zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekty VaV: Dopracování integrované databáze starých ekologických zátěží (zejména brownfields)

30.05.2008
Geologie
Projekty VaV: Dopracování integrované databáze starých ekologických zátěží (zejména brownfields)

Pro hodnocení jejich rizikovosti včetně vyhodnocení priorit k jejich odstraňování a vlivu na životní prostředí

 

projekt VaV – SP/4h4/168/07

Základní cíle projektu:

 1. Snížit zátěž prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty.
 2. Zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí.
 3. Podpořit plnění Strategie udržitelného rozvoje

 

Dílčí cíle projektu:

 • vypracovat rešerši zahraničních praktických zkušeností s plošnou inventarizací kontaminovaných míst,
 • analyzovat administrativní postup správy a plnění databáze SEKM,
 • upřesnit formát záznamu pro inventarizaci a poskytování dat (včetně ověření na pilotním projektu),
 • vytvořit výměnný formát pro jednodušší přístup k datům v SEKM („Intercom“ pro přímou výměnu dat na internetu),
 • převést data ve stávající struktuře SESEZ na formát KM (rozsah převodu bude upřesněn na základě výsledků pilotního projektu a jeho vyhodnocení, minimální rozsah bude pro území řešené v pilot. projektu),
 • vytvořit nový program pro plnění databáze SEKM,
 • vytvořit podmínky pro poskytování dat z databáze pro systém SEIS,
 • vytvořit metodický návod pro užívání nového programu SEZ pro externí plnění databáze SEKM,
 • vytvořit metodický návod pro užívání nového formátu „Intercom“,
 • vyškolit externí anotátory.

 

Výstupy projektu

 1. Pilotní projekt, který ověří praktické postupy a připraví tak podmínky pro reálný proces inventarizace starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst na území ČR.
 2. Zmodernizování podmínek pro externí plnění databáze SEKM, resp. prohlížení a práci s ostrými daty.
 3. Vytvoření funkčního výměnného formátu pro presentaci a poskytování dat z databáze SEKM na internetu.
 4. Analýza skutečnéhoprůběhu inventarizace starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst.
 5. Vytvoření a zprovoznění funkčního výměnného formátu pro presentaci a poskytování dat z databáze SEKM na internetu, a to zejména pro potřeby inventarizace.
 6. Vytvoření a zprovoznění nové funkční verze programu SEZ pro externí plnění databáze SEKM, resp. prohlížení a práci s ostrými daty.
 7. Vytvoření metodického návodu pro užívání nového programu SEZ pro externí plnění databáze SEKM.
 8. Vytvoření metodického návodu pro užívání nového programu Intercom.

 

Řešitelský tým

Hlavním řešitelem projektu je DHV CR, spoluřešitelem je Masarykova universita, Brno. Mimo odborné týmy řešitele a spoluřešitele se na řešení projektu  budou významným způsobem formou dodání služeb podílet externí experti prof. RNDr. J. Hřebíček, CSc., Ing. F. Piliar, Ing. R. Pavlík, Ing. J. Tylčer, CSc., RNDr. L. Ženatý, Ph.D. a Mgr. M. Martínková.

Harmonogram projektu

 

Rok 2007

 1. V prvním roce (2007) řešení projektu budou realizovány následující etapy řešení:Rešerše zahraničních praktických zkušeností s plošnou inventarizací kontaminovaných míst. 
 2. Analýza administrativního postupu správy a plnění databáze, vč. dotazníkového šetření u správce databáze a pracovníků MŽP,
 3. Příprava zadání PILOTNÍHO PROJEKTU – (výběr pilotního území pro ověření metodických postupů pro mapování SEZ, KM, PKM..

 Rok 2008

Ve druhém roce (2008) řešení projektu budou realizovány následující etapy řešení:

 1. PILOTNÍ PROJEKT zaměřený na inventarizaci, odzkoušení metody zadávání inventarizace, odzkoušení převodu a využitelnosti dat ze stávajících databází,
 2. Podpora projednání jednotné datové platformy pro reporting v rámci EEA,
 3. Příprava publikací (sborník, neimpaktovaný časopis).

Rok 2009

Ve třetím roce (2009) řešení projektu budou realizovány následující etapy řešení:

 1. Analýza procesu inventarizace (řešení pokračuje až do r.2010,
 2. Vývoj software: Návrh a beta verze výměnného formátu pro jednodušší přístup k datům v SEKM – Intercom pro přímou výměnu dat na Internetu,
 3. Převod dat ve stávající struktuře SESEZ na formát KM, rozsah převodu bude upřesněn na základě výsledků pilotního projektu a jeho vyhodnocení, minimální rozsah bude pro území řešené v pilotním projektu, 
 4. Vývoj software: Návrh a beta verze nového programu pro plnění databáze SEKM – Nový program SEZ pro externí plnění databáze SEKM,
 5. První draft - Metodický návod pro užívání nového programu SEZ pro externí plnění databáze SEKM,
 6. První draft - Metodický návod pro užívání nového programu Intercom,
 7. Příprava publikací (sborník, neimpaktovaný časopis)

 Rok 2010

V závěrečním roce (2010) řešení projektu budou realizovány následující etapy řešení:

 1. Analýza procesu inventarizace (pokračování z r. 2009,
 2. Nový softwarový produkt: Vytvoření a zprovoznění funkčního výměnného formátu pro presentaci a poskytování dat z databáze SEKM na internetu, reps. inventarizace, návaznost na legislativu ČR a EU,
 3. Nový softwarový produkt: Vytvoření a zprovoznění nové funkční verze programu SEZ pro externí plnění databáze SEKM, resp. prohlížení a práci s ostrými daty,
 4. Návrh metodického návodu pro užívání nového programu SEZ pro externí plnění databáze SEKM,
 5. Návrh metodického návodu pro užívání nového programu Intercom,
 6. Série školení externích anotátorů – více než 100 subjektů,
 7. Syntéza získaných poznatků, příprava publikací (sborník, neimpaktovaný časopis, impaktovaný časopis) a prezentace výsledků projektu na seminární akci.

Zprávy o řešení projektu

(bude naplňováno od roku 2008) 

Plánované výsledky řešení

(konkrétní výsledky řešení budou uváděny od roku 2008)

 • Rešerše zahraničních praktických zkušeností s plošnou inventarizací kontaminovaných míst.
 • Analýza administrativního postupu správy a plnění databáze.
 • PILOTNÍ PROJEKT zaměřený na inventarizaci starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst.´
 • Analýza procesu inventarizace starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst.
 • Převod dat ve stávající struktuře SESEZ na formát KM (rozsah převodu bude upřesněn na základě výsledků pilotního projektu a jeho vyhodnocení, minimální rozsah bude pro území řešené v pilot. projektu).
 • Vytvoření a zprovoznění funkčního výměnného formátu pro presentaci a poskytování dat z databáze SEKM na internetu, a to zejména pro potřeby inventarizace.
 • Vytvoření a zprovoznění nové funkční verze programu SEZ pro externí plnění databáze SEKM, resp. prohlížení a práci s ostrými daty.
 • Metodický návod pro užívání nového programu SEZ pro externí plnění databáze SEKM.
 • Metodický návod pro užívání nového programu Intercom.
 • Série školení externích anotátorů – více než 100 subjektů.
 • Zveřejnění výsledků ve vědeckých publikacích (10 publikací ve sbornících, 2 publikace v neimpaktovaných časopisech a 1 publikace v mezinárodním impaktovaném časopise)

ZDROJ:DHV CR

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí