zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vzdělávání a spolupráce v odpadech přináší dobré výsledky

06.06.2008
Odpady
Vzdělávání a spolupráce v odpadech přináší dobré výsledky
Rozsáhlý vzdělávací program pro představitele měst a obcí, zvýšení jejich odborné kvalifikace včetně získání praktických zkušeností s komunikací s veřejností, informační kampaně v ulicích měst a obcí, oslovení tisíců obyvatel, příprava a realizace programů na optimalizaci systémů nakládání s odpady…

To jsou některé z výsledků právě končícího projektu „Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství“ (zkrácená verze plného názvu projektu). Jeho cílem bylo podpořit rozvoj odpadového hospodářství v zapojených obcích v Plzeňském a Jihočeském kraji [1] s důrazem na předcházení vzniku a na třídění odpadů. Do projektu bylo zapojeno celkem 17 partnerů a nositelem a hlavním řešitelem projektu byla organizace CZ Biom – České sdružení pro biomasu [2]. Na řízení projektu se podílely také společnost Ing. Pavel Novák a Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Projekt byl realizován od září 2006 do srpna 2008. Náklady v celkové výši 11 mil. Kč byly hrazeny v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí ČR. Po celou dobu byly provozovány také regionální kanceláře CZ Biom ve Spáleném Poříčí a v Týně nad Vltavou.

Vzdělávání a spolupráce na školeních …
Teoretickou část projektu tvořil rozsáhlý vzdělávací program, který získal akreditaci od Ministerstva školství. Základem byly čtyři bloky školení, přičemž každý z nich probíhal celý pracovní týden a věnoval se konkrétnímu tématu odpadového hospodářství:
1. blok školení: techniky prevence a shromažďování odpadů v obcích (leden 2007)
2. blok školení: plánování a ekonomika odpadového hospodářství v obcích (duben 2007)
3. blok školení: postupy zajišťování spolupráce veřejnosti na cílech OH obce (červen 2007)
4. blok školení: nástroje pro efektivní práci při řízení projektů (leden 2008).

Proškoleno bylo vždy více než 30 osob, zejména šlo o zaměstnance partnerských obcí a asistenty projektu. Program školení poskytl komplexní přehled o aktuálním stavu a vývoji odpadového hospodářství v komunální sféře. Umožnil také konfrontovat teorii s realitou během řady exkurzí na zařízení určená k odstraňování nebo k využití odpadů. Součástí školení byly i tématické odborné práce, které byly pro účastníky školení průpravou na praktickou část projektu. Komplexní zázemí pro realizaci školení poskytoval Hotel Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí.

Důležitým výstupem projektu bylo zvýšení odborné kvalifikace účastníků školení. Složením závěrečných zkoušek získalo 33 účastníků Osvědčení „Pracovník v odpadovém hospodářství“.

...a v ulicích měst a obcí
Praktickou část projektu představovaly informační kampaně, které svou náročností důsledně prověřily schopnosti celého týmu projektu. Občané v patnácti obcích zapojených do projektu měli od srpna do října 2007 příležitost setkat se v ulicích s pracovními týmy, které jim radily, jak správně nakládat s odpady. Týmy byly sestaveny ze školených účastníků projektu, tedy také z řad zástupců obcí. Nosnou páteří infokampaní se staly informační stánky umístěné v hlavních částech obcí.

Pro každou partnerskou obec byly připraveny celkem tři dílčí informační kampaně, které se tématicky zaměřily na:
* zpětný odběr použitých zařízení (srpen)
* nakládání s bioodpady (září)
* tříděný sběr: papír, plasty, sklo (říjen)

Kromě informačních stánků byly součástí infokampaní další aktivity, např. dotazníkové průzkumy u veřejnosti, letáky pro občany zaměřené na jednotlivá témata, program pro školy, vč. her a odměn, soutěž pro dospělé se slosováním o ceny a praktické ukázky k jednotlivým tématům. Infostánky byly v ulicích obcí celkem 85 dní, během kterých je navštívilo 5 300 obyvatel.

Projekt končí, ale enviprogramy pokračují
V závěrečné fázi projektu zpracovali účastníci školení tzv. environmentální programy. V nich si naplánovali prioritní aktivity týkající se další práce s veřejností a optimalizace systému nakládání s odpady v jednotlivých obcích a městech, které zastupují. Realizace těchto programů se předpokládá v letech 2008 a 2009 a navážou tak na projekt i po jeho ukončení.

Osm partnerských obcí dokonce podalo již na konci února 2008 žádost o dotaci na jejich realizaci na příslušný kraj. Většina z podaných žádostí byla alespoň částečně finančně podpořena a některé obce, např. Švihov, Horažďovice, Dobřany, Horšovský Týn, Spálené Poříčí a Mladá Vožice, již programy začaly uskutečňovat v praxi.

Programy obsahují aktivity zejména na:
* zvýšení informovanosti veřejnosti o stavu odpadového hospodářství,
* zvýšení počtu obyvatel zapojených do třídění,
* spolupráci se školami a aktivity pro děti,
* pilotní projekty třídění bioodpadů,
* pilotní projekt komunitního kompostování,
* optimalizaci systému zpětného odběru.

Výsledky projektu ukazují, že vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství může přinést řadu konkrétních a přínosných aktivit. To vše by ale nebylo možné bez vzájemné spolupráce a úsilí celého projektového týmu, kterému tímto patří poděkování.


Poznámky:
[1] V Plzeňském kraji jsou to tyto obce: Bezdružice, Černošín, Kladruby, Horšovský Týn, Hradec, Přeštice, Dobřany, Zruč – Senec, Rokycany, Spálené Poříčí, Blovice, Švihov, Horažďovice.
V Jihočeském kraji jsou to tyto obce: Hartmanice a Mladá Vožice.
Partnerem projektu byla také organizace Pro-Odpad, o.s. se sídlem v Týně nad Vltavou.
[2] CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice a propagující technologie pro udržitelný rozvoj.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí