zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP: Nebudeme otevírat žádná nová ložiska uranu

09.06.2008
Energie
Geologie
MŽP: Nebudeme otevírat žádná nová ložiska uranu

Česká republika nebude otevírat žádná nová ložiska uranu těžbě – ani průzkumné a samozřejmě ani komerční. „Platná surovinová politika říká zcela jasně, že těžba uranu v ČR má skončit, nikoli se rozšiřovat [1]. S útlumem, nikoli rozvojem, těžby uranu jednoznačně počítá i platná energetická politika státu. Proto nelze ospravedlnit zásah, který by případná těžba uranu znamenala pro život lidí v dotčených oblastech i pro tamní životní prostředí. Fakt, že je ložisko chráněno jako tzv. chráněné ložiskové území nikomu právo těžit nedává,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

MŽP vyhlásilo na žádost státního podniku Diamo na konci dubna chráněné ložiskové území pro ložiska uranu v lokalitě Osečná-Kotel na Liberecku. „Vyhlášení chráněného ložiskového území je fakticky povinností ministerstva podle horního zákona. V řízení se ale nerozhoduje o tom, zda ochranu ložiska vyhlásit, ale pouze o podmínkách jeho ochrany,“ vysvětluje náměstek ministra životního prostředí František Pelc. Stát tímto způsobem brání tomu, aby ložiska nerostných surovin někdo nemohl ilegálně vytěžit či jiným způsobem znehodnotit. Vyhlášením chráněného ložiskového území nikomu nevzniká žádný nárok na těžbu v budoucnu. Veškerá případná těžba by musela projít povolovacím řízením za účasti obcí.

Zatím posledním případem jsou žádosti společnosti Urania Mining o povolení průzkumné těžby právě na ložisku Osečná-Kotel a Ploužnice na Liberecku, podané  25. ledna 2008. Ministerstvo obě žádosti na začátku května zamítlo [2]. V obou případech k tomu vedly tři zásadní důvody. S otevíráním nových uranových ložisek nepočítá platná surovinová politika, zásadně proti jsou všechny dotčené obce a případná těžba by mohla mít velmi negativní dopady na životní prostředí v dotčených lokalitách. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost Urania Mining rozklad k ministrovi životního prostředí, který rozhodne na základě doporučení své rozkladové komise.

Poznámky:

[1] Citace z platné Surovinové politiky ČR: „Ukončení těžby uranu v ČR bylo založeno příslušnými usneseními vlády, které vláda potvrdila na svém zasedání dne 21.7.1999 (usnesení vlády č. 750).“

[2] Žádost o stanovení průzkumného území Ploužnice byla zamítnuta rozhodnutím ze 7. 5. 2008, žádost o stanovení průzkumného území Osečná-Kotel byla zamítnuta rozhodnutím z 15. 5. 2008.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí