zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace pro zlepšování kvality ovzduší

19.06.2008
Ovzduší
Dotace pro zlepšování kvality ovzduší
Chcete přejít na ekologické vytápění či instalovat zařízení pro záchyt emisí nebo prachových částic vypouštěných do ovzduší?
V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 634 milionů eur.

Cílem podpory je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečťujících látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, státní organizace, organizace a subjekty vlastněné obcemi, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Výše podpory

 • Dotace do výše 90  % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší.
 • Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí.

Částka 634 milionů eur bude rozdělena mezi jednotlivé oblasti následovně:

Typy podporovaných projektů

Zlepšení kvality ovzduší

 • Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (např. kotle) nejlepší emisní třídy.
 • Nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje.
 • Rozšíření stávajících středotlakých plynovodů.

Omezování prašnosti

 • Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.

Omezování emisí

 • Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW pro snížení emisí oxidu dusíku a prachových částic.
 • Rekonstrukce nespalovacích zdrojů pro snížení nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku nebo prachových částic vypouštěných do ovzduší.
 • Opatření vedoucí ke snížení emisí čpavku a těkavých organických látek do ovzduší.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
Emise - vypouštění škodlivých látek do vzduchu; měří se u zdroje znečištění, např. komínu.
Imise - koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostředí, např. ve vzduchu; měří se v okolí zdroje znečištění.

Základní poradenské služby zdarma

Informační leták - Dotace pro zlepšování kvality ovzduší - ke stažení (pdf)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí