zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská spolupráce v projektu Talnet - online k přírodním vědám

08.06.2008
Příroda
Evropská spolupráce v projektu Talnet - online k přírodním vědám
Jak zlepšit přírodovědné vzdělávání a jak podchytit mladé talenty v oblasti přírodních věd a technických oborů? To byl i jeden z hlavních motivů, který vedl v roce 2003 ke vzniku projektu Talnet - online k přírodním vědám.

Představujeme pilotní běh mezinárodních aktivit po nadané
O projektu Talnet - online k přírodním vědám již bylo na tomto portálu informováno. Jeho hlavní náplní jsou v současné době online kurzy z biologie, chemie, geografie, matematiky a fyziky, odborné exkurze s online přípravou a prezenční soustředění. Pomalu se však jeho součástí stávají i mezinárodní aktivity. Protože je v Talnetu kladen důraz na kontinuitu vzdělávání, v průběhu vzdělávací dráhy účastníka Talnetu by ideálně mělo docházet ke stupňování náročnosti a požadavků i komplexnosti úkolů. Vzdělávací dráhu a to, jakých aktivit se jednotlivec zúčastní, si samozřejmě volí každý účastník sám. Nicméně považujeme za důležité takové podmínky vytvořit a nabídnout.
Jelikož nadaní jsou skupinou se specifickými vzdělávacími potřebami, jejíž zájem není možné nasytit pouze na území České republiky, uvědomili jsme si potřebu evropské spolupráce. V rámci projektu proto letos proběhl pilotní běh mezinárodní aktivity Talnet International. Zahraničními partnery se stali Slováci, Němci (Kubusnové okno) a Španělé (Programa Estrellanové okno) s podobně zaměřenými projekty, odborné zázemí tvořilo německé DLR (German Aerospace Centernové okno). Projekt byl zahájen v únoru 2008 online fází, jejíž hlavní náplní byl kurz o robotech zaměřený na sestavení a programování malého robota ASURO. Dále byly zpřístupněny neformální diskusní kluby o našich kulturách, Evropě a EU, což bylo také obohacující vzhledem k jinak přírodovědným tématům v Talnetu. Tyto online aktivity pak vyvrcholily na prezenčním setkání na Horské Kvildě, kterého se zúčastnilo 10 studentů z každé země. Během týdenního pobytu jsme uspořádali exkurzi do DLR u Mnichova, kde studenti navštívili Institut robotiky a dostali možnost postoupit dále v programování přímo s autorem ASURa a dalšími experty na místě.

Co nového přinesl mezinárodní projekt?
Zatímco možnost komunikace s expertem a oborová odbornost a náročnost je vlastní především vzdělávacím kurzům, rozvoji dalším kompetencím dal mnohem větší příležitost právě Talnet International. Většina aktivit prezenčního setkání probíhala v malých mezinárodních týmech složených ze zástupců všech zúčastněných národností. Členové mezinárodních týmů byli většinou jen jediným zástupcem země v týmu, proto aktivní přispění každého jednotlivce do týmu stejně jako komunikace v cizím jazyce byly nezbytné. Kromě možnosti pokračovat v sestavování a programování robota měli účastníci možnost zakusit pestré aktivity jako práci s GPS, společensko-politickou konferenci o EU, kvíz o reáliích Evropy, jazyková mini-divadla a další týmové hry. Projekt tak přinesl většině účastníkům zcela novou zkušenost kooperace a komunikace v cizím jazyce nad odborným tématem. Mnoho účastníku si také uvědomilo vlastní nedostatky v jazykové vybavenosti a potřebu ovládat cizí jazyk i pro studenty přírodovědného zaměření.

Hlavní přínosy mezinárodní spolupráce
V tomto ohledu tedy považujeme Talnet International za zatím vrcholovou aktivitu v rámci projektu Talnet jak v náročnosti, danou mírou vyžadované samostatnosti (práce na robotech pouze s online podporou expertů a vzájemnou online-výměnou zkušeností), tak i v míře důrazu na rozvoj jazykových dovedností (aktivní ovládání cizího jazyka), na rozvoj kompetencí jako je týmová spolupráce, schopnost formulovat a obhájit vlastní názor či naslouchat druhým a diskutovat s nimi. Velmi zdůrazňujeme slovo mezinárodní, protože bychom chtěli odlišit projekt, ve kterém dochází ke skutečné kooperaci mezi minimálně třemi národy, od jiných „zahraničních aktivit“, kdy se často jedná spíše o dvoustrannou spolupráci, exkurzi či návštěvu zahraničního pracoviště, případně mezinárodní soutěž, která však předpokládá spíše kooperaci uvnitř národa a soutěžení s ostatními. Domníváme se, že takováto autentická zkušenost kooperace s kulturně odlišnými jedinci je přínosná nejen pro nadané.

Jak dál?
Kromě toho, že projekt sám o sobě znamenal novou příležitost pro účastníky Talnetu, byl i pro nás organizátory velmi cenným zdrojem zkušeností pro další zkvalitňování nabídky vzdělávacích i sociálních aktivit pro nadané. Podobné mezinárodní aktivity se proto snažíme zařadit do standardní nabídky projektu. V současné době hledáme zahraniční partnery i v jiných oborech než je fyzika či technika, abychom uspokojili vzdělávací potřeby také biologicky či chemicky zaměřených jedinců. Přestože je tedy robotika velmi aktuální a jde o dynamicky se rozvíjející obor, nechceme se omezovat jenom na ni.
Nepřímým přínosem projektu bylo také setkání instruktorů pracujících s talentovanou mládeží a mezinárodní výměna metodických a pedagogických přístupů v této oblasti. Skupina zahraničních vedoucích měla možnost získat zkušenosti s realizací kombinovaného projektu a aktivit založených na online komunikaci a prezenčním setkání. Pokles zájmu o přírodní vědy se týká celé Evropy, proto vidíme v evropské spolupráci a výměně informací a know-how i na poli neformálního vzdělávání jednu z možných cest, jak zvýšit zájem o přírodovědné obory a zároveň vytvářet příznivější podmínky pro rozvoj nadaných jedinců.

Více informací o projektunové okno a o tom, jak se lze zapojit.

Projekt Talnet International byl spolufinancován z programu EU Mládež v Akci.

 
Odkazy
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí