zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kvalifikace rizik energetické infrastruktury

10.06.2008
Energie
Kvalifikace rizik energetické infrastruktury
V souvislosti s výstavbou elektráren na plyn se často objevuje obava z prohlubování závislosti ČR na dovozu energetických surovin. Tento argument má své opodstatnění. Připustíme-li však, že domácí zásoby ropy i zemního plynu jsou zanedbatelné, ČR nedisponuje kapacitami na výrobu paliva pro jaderné elektrárny, k ukončení těžby černého uhlí dojde z důvodu její další nehospodárnosti v roce 2018 a zásoby hnědého uhlí budou vytěženy v roce 2030 (při prolomení územně-ekologických limitů v roce 2038), pak nám nezbývá, než vzít skutečnost dovozní závislosti na energetických surovinách na vědomí. Lepší, než strkat hlavu do písku, je s tímto faktem smysluplně pracovat a hledat taková řešení, která obavy ze závislosti na dovozu energetických surovin eliminují, popř. závislost samotnou sníží (programy úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů energie). Představa, že při existenci společného evropského trhu s energiemi budou mít občané ČR z využívání domácích energetických surovin pro výrobu elektřiny nějakou výhodu, je iluzorní.

Bezpečnost dodávek paliv a energií je a bude součástí společné evropské zahraniční politiky. Evropa, resp. Evropská unie je pro exportéry energetických surovin velmi zajímavým teritoriem, neboť se jedná o jeden z nejbohatších regionů světa se 495 miliony obyvatel, schopných za dodanou energii platit. Bylo by přínosné, kdyby se členským státům EU podařilo ve věcech zahraniční energetické politiky postupovat koordinovaně, protože takový přístup může jejich postavení jedině posílit.

ČR má v oblasti zabezpečení dodávek zemního plynu nadstandardní postavení, což uznává i EU. Mezi hlavní pilíře bezpečnosti patří spolupráce a dlouhodobé smlouvy o dodávkách, uzavřené s významnými producenty zemního plynu, uskladňovací kapacity na vlastním území, pokrývající třetinu celkové domácí spotřeby, provozování významného tranzitního plynovodu, diverzifikace zdrojů plynu a další opatření.

Úloha zemního plynu při jeho uváženém využívání pro výrobu elektřiny je nezpochybnitelná. Zemní plyn najde uplatnění zejména v oblasti poskytování podpůrných služeb pro zajišťování spolehlivého chodu přenosové soustavy ČR. Význam jeho užití dále poroste s rozvojem využívání obnovitelných zdrojů energie a částečným odklonem od filozofie krytí veškeré spotřeby z centrálních výroben elektřiny směrem k zajišťování krytí části spotřeby z decentralizované výroby v menších výrobních jednotkách. Významný potenciál efektivního využívání energií nabízí kogenerační výroba elektřiny a tepla či chladu, s jeho přímým využitím v místě konečné spotřeby. K většímu využití zemního plynu bezpochyby přispěje i uplatňování čím dál přísnějších předpisů o ochraně ovzduší a programy na podporu nízkoemisních zdrojů a efektivního využívání energií ze strany státu.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí