zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nerostné bohatství Súdánu

28.06.2008
Obecné
Geologie
Nerostné bohatství Súdánu

V zemi jsou ložiska mědi, zlata, chrómu, železné rudy, manganu, olova, wolframu, zinku, mědi, stříbra, uranu, diamantů. Dále mramoru, mastku a sádry.

Zlato těží dva společné podniky, súdánsko-čínský a zejména súdánsko-francouzský (60% - 40%) v 10 dolech v ročním objemu 5 tun. Celkové zlaté rezervy jsou odhadovány na 37 tun.

Chromitovou rudu těží státní firma Sudanese Mining Company (SMC) v oblasti Ingassana (jihozápadně od El-Damazinu) v objemu 3 tisíce tun ročně a je převážně určena na export
do Evropy. Zásoby se odhadují na 1 mil. tun. Probíhá průzkum ložisek manganových rud, ale jejich celkové zásoby ve 20 nalezištích se odhadují zatím jen na 36 tis. tun. Průzkum zásob wolframu je teprve na počátku, očekávané rezervy jsou 1,5 mil. tun.

Připravuje se těžba mědi v oblasti Western Cordofan britskou společností. Odhad zásob činí 10 mil. tun.

Železná ruda se vyskytuje na západě země a u Rudého moře. Zásoby jsou odhadovány na
1,5 mld. tun.

Rovněž těžba mramoru a vápence je prováděna několik let, a to především v oblasti Rudého moře. Výsledky průzkumných prací uvádějí 60 mil. tun zásob kvalitního vápence. Na pobřeží Rudého moře se těží také sádra, a to v ročním objemu 20.000 tun pro potřebu dvou cementáren v Atbaře a Rabaku. Celkové zásoby sádry se odhadují na 500 mil. tun.

Značná poptávka je po soli, jejíž roční výroba se pohybuje v rozmezí 100 až 120 tisíc tun,
z čehož třetina je spotřebovávána v dalších odvětvích průmyslu (40 % koželužny, 2 % textilní závody, 1,5 % rybárny, 0,3 % konzervace potravin).

V oblasti Rudého moře byla objevena rovněž ložiska křemitého písku, svou kvalitou (99 % SiO2) vhodná pro sklářský průmysl. Výzkumné práce nejsou dokončeny, ale předpokládají se zásoby  více než 2 mil. tun.

Významné zásoby magnesitu a mastku se nacházejí u Rudého moře a v oblastech Ingassana a Nuba. Rezervy se odhadují na 2,5 mil. tun (51% mastku, 43% magnesitu). Slibné jsou rovněž zásoby černého písku na plážích Rudého moře, obsahujícího titanové minerály.

Vzhledem k obrovským zásobám nerostných surovin je jejich těžba zanedbatelná (vyjma ropy). Kromě chromitové rudy (roční export 3 tisíc tun) Súdán žádné další minerály prakticky nevyváží. Plánovaný rozvoj tohoto druhu průmyslu bude mít značný vliv na celkový růst průmyslu a tudíž ekonomiky v zemi. Největším problémem na cestě rozvoje těžby nerostných surovin tedy zůstávají chybějící investice.

ZDROJ: www.bussinesinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí