zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budou nám stačit tři planety?

13.06.2008
Obecné
Budou nám stačit tři planety?

Jako každá z vyspělých ekonomik světa, rozvíjí se i Česká republika na „dluh“, který spočívá v neúměrné spotřebě a negativních dopadech na životní prostředí. Kdyby všichni lidé na naší planetě dosáhli průměrné životní úrovně obyvatele ČR, potřebovali bychom podle výpočtu tzv. ekologické stopy více jak tři planety velikosti Země, abychom přežili. Jednou z cest, jak snižovat spotřebu, šetřit peníze a naši přírodu, je udržitelná spotřeba a výroba (USV) materiálů i služeb ve veřejném i soukromém sektoru. Jaké jsou možnosti v této oblasti v České republice, představili dnes na konkrétních příkladech odborníci na Novotného lávce v Praze.

Veřejné instituce patří v Evropě k největším spotřebitelům. Např. již v roce 2002 utrácela 15členná Evropská unie více jak 16 % svého hrubého domácího produktu za nákup zboží a služeb, což činilo přibližně 1500 miliard EUR, pro srovnání, zhruba polovina hrubého domácí produktu celého Německa. „Řada těchto nákupů se dá přitom realizovat s ohledem na životní prostředí, což může být nejen ekologické, ale také ekonomické,“ uvádí Jiří Hradec, ředitel CENIA. Např. nákupem energeticky efektivních počítačů můžeme na úrovni EU snížit emise CO2 o 830 tisíc tun. Výměnou 9litrových nádrží u toalet za 6litrové můžeme ušetřit 190 milionů litrů vody. To vše jsou peníze a čistší vzduch!

Udržitelnou spotřebou a výrobou se zabývaly dva navazující projekty financované Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR. Projekt „Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby“ byl realizován v rámci programu EU zaměřeného na Rozvoj lidských zdrojů JPD 3 v Praze (CZ.04.3.07/4.2.01.1). Jeho nositelem byla firma ENVIROS, s. r. o. a partnery byla Hospodářská komora hl. m. Prahy a dále společnost ENESA, a. s. V rámci tohoto projektu byla vyvinuta a v deseti podnicích v Praze pilotně odzkoušena nová metodika komplexní diagnostiky hodnocení příležitostí pro využití postupů udržitelné spotřeby a výroby v podnicích (tzv. hodnocení možností inovací USV). Pilotní aplikace ukázaly zajímavé skutečnosti. Například v podnicích stále existuje významný potenciál úspor a i velmi kvalitně řízené podniky mohou využít nástroje USV pro zvyšování své hodnoty. V rámci projektu bylo vyškoleno více než 50 manažerů USV, kteří budou metodiku vstupního hodnocení používat v dalších podnicích. Více informací najdete na www.usv-partner.cz. Navazující projekt „Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu“ byl podpořen v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (CZ.04.1.03/4.2.16.4/0018), jeho nositelem je CENIA, česká informační agentura životního prostředí a partnery SITA CZ a.s., ENVIROS, s.r.o., Národní síť Zdravých měst ČR a Středočeský vysokoškolský institut s.r.o.

Jak jsme na tom v České republice

V rámci uvedených projektů byly představeny konkrétní možnosti, jak přispět k šetrnějšímu využívání zdrojů prostřednictvím udržitelnější spotřeby a výroby v podnicích i veřejných institucích. „V naší společnosti se podařilo navrhnout úsporná opatření v 6 projektech. Opatření po realizaci přinesou úspory cca 2,75 mil. Kč ročně při době návratnosti investičních opatření do 3,6 roku,“ uvádí Josef Marvan ze společnosti AGC Automotive Czech a.s., která se jako jedna z 20 organizací do projektů zapojila prostřednictvím dlouhodobých kurzů Manažer USV. Dalším příkladem je Městský úřad v Benešově, kde se např. povedlo zredukovat počet kopírek a tiskáren, nahradilo je jedno nasdílené centrální velkokapacitní multifunkční zařízení pro celý úřad, a rovněž byly vyřazeny z provozu neekonomické inkoustové tiskárny. „V blízké době proběhne také výměna zastaralého kotle, postupně začneme využívat některé ekologické přípravky na úklid, umisťovat kontejnery na tříděný odpad,“ doplňuje tajemnice MěÚ Miluše Stibůrková

Modernizace a zefektivňování není zadarmo

I s náklady na zavádění principů USV do praxe se v těchto případech počítá. Velmi populární je tzv. financování z úspor. „Tento způsob umožňuje podnikům i městům realizaci také investičně náročnějších projektů, aby se zefektivnilo např. využívání energie na úřadě a v budovách, přičemž finanční náklady na provedená opatření jsou hrazeny z dosažených úspor,“ upozornil na zajímavou cestu Vladimír Dobeš z ENVIROSu.

Důležitým faktorem pro rozvoj principů USV je osvěta, proto v rámci projektů vzniklo několik multimediálních výukových programů. Jedním z nich je výukový program pro školy, který je určen žákům ZŠ a SŠ, ale také učitelům k využití přímo ve výuce. Bude obsahovat 3 lekce. V první lekci se zájemci dozvědí více informací o ekoznačení, ve hře „Hokynář“ se naučí ekoznačky používat. Další dva výukové programy byly vytvořeny zejména pro účastníky dlouhodobých kurzů, které probíhaly současně v obou projektech. Formou e-learningu je možné získat základní informace o udržitelné spotřebě a výrobě a o odpovědném nakupování. Nově získané znalosti lze ověřit prostřednictvím testů. Více na www.cenia.cz.

V rámci projektu se rovněž shromažďují jednotlivé úspěšné a ověřené projekty či aktivity z měst a obcí, ale také podnikové sféry, a jsou zadávány do internetové Databáze DobráPraxe. Na stránkách www.dobrapraxe.cz si pak každý může najít konkrétní příklad k tématu udržitelné spotřeby a výroby či k dalším souvisejícím oblastem. Naleznete zde například, jak vypadá ekologicky šetrný provoz úřadu ve městě či kraji, kde jezdí MHD na zemní plyn či jak, proč a kde vznikla první dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky.

Více informací k aktivitám projektů a uskutečněným akcím naleznete na www.cenia.cz a www.usv-partner.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí