zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie

18.06.2008
Energie
Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie
Chcete postavit vodní či větrnou elektrárnu, bioplynovou stanici nebo zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů?
Anebo zateplit budovu? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 673 milionů eur.

Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Výše podpory

 • Dotace do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.
 • Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Částka 673 milionů eur bude mezi jednotlivé oblasti rozdělena následovně:

Typy podporovaných projektů

Výroba tepla

 • Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Výroba elektřiny

 • Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu
  elektřiny.
 • Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren.
 • Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou).

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice.
 • Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Realizace úspor energie

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.
 • Implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení.

Využívání odpadního tepla

 • Aplikace technologií na využití odpadního tepla.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
Kogenerační zařízení - zařízení na současnou výrobu elektřiny a tepla.
Fotovoltaické systémy - systémy vyrábějící elektřinu ze sluneční energie.

Základní poradenské služby zdarma

Informační leták - Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie - ke stažení (pdf)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí