zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Arnika pomohla již pěti nemocnicím omezit rizikové zdravotnické pomůcky z PVC. Nemocnice v Lounech je jednou z nich

12.06.2008
Chemické látky
Arnika pomohla již pěti nemocnicím omezit rizikové zdravotnické pomůcky z PVC. Nemocnice v Lounech je jednou z nich

LOUNY – Nemocnice sv. Alžběty v Lounech je první nemocnicí v Ústeckém kraji, která přesně před rokem zahájila s Arnikou spolupráci na náhradě PVC a ftalátů ve zdravotnických prostředcích (2). V průběhu jednoho roku se v této nemocnici podařilo nahradit veškeré injekční stříkačky z PVC a také anesteziologické masky z PVC za bezpečnější alternativy (3). „Po více jak roce intenzivní kampaně Nehrajme si s PVC jsme se rozhodli udělat bilanci dosažené náhrady zdravotnických prostředků z PVC či s ftaláty za zdravotně a ekologicky bezpečnější alternativy. Dnes jsme proto zveřejnili interaktivní seznam nemocnic v České republice, které již značně pokročily ve snaze, aby jejich pacienti nemuseli přicházet do styku s nebezpečným PVC (4),“ řekla k zveřejněné bilanci sdružení Arnika vedoucí kampaně Nehrajme si s PVC Ing. Miroslava Jopková.

Projekt náhrady PVC v nemocnicích sdružení Arnika odstartovalo v roce 2002. Jeho cílem bylo informovat nemocnice o rizicích používání zdravotnických pomůcek z PVC (1) a pomoci jim s jejich náhradou. „Zaměřili jsme se nejdříve na kojenecká a novorozenecká oddělení a na oddělení nefrologická. Předčasně narozené děti a pacienti závislí na dialýze patří k nejrizikovějším skupinám. Ve zdravotnických pomůckách často používaný ftalát DEHP ohrožuje schopnost reprodukce, způsobuje vrozené vady a zvyšuje možnost úmrtí novorozence po porodu (5). Tato látka přitom může tvořit až 40 % obsahu zdravotnické pomůcky“ uvedla vedoucí kampaně „Nehrajme si s PVC“ Ing. Miroslava Jopková. Ten samý ftalát je zakázáno používat ve hračkách, v předmětech péče o děti a v obalech na potraviny.

Používání PVC ve zdravotnictví je podle Jopkové mnohdy zbytečné. „Ve většině případů lze na trhu najít bezpečnější alternativy (3). Důvodem, proč je PVC přesto v nemocnicích tolik rozšířeno, jsou nízké pořizovací náklady. Peníze by však neměly mít přednost před lidských zdravím. To, že to jde i bez PVC, dokládají příklady nemocniční praxe z České republiky i zahraničí (6).“

Nemocnice uvedené na mapce však nejsou jediné v ČR, které rizikové pomůcky z PVC přestaly používat. „Do mapky jsme vyznačily pouze ústavy, které s námi na tomto projektu spolupracovaly. Existují i další nemocnice, kde se této problematice věnují. Například bezftalátové dialyzační sety používají v hemodialyzačním středisku INNEF v Brně,  na dětské dialýze ve FN nemocnici v Ostravě nebo na hemodialyzačním středisku v jilemnické nemocnici,“ doplnila Jopková.

Projekt Arniky, v jehož rámci spolupracovala především s nemocnicemi v Ústeckém a Jihočeském kraji je financovaný nadací NROS a končí v polovině června. „Všem, kteří nám s kampaní pomáhali, patří velký dík. Společně se nám podařilo snížit podíl nebezpečných látek v předmětech, které nás mají pomoci uzdravovat,“ zakončila vedoucí kampaně Miroslava Jopková.

 

Přílohy:

(1) PVC neboli polyvinylchlorid je umělá hmota, která našla své široké uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Celý životní cyklus PVC – od výroby až po jeho likvidaci je ale spojen s úniky toxických látek. Není tomu jinak ani v případě zdravotnických pomůcek z PVC. Zde může mít tento plast podobu různých vaků, hadiček. Velkým negativem je, že ve většině případů se PVC měkčí di(2-ethylhexyl) ftalátem, látkou, která působí toxicky především na reprodukční systém, poškozuje játra, ledviny, může souviset s nárůstem výskytu astmatu u dětí. Pro své negativní účinky byl tento ftalát omezen v hračkách a výrobcích pro děti, v kosmetice. Neexistuje však žádná norma, která by jej limitovala ve zdravotnických pomůckách. Přitom zdravotnická pomůcka může obsahovat 20 – 40 % hmotnosti této látky, která se z ní během používání postupně uvolňuje a snadno se pak dostává do lidského těla.

 

(2)  Mezi nemocnice, které ve spolupráci s Arnikou minimalizovaly používání rizikových pomůcek z PVC s ftaláty patří:

Fakutlní nemocnice Motol

Neonatologické oddělení v nemocnici v Českých Budějovicích

Postupná náhrada rizikových pomůcek probíhá v těchto ústavech:

Nemocnice sv. Alžběty v Lounech

Dětské oddělení v nemocnici v Havlíčkově Brodě

 

Dalším příkladem je také dialyzační oddělení v nemocnici Na Homolce v Praze, kde nahradili rizikové infuzní IV vaky a IV sety již v roce 2003. Bohužel poté, co převzal B. Braun Avitum celou dialyzační jednotku na konci roku 2007, byl tento progresivní krok v léčbě nemocných pacientů zrušen.

 

(3) Alternativy

Ohrožení zdraví, které vyplývá z používání PVC, lze omezit, a to nahrazením tohoto plastu za jiný, méně škodlivý a kvalitativně srovnatelný polymer.

Polymery (PE, PP, PS, latex) jsou plasty, které neobsahují chlór a takové množství přísad jako PVC. Jsou stejně dostupné a využitelné, tudíž jsou MOŽNOU ALTERNATIVOU K PVC. Produkty pro zdravotnictví neobsahující PVC (PVC-free, Non-PVC) eventuelně produkty z PVC neobsahující reprotoxický ftalát DEHP jsou zastoupeny na trhu i u nás - v České republice. Databáze možných alternativ ke zdravotnickým pomůckám z PVC je dostupná na adrese: pvc.arnika.org

(4) Mapu nemocnic, které ve spolupráci s Arnikou omezily používání rizikových zdravotnických pomůcek najdete zde: http://pvc.arnika.org/nemocnice_bez_pvc.shtml

 

(5) DEHP Di(2-ethylhexal) ftalát (DEHP) se používá jako změkčovadlo v PVC výrobcích (např. zdravotnické pomůcky- hadičky, vaky apod.; podlahové krytiny, tapety,  pláštěnky, apod.). DEHP je podle směrnice EU 67/548/EHS o klasifikaci a označování nebezpečných látek klasifikováno jako látka jedovatá z hlediska reprodukce. Může způsobit vrozené vady, kardiovaskulární problémy, negativně ovlivnit činnost štítné žlázy.

 

(6) Několik příkladů praxí bez PVC ze zahraničí:

Dánsko - Ústřední nemocnice v Grenaa vyřadila a nahradila 95% svých pomůcek z PVC.

Rakousko - Vídeňská asociace nemocnic, která provozuje 18 nemocnic, sanatorií a středisek péče o seniory, směřuje k postupnému vyřazení PVC. Přijali politiku, jejímž cílem je odstranit PVC z obalů, stavebních materiálů a zdravotnických pomůcek.

USA - Kaiser Permanente je největší neziskový poskytovatel zdravotniké péče ve Spojených státech. Omezování rizikových pomůcek z PVC se věnuje od roku 2001.

     V roce 2005, pak další poskytovatel zdravotní péče v USA – Catholic Healthcare West - uzavřel kontrakt s německým výrobcem B Braun na nákup bez-PVC infusních setů pro 40 amerických nemocnic v hodnotě 70 milionů dolarů.

Slovensko – v roce 2007 začali s postupnou náhradou pomůcek z PVC také na novorozeneckém oddělení v soukromé nemocnici v Košicích-Šaci

 

(7) Koalice za náhradu PVC

Koalice za náhradu PVC je neformálním sdružením firem, společností, občanských sdružení i obcí a úřadů, které spojuje snaha omezit používání PVC v praxi ve všech oblastech, kde to je možné, respektive kde existuje ekologicky přijatelnější alternativa. Koalici vznikla z popudu sdružení Arnika 17. dubna 2008. Více o Koalice se dozvíte na adrese: pvc.arnika.org.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí