zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti

10.06.2008
Voda
Proběhla řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti

Ve středu 4. června 2008 se v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích uskutečnila od 10:00 hod řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS).

Již na začátku valné hromady byli v sále přítomni akcionáři SVS - držitelé akcií v hodnotě představující 69 % základního kapitálu společnosti, takže valná hromada byla usnášeníschopná.

Mezi hlavní body programu řádné valné hromady patřily:

-          Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007 (přednesl předseda představenstva Petr Skokan).

-          Zpráva o činnosti dozorčí rady (přednesl předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kittner).

-          Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007
a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007 (přednesl člen představenstva a generální ředitel Ing. Miroslav Harciník).

-          Volba člena představenstva.

-          Volba deseti členů dozorčí rady.


Řádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s.:

-          Vyslechla a vzala na vědomí výše uvedené přednesené zprávy.

-          Schválila účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Zisk po zdanění ve výši přes 390,3 milionů korun bude použit následovně: v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti půjde 5 % ze zisku do rezervního fondu a celá zbývající část do fondu reinvestic. Letos – stejně jako v předchozích letech – nebudou vypláceny dividendy akcionářům.

-          Valná hromada zvolila na další funkční období za člena představenstva stávajícího člena představenstva Ing. Miroslava Harciníka.

-          Valná hromada zvolila na další funkční období deset členů dozorčí rady, kteří v tomto orgánu zastupují akcionáře deseti okresů, kde SVS působí. Zvoleni byli (uvedeni v abecedním pořadí): Ing. Josef Bíža, starosta obce Mšené-lázně; Ing. Jiří Kittner, primátor statutárního města Liberec; Jaroslav Kubera, primátor statutárního města Teplice; PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaň; Ing. Jaroslava Petrboková, starostka obce Svor; Ing. Josef Poláček, starosta města Varnsdorf; Mgr. Radek Reindl, starosta města Podbořany; Mgr. Milan Šťovíček, starosta města Litvínov; Ing. Pavel Tošovský, výkonný ředitel Severočeského sdružení obcí; Mgr. Petr Tulpa, starosta města Jablonec nad Nisou.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, dodává: „Výsledky roku 2007 ukazují, že Severočeská vodárenská společnost je stabilizovaná firma, která plní roli, pro kterou byla před čtrnácti severočeskými městy a obcemi zřízena. Kladný hospodářský výsledek opět použijeme pro realizaci strategických, legislativou vyvolaných investic. V současnosti totiž ještě není jisté, zda vůbec a kolik se nám podaří získat jako finanční podporu formou dotace pro řadu dalších našich projektů, které musíme v rámci tzv. přechodného období zrealizovat. Blahopřeji samozřejmě zvoleným novým
i staronovým členům orgánů a vítám, že po valné hromadě budeme moci ihned navázat na dosavadní práci.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. Více na www.svs.cz.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí