zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Začátkem července odjede již podruhé expedice vědců z Jihočeské univerzity zkoumat biologickou a klimatickou diverzitu Arktidy

29.06.2008
Obecné
Začátkem července odjede již podruhé expedice vědců z Jihočeské univerzity zkoumat biologickou a klimatickou diverzitu Arktidy
Výzkum je součástí velkého mezinárodního arktického projektu Biologická a klimatická diverzita Arktidy.

Vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Botanického ústavu AV ČR v.v.i. a Masarykovy univerzity  zahájí na přelomu června a července na Špicberkách výzkumnou expedici. Povede ji  algolog doc. Ing. Josef Elster, CSc., působící na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a v Botanickém ústavu AV ČR v.v.i., v Třeboni.

 

Výzkum je součástí velkého mezinárodního arktického projektu Biologická a klimatická diverzita Arktidy. Koordinuje jej Norský polární institut a probíhá ve všech oblastech Arktidy od Aljašky po Sibiř. Výsledkem čtyřletého projektu by měla být komplexní databáze poznatků o klimatu a biologické diverzitě Arktidy a jejích proměnách.

 

Jihočeští vědci byli přizváni k vědecké práci a ke zřízení výzkumné stanice v centrální části Svalbardu (Špicberky) od Norského polárního institutu na základě výsledků a zkušeností z předchozí vědecké spolupráce na projektech v Antarktidě a Arktidě.             

 

Projekt vede a garantuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, konkrétně Přírodovědecká fakulta. Dále byl ke spolupráci přizván Botanický ústav AV ČR v.v.i. v Třeboni a Masarykova univerzita v Brně. Této expedice se zúčastní celkem 12 vědců z těchto spolupracujících institucí.

Na Špicberky se vypraví ve dvou skupinách: první sedmičlenná skupina odjede 4. července. Kromě výzkumných pracovníků bude ve skupině i technik, který bude pomáhat se zprovozněním stanice a  zodiaku. V polovině července odjede skupina zoologů a zbývající botanici. Expedice by měla být zakončena 15. srpna t.r..

 

Hlavním úkolem expedice bude pokrýt rozsah vědecké práce, která byla původně naplánována na loňský i letošní rok, tedy vytvořit vegetační mapu lokality, která se bude skládat z dat získaných při terénních výzkumech botaniků specializovaných na vyšší rostliny, mechorosty a lišejníky a na řasy. Vědci ze zoologické sekce se zaměří na zmapování rybí fauny a jejích parazitů v blízkém zálivu Petunia. Klimatolog a lichenolog z Masarykovy univerzity budou vybírat vhodné lokality pro umístění terénních klimatologických stanic, z nichž se budou získávat důležitá data pro dlouhodobý výzkum vývoje vegetace.  

 

Čtyřletý projekt je financován MŠMT.

 

Chronologický vývoj:

 

V roce 2006 byla na Svalbardu  zmapována (doc. Ditrich a Ing. Suchánek) řada lokalit v Isfjordu (centrální část Svalbardu), z nichž se později vybrala nejvhodnější lokalita pro založení stanice: nachází se na severu centrálního zálivu Isfjord.

Na základě výběru lokality a pozvání Norského polárního institutu byl podán grant na MŠMT ČR.  

 

Důvody výběru lokality na severu centrálního zálivu Isfjord:

1/  Ekonomické hledisko: jde o lokalitu, do které se lze dopravit během dvou dnů, z České republiky trvá cesta letecky na Svalbard i s přestupy přibližně jeden den, lodí z hlavního města Svalbardu Longyearbyen trvá plavba další přibližně tři hodiny.

 

2/  Specifičnost centrální části Svalbardu - jsou zde dva různorodé klimatické regiony – západní část Svalbardu má oceánický charakter, je  humidní a pokryvnost ledovců je minimální, východní část je naopak aridní a  silně zaledněná; vybraná lokalita se nachází na rozhraní těchto dvou klimatických oblastí.

 

3/  Existence bývalého ruského hornického města (Pyramiden) zhruba 5 km od vybrané lokality: po dobu padesáti let zde pracovalo přibližně 2-3 tisíce horníků, migrace mezi kontinentem a hornickým městečkem byla rozsáhlá. Je zde velké množství spór a organismů, které byly horníky přeneseny z pevniny. Tato tzv. synantropní vegetace, která se stěhuje působením člověka z jižních do severnějších oblastí, je z hlediska vědy velmi zajímavá.

 

Toto jsou hlavní důvody, proč  byla daná lokalita zvolena za nejvhodnější pro dlouhodobé studium expertů z Jihočeské univerzity i z dalších institucí.

 

Jak proběhla první sezóna v roce 2007?

 

Doc. Ing. Josef Elster, CSc.:

„Složení týmu v první sezóně (2007) odpovídalo hlavnímu úkolu – dopravit stanici, která se skládá ze dvou kontejnerů, na lokalitu. Hlavním členem byl Ing. Suchánek ( stavební inženýr), který organizuje technickou část projektu. Připravil a nechal dopravit dva kontejnery, které tvoří prozatímní základnu. Druhým členem týmu byla doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., se kterou spolupracujeme při výzkumu vegetace. Dále se zúčastnil Vladimír Smetana – jihočeský podnikatel a jachtař, který nám pomáhal se provozem zodiaku. Přítomnost člověka zkušeného v obsluze lodí je bezpodmínečně nutná z hlediska bezpečnosti.. Součástí týmu byl i pan Dvořáček, zaměstnanec firmy, která se zabývá natáčením dokumentárních filmů. Ve spolupráci s touto firmou připravujeme dokumentární filmy o antarktické i arktické přírodě. V neposlední řadě jsou našimi dlouhodobými kolegy vědci z Masarykovy univerzity, v tomto případě s námi byl Mgr. Kamil Láska, Ph.D., který připravoval zřízení meteorologické stanice.“

 

Mgr. Hana Bumbová,  tisk. mluvčí  Jihočeské univerzity

Text připraven ve spolupráci s doc. Josefem Elsterem

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí