zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MND: Bez rizika by náš byznys nebylo možné dělat

26.06.2008
Geologie
MND: Bez rizika by náš byznys nebylo možné dělat

MND jsou v rámci České republiky poměrně známou a úspěšnou firmou. Na druhou stranu myslím si, že většina lidí si vás spojuje především s těžbou ropy na Jižní Moravě a jen málokdo asi ví, jak široké je ve skutečnosti portfolio vašich podnikatelských aktivit.  Zkuste prosím na začátek našeho rozhovoru našim čtenářům v krátkosti Moravské naftové doly představit.
Už ve své otázce jste částečně odpověděl na vaši otázku. Moravské naftové doly jsou největší a nejvýznamnější společností v České republice, která se zabývá aktivitami spojenými s vyhledáváním nových ložisek ropy a zemního plynu, těžbou těchto uhlovodíku a podzemním skladováním zemního plynu. V posledních několika letech také v rámci své dlouhodobé strategie poměrně intenzivně expandují do světa a investují velmi významné finanční prostředky do své budoucnosti. Díky tomu se řadí mezi nejvýznamnější české investory v zahraničí, ale o tom budeme asi mluvit později.

Jste v ropném byznysu významným hráčem, nebo patříte spíše mezi ty malé? Můžet se prosím pomocí reálných čísel pokusit srovnat s ropnými giganty?
To je velmi relativní otázka a bude záležet, co osobně považujete za již významného hráče a kdy jste stále tím malým. Já budu skromný a budu Moravské naftové doly v celosvětovém kontextu považovat za velmi malou těžařskou společnost. Pokud ale budeme Moravské naftové doly z tohoto pohledu hodnotit v rámci střední Evropy, lze je považovat za středně velkou firmu. Pokud se nám podaří naplnit naši dlouhodobou strategii a uspět v průzkumných činnostech, které v současné době vedeme v zahraničí, podaří se nám výrazně zvýšit současnou těžbu ropy i zemního plynu. Věřím, že za deset let mohou být Moravské naftové doly z pohledu těžby srovnatelnou firmou např. s OMV.

MND jsou tedy v globálním měřítku spíše menší firmou, nicméně v posledních letech výrazně expandujete na zahraniční trhy. Jaké jsou vaše cíle? Kam až se chcete s těžbou ropy a zemního plynu dostat?
Naší dlouhodobou strategií je až zdesetinásobit naši současnou těžbu ropy a zemního plynu při zachování současné těžby na území České republiky. Z toho je jasně patrné, že růst a expanze Moravských naftových dolů bude realizována v zahraničí. Je to dáno poměrně omezenými zásobami uhlovodíků na území České republiky. K dosažení tohoto cíle už skupina Moravské naftové doly investovala stovky milionů dolarů. Máme vytyčené strategické regiony, do kterých tyto investice směřujeme. Jedná se zejména o region Blízkého východu, severu Afriky, zemí bývalého Sovětského Svazu a pak také v Evropě. Investice do průzkumu a vyhledávání nových ložisek jsou vysoce rizikovou investicí. Proto toto riziko snižujeme a diverzifikujeme investováním v různých regionech, zemích, koupí různých podílů v jednotlivých průzkumných licencích atd. V současné době už komerčně těžíme zemní plyn v Pákistánu, držíme podíly na průzkumných licencích v Pákistánu, Jemenu, Ruské federaci, Německu a Rumunsku. Intenzivně pracujeme na nové investici v Maroku.

Jak chcete uspět v konkurenčním boji s velkými světoznámými firmami, které mohou investovat podstatně vyšší částky do průzkumu? Co je vaší konkurenční výhodou a kde naopak zaostáváte?
Velké těžařské společnosti nejsou naši přímou konkurencí. Moravské naftové doly se v rámci svých investic zaměřují na projekty, které jsou svým rozsahem výrazně menší, než projekty, do kterých investují vámi zmiňovaní světoví giganti. Tedy každý se pohybujeme na jiném poli. Navíc Moravské naftové doly s těmito firmami spolupracují a jsou jejich partnery na některých zahraničních projektech. Např. našimi partnery v rámci některých licencí v zahraničí jsou takové společnosti jako OMV, australská společnosti Oil Search, turecký PetOil nebo KUFPEC z Kuvajtu.

Jak jsme již psal na začátku, většina lidí si vás spojuje s těžbou ropy a zemního plynu na Jižní Moravě, těžíte zde už více než padesát let. Kolik ropy ještě pod Jižni Moravou zbývá?
Tak tohle je hrozně jednoduchá otázka, na kterou ale neexistuje jednoduchá odpověď. Už v 60. letech
minulého století se počítalo s tím, že se bude na Moravě ropa a zemní plyn těžit maximálně dalších deset let. Teď je rok 2008 a těžba úspěšně pokračuje. Je to dáno tím, že dnes máme mnohem modernější a přesnější technologie, které nám umožňují objevovat ložiska, které byly ještě před půl stoletím neobjevitelné. Můžeme těžit z větších hloubek a i výrazně zvyšovat výtěžnost stávajících ložisek. Jsem přesvědčen, že jsme v Česku schopni těžit i v budoucnu. K dosažení tohoto cíle Moravské naftové doly každý rok investují stovky milionů korun. Jen v letošním roce to bude téměř 600 milionů korun.

Jsou i jinde v ČR nějaké lokality, kde se nachází ložiska Ropy a zemního plynu, které byste v budoucnosti mohli využít?
Nejvýznamnější ložiska jsou v České republice na Jižní Moravě, velmi omezený potenciál je na Severní Moravě. Jinde v České republice zásoby ropy nebo zemního plynu očekávat bohužel nelze. Ložiska se totiž mohou nacházet pouze ve vhodných geologických strukturách, kde mohla historicky vzniknout. Skupina Moravské naftové doly v současné době v ČR provádí těžbu na celkem 21 ložiscích a průzkumné práce na 3 průzkumných licencích.

Je jasné, že bez průzkumu nové ložiska nalézt nelze. Jaké vlastně jsou vaše roční náklady na průzkum v ČR i jinde po světě. Kolik vlastně takový průzkumný vrt stojí a jakou máte v průzkumu úspěšnost?
Některé věci, na které se ptáte, jsou opravdu obchodním tajemstvím. Všeobecně se dá říci, že naše investice do průzkumu každý rok přesahují miliardu korun. To jsou celkové investice jak doma v České republice, tak i zahraničí. Ve vyhledávání nových ložisek v ČR jsme velmi úspěšní. Naše úspěšnost se ve střednědobém horizontu pohybuje až kolem 75 procent. To je mimořádně vysoké číslo. Celosvětově se úspěšnost průzkumných prací totiž pohybuje mezi 20 až 25 procenty. Náš úspěch v ČR je dán tím, že ložiska už velmi dobře známe, na tomto území probíhá těžba už téměř 100 let. Naší geologové na licencích pracují desítky let, disponujeme nejmodernějšími technologiemi atd.

Kdo vlastně průzkumné vrty provádí? Je to přímo vaše společnost, nebo si najímáte specializované firmy z ČR či ze zahraničí?
Průzkumné vrty realizuje naše dceřiná společnost MND Servisní. Jedná se o společnost, která se specializuje na činnosti spojené s průzkumem a terénními pracemi. MND Servisní zajišťuje průzkumné práce nejen pro Skupinu MND, ale pracuje i v zahraničí pro jiné těžařské společnosti. V poslední době velmi úspěšně spolupracuje i s obecními samosprávami v rámci projektů geotermálních vrtů. V celém procesu průzkumu i my spolupracujeme se zahraničními specializovanými společnostmi. Např. 3D seizmický průzkum pro nás v posledních letech zajišťovala polská společnost Geofyzika Krakov, která patří ke špičce ve svém oboru.

Ropa a zemní plyn jsou nerostné suroviny, jejichž největší ložiska se nachází mimo naši republiku. I vaše společnost tak logicky těží, a dělá průzkumy jinde než v Česku. Zkuste nám prosím přiblížit vaše zahraniční aktivity?
Už jsem zmiňoval, že naším cílem je až zdesetinásobit současnou těžbu skupiny MND při zachování současné těžby na území České republiky. Máme vytyčené regiony ve světě, kde vyhledáváme možné investiční příležitosti. Moravské naftové doly investují se svými partnery zejména do průzkumných licencí. Držíme podíly na průzkumných licencích v Pákistánu, Jemenu, Německu, Rumunsku, Ruské federaci a aktuálně realizujeme investici v Maroku. Kromě toho jsme letos podepsali s našimi ruskými partnery memorandum na přípravu výstavby rafinérie ve Sverdlovské oblasti. Na všech zmiňovaných projektech probíhají intenzivní průzkumné práce, které řídí týmy kolegů v londýnské pobočce MND Exploration&Production, lidé z Moravských naftových dolů v Hodoníně a pak samozřejmě kolegové přímo v jednotlivých zemích. Např. v Pákistánu nebo Moskvě máme přímo vlastní pobočky.

Vaše společnost koupila loni v říjnu většinové podíly ve dvou ruských ropných společnostech - Nikolajevkaněft a VostokInvestNěft. Obě ruské společnosti se zaměřují na vyhledávání nových ropných ložisek. Rusko však patří mezi země, které přináší investorům určitá rizika (viz investice Petra Kellnera do Ingosstrachu). Jaké jsou vaše zkušenosti z této investice?
Ano, Ruská federace je jedním z regionů, kde vidíme velký potenciál pro naše investice a expanzi Moravských naftových dolů. Nechci a ani nemůžu hodnotit investice jiných subjektů na tomto trhu. Z našich zkušeností ale mohu zcela jednoznačně prohlásit, že naše investice a spolupráce s ruskými partnery probíhá naprosto bezproblémově a profesionálně. Ano, ruský trh má svá specifika, ale tak je to na téměř každém trhu.

Kromě těchto vašich investic významně spolupracujete i s ruským plynárenským gigantem Gazprom, a to jak na prodeji plynu, který vytěžíte, tak především na stavbě obřího podzemního zásobníku na plyn v jihomoravských Dambořicích. Můžete nám tento projekt, který by měl být jednou největších ruských investic na českém území představit blíže?
Gazprom a jeho dceřiné společnosti patří mezi naše významné obchodní partnery, stejně tak jako řada dalších významných zahraničních firem, které jsem už zmiňoval. V minulém týdnu jsme podepsali Memorandum o možné spolupráci s jejich dceřinou společností v ČR, společností VEMEX. Toto Memorandum se týká možné budoucí spolupráce v oblasti skladování zemního plynu v nově vybudovaném podzemním zásobníku plynu na území České republiky. Sám jsem si s velkým překvapením přečetl v českých médiích informace o tom, že se má jednat o podzemní zásobník plynu v Dambořicích, jeho údajné kapacitě a výši investic. Česká média vědí často více, než my sami. Tak to zde bohužel chodí. U zahraničních médií jsem se s něčím podobným nesetkal. Stejně tak se objevily informace o tom, že podepisujeme dohodu o prodeji místní produkce zemního plynu společnosti VEMEX. Nic takového ale podepsáno nebylo.

Je vaším cílem konkurovat v dodávkách plynu takřka monopolní společnosti RWE Transgas? Máte vůbec šanci v této oblasti uspět?
Ne, to není v žádném případě cílem Moravských naftových dolů. Je pravda, že část naší produkce dodáváme přímo několika odběratelům ze strany firem, ale většina zemního plynu je prodávána společnostem skupiny RWE. Moravské naftové doly se chtějí dlouhodobě zaměřit na tzv. upstream, tedy průzkum a těžbu ropy a zemního plynu, nikoli na obchodování se zemním plynem.

Mimo ropu těžíte i zemní plyn. Jsou výrazné rozdíly mezi průzkumem ložisek i těžbou obou nerostných surovin?
Ne, vyhledávání nových ložisek a průzkumné práce jsou identické u ropných ložisek i ložisek zemního plynu. Velmi často se navíc jedná o ložiska, kde je ropa i zemní plyn současně. Tyto dvě nerostné suroviny jsou spolu velmi úzce spojeny. Dokonce se stává, že při zahájení průzkumu předpokládáme nález ropy a v ložisku je nakonec zemní plyn a naopak.

Kromě ČR těžíte zemní plyn i Pákistánu. Jak se vůbec česká rodinná firma dostane k takto významné investici do strategicky důležité suroviny, kterou plyn bezesporu je?
Moravské naftové doly mají velmi dobré a silné renomé v zahraničí. Práce našich expertů je na té nejvyšší úrovni a oceňována i těmi největšími mezinárodními společnostmi. Dlouhodobě spolupracujeme se společnosti OMV, která už roky od nás odebírá část produkce ropy v ČR a zpracovává ve své rafinerii v Rakousku. Díky velmi dobrým zkušenostem jsme rozšířili naši spolupráci i v zahraničí, konkrétně v Pákistánu a Německu, kde je právě OMV naším partnerem na některých těžebních a průzkumných licencích.

Plánujete vaše aktivity v politicky relativně nestabilním Pákistánu dále rozšiřovat?
Zásoby ropy a zemního plynu se nacházejí v zemích, které mohou být vnímány jako relativně nestabilní. To je určité riziko, se kterým samozřejmě musíme počítat. Ale bez určitého rizika by tento byznys nebylo vůbec možné dělat. A k vaší otázce, ano plánujeme naše aktivity v Pákistánu dále rozšiřovat. Moravské naftové doly si zde za několik let vybudovaly respekt a velmi dobré jméno. Kromě těžby zemního plynu zde s partnery v současné době pracujeme na několika dalších průzkumných licencích.

Zkuste si na závěr zavěštit, kde budou Moravské naftové doly za deset let, kde byste je rád viděl?
Jsem manažer, nikoli věštec a tak nebudu věštit. Pokud se nám podaří naplnit naši dlouhodobou strategie růstu a expanze, budou Moravské naftové doly i nadále velmi úspěšnou společnosti nejen v České republice ale i mezinárodním měřítku. Budeme pokračovat v těžbě ropy a zemního plynu v České republice a rozšíříme naši těžbu v zahraničí. Jsme připraveni pro to udělat maximum a věřím, že se nám to společně podaří.

Děkuji za rozhovor.
Michal Ruml, Finance.cz

ZDROJ: Finance.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí