zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

09.06.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 9. června 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

5.  
Návrh dalšího postupu k urychlení řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací  
č.j. 778/08  
Předkládá: ministr financí 

11.  
Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) a vyhodnocení plnění požadavků nitrátové směrnice  
č.j. 800/08  
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

16.  
Návrh na sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využití biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat  
č.j. 773/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí  

 17.  
Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek  
č.j. 765/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí  

 18.  
Návrh na obeslání druhého zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Bukurešť, Rumunsko, 17. - 19. června 2008)  
č.j. 768/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí  

 19.  
Návrh na obeslání devátého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Bali, Indonésie, 23. – 27. 6. 2008)  
č.j. 767/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí 

22.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, a to pro vjezd a stání motorové techniky, provádění terénních úprav značného rozsahu a změnu vodního režimu v souvislosti se stavbou MVE2 ve variantě 5 v k.ú. Hamry a Blatno u Hlinska  
č.j. 779/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost paní Ing. arch. Zuzany Rákosníkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 780/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku  
č.j. 781/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro pana Tomáše Gerleho, Královická 98, Praha 10, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 782/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost pana Ing. Petra Piskače o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 784/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro paní Dagmar Radoňovou, bytem Za Kulturním Domem 398, 503 15 Nechanice, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 785/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro společnost Telefónica O2, Czech republic, a.s. k vjezdu na účelové komunikace za účelem technické údržby telekomunikačních zařízení umístěných u vybraných objektů na území KRNAP  
č.j. 786/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Český rybářský svaz, MO Horní Maršov za účelem vjezdu na určené účelové komunikace v povodí řeky Úpy na území II. zóny KRNAP  
č.j. 787/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro společnost 1.LABSKÁ spol. s r.o., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 793/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o. za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin  
č.j. 795/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro Obec Stožec, za účelem pořádání 3. ročníku přeshraničního běhu "Zlatá Stezka 2008"  
č.j. 796/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Štěpánku Trojánkovou, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem dopravy do zaměstnání  
č.j. 797/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Horolezecký oddíl Hore zdar, se sídlem Wonkova 799, 500 02 Hradec Králové, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 798/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro firmu Jaroslav Šípek - SNOWMOBILES SERVIS, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 799/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Richterovy Boudy, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování školícho střediska  
č.j. 801/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro firmu ŠKOP klima s.r.o, Dvůr Králové n.L, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem provedení stavebních prací na budově školícího střediska provozovaného MŠMT na Richterových boudách  
č.j. 802/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Žádost firmy Bohemian Outdoor Sports s.r.o. o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vjezd motorových vozidel k penzionu na Tokání na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 803/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Žádost ZO OS České spořitelny, a.s., okresní pobočky v Trutnově, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý důl z důvodu užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 804/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti s obnovou malé vodní elektrárny na toku Fryšávky před ústím do řeky Svratky  
č.j. 805/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Petra Štěpánka, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem dopravy do zaměstnání  
č.j. 806/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Žádost Ski klubu Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu na kolečkových bruslích na trase Horní Vltavice – Borová Lada – Kvilda na území Národního parku Šumava  
č.j. 807/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Zuzanu Bartovou, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování a údržby rekreačního objektu  
č.j. 808/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Josefa Janouška, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem dopravy do zaměstnání  
č.j. 809/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Žádost Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání pravidelného závodu ve výkonu služebních psů s názvem „O Stožecký pohár“  
č.j. 810/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko dle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26, odst. 1, písm. g) zákona 114/1992 Sb. pro Jaroslava Zbuzka, a to pro vjezd motorovými vozidly a pořádání motocyklové soutěže na území CHKO Křivoklátsko  
č.j. 826/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Pavla Křížka, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování a údržby rekreačního objektu  
č.j. 827/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

5.  
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2007  
č.j. 818/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí 

7.  
Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2007  
č.j. 770/08  
Předkládá: ministr zahraničních věcí

 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí