zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Šest miliard schválených na zateplení

25.06.2008
Energie
Šest miliard schválených na zateplení

Na zateplení budov žadatelé dosud podali 1033 žádosti o dotace. Z nich 568 bylo schváleno.

Operační program Životní prostředí (OPŽP), druhý největší český operační program let 2007 až 2013, nabízí dotace na zateplení budov v rámci dvou prioritních os. V prioritní ose 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, podle níž je možné získat dotaci na zateplení v kombinaci s pořízením ekologického topného zařízení, a v prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Osy nabízejí z Fondu soudržnosti dohromady přes 1,3 miliardy eur.

Od OPŽP měli žadatelé možnost žádat o dotace na zateplení budov již dvakrát, a to v první a třetí výzvě k podávání žádostí o dotaci. Žadateli o dotace mohou být zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace obcí a měst, státní organizace, organizace a subjekty vlastněné obcemi, neziskové organizace, vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné obcemi a další.

První výzvu k podávání žádostí o dotace, vyhlášenou v červnu 2007, vyslyšeli 354 zájemci a předložili projekty v nákladech převyšujících 9 miliard korun. Dotace, o které žádali, dosáhly téměř 6,4 miliardy korun. Výzva byla otevřena pro všechny potenciální žadatele s výjimkou projektů, jejichž realizace se prováděla v obytných domech. Z došlých žádostí byly v únoru schváleny 134 projekty, souhrn jejich finančních nákladů přesáhl 2,5 miliardy. Celková výše dotace pro podpořené projekty překračuje 1,7 miliardy korun.

O dotace na zateplení budov mohli zájemci žádat ještě při třetí výzvě vyhlášené v prosinci 2007, která však byla otevřena pro školy a školská zařízení. Ve 3. výzvě těchto žádostí dorazilo 679. Souhrnné náklady na předložené projekty se v tomto případě vyšplhaly k 10 miliardám korun, požadavek na dotaci pak činil necelých 7 miliard. V květnu letošního roku byly schváleny 434 žádosti v objemu přes 6 miliard korun celkových nákladů. Úspěšným žadatelům bude vyplacena dotace za více než čtyři miliardy korun.

Za neschválením žádostí většinou stály nesplněné stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla v projektu. Dalším velmi častým důvodem k zamítnutí žádostí byl nesoulad mezi dodanými dokumenty, například mezi starší projektovou dokumentací a energetickým auditem, který byl zpracován v posledním roce. Dotace nebyly žadatelům přiznány rovněž v případech, pokud žádosti obsahovaly formální nedostatky, čili byly neúplné, chybně vyplněné, anebo podány na typ akcí, pro které výzva nebyla vyhlášena.

ZDROJ: Energetika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí