k boji proti sinicím. Po celou dobu budou v prostorách stánku prezentovány datovou smyčkou fotografie z vápnění přehrady.

Jižní Morava je regionem, v němž má ekologická výchova dlouholetou tradici. Usnesení vlády ukládají ředitelům krajských úřadů podporovat Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v obvodu své působnosti. V důsledku jejich plnění Jihomoravský kraj zpracoval ucelenou Koncepci ekologické výchovy (dále jen „Koncepce EVVO“). Stalo se tak díky spolupráci se školami, středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi zabývajícími se EVVO.

Součástí koncepce je akční plán, dle kterého jsou realizovány konkrétní projekty v daném období. Jmenujme například vydání jarního a podzimního čísla Jihomoravských ekolistů (e. zpravodaj), zajištění provozu krajského Ekoportálu, realizace odborných seminářů pro zástupce obcí a provozovatele odpadového hospodářství, poskytování dotací pro nevládní neziskové organizace i podnikatelské subjekty nebo participaci na organizaci oslav ke Dni Země.Jihomoravský kraj i v letošním roce vyhlásil v oblasti EVVO dvě soutěže. V rámci podpory a oceňování environmentálně zaměřených studentských aktivit to je 6. ročník soutěže diplomových a bakalářských prací zabývajících se řešením problémů životního prostředí. Další soutěž se koná již potřetí a nese název Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji. Jejím cílem je podporovat a propagovat ekologicky příznivý provoz institucí veřejné správy. V září bude vyhlášen a slavnostně oceněn nejaktivnější úřad a instituce.

Kontaktní osoba:
Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana Jmk
Zodpovědný za životní prostředí
horak.vaclav@kr-jihomoravsky.cz
Tel.: 541 651 531

Zdroj: www.bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí