zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná v pátek vláda

26.06.2008
Obecné
Co projedná v pátek vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pátek 27. června 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

16.  
Řešení vypořádání ekologických závazků vyplývajících z ekologických závad vzniklých před privatizací na privatizovaném majetku bývalého státního podniku Jihostroj Velešín  
č.j. 881/08  
Předkládá: ministr financí 

K projednání bez rozpravy:

24.  
Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ČR, a.s. za rok 2007  
č.j. 909/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

25.  
Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2007  
č.j. 884/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

41.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti s realizací stavby lesní cesty „Koupaliště I. a Koupaliště II.“ v k.ú. Pustá Rybná a Pustá Kamenice ve II. zóně CHKO  
č.j. 850/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Josefa Láška, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem účasti na mezinárodních radioamatérských závodech  
č.j. 851/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pana Pavla Volka, 542 21 Pec pod Sněžkou 188, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 852/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro společnost Budějovický Budvar, národní podnik, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 853/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Šternberk, za účelem použití biocidů při asanaci kůrovcového dřívína území II. zóny CHKO Litovelské Pomoraví  
č.j. 856/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky pro Povodí Odry, s.p., Ostrava, a to z důvodů provádění zásahů do koryt vodních toků a do stávajících vodních děl  
č.j. 857/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty pro použití biocidu Roundup Rapid při likvidaci nežádoucích dřevin a invazních rostlin v prostoru železničních tratí v I. a II. zóně CHKO  
č.j. 858/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Toužim, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Slavkovský les  
č.j. 859/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Špraněk, NPR Rejvíz, NPR Rašeliniště Skřítek, NPR Boubínský prales, NPR Soos a Přírodní rezervace (PR) Ztracený rybník - povolení vstupu za účelem studia druhů korálice trojklanná a bradáček srdčitý v rámci grantu GA AV ČR, žadatelka RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
č.j. 860/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost Central Scope Production s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace vedoucí do lokalit Dolský mlýn a Zadní Doubice, z důvodu natáčení filmu „The Reader“ na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 894/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří dle § 43 a § 26, odst. 1, písm. b) zákona 114/1992 Sb. pro Davida Tomáška, a to pro rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území CHKO Poodří  
č.j. 895/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Lesní správu Nouzov, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Křivoklátsko  
č.j. 896/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Přírodní rezervace (PR) Štěpánovský potok - výjimka pro odchyt a kroužkování ledňáčka říčního, žadatel Mgr. Pavel Čech, člen ZO ČSOP 02/19 ALCEDO, Blanická ul., č. 1299, 258 01 Vlašim a člen Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea Praha  
č.j. 898/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Žádost pana Ing. Romana Charváta o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy a Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu vykonávání stavebního dozoru na rekonstrukci objektů na území Krkonošského národního parku  
č.j. 899/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Blaník, a to z důvodů zřízení plochy pro parkování vozidel na p.p.č. 164/1 (louka) v k.ú. Světlá, v I. zóně CHKO  
č.j. 900/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 56.  
Žádost České speleologické společnosti, základní organizace 5-02, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem realizace projektu „Zajištění starého důlního díla „propad Kovárna“ na území Krkonošského národního parku  
č.j. 901/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 57.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16, odst. 1, písm. e) zákona 114/1992 Sb. pro TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, a to pro pořádání hromadné sportovní akce na území Krkonošského národního parku za účelem organizace cyklistického závodu  
č.j. 902/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 58.  
Žádost pana Jana Hajného o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří Důl z důvodu užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 903/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 59.  
Žádost TJ Sokol Dolní Kalná o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 32. ročníku „Nočního výstupu na Sněžku“  
č.j. 916/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

8.  
Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí  
č.j. 873/08  
Předkládá: ministr zdravotnictví 

10.  
Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise  
č.j. 855/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

16.  
Informace o průběhu 4. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti  
č.j. 865/08  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí