zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sněmovna schválila revoluční změnu zákona o chemických látkách

26.06.2008
Obecné
Legislativa
Sněmovna schválila revoluční změnu zákona o chemických látkách

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila mimo jiné také novelu zákona o chemických látkách a přípravcích. „Mám velkou radost. Jde o revoluční změnu v chemické politice ČR. Desetileté úsilí o reformu evropské chemické politiky dorazilo i k nám. Zákon přinese občanům právo na informace o chemických látkách ve spotřebním zboží a o jejich účincích na životní prostředí a zdraví. Nejnebezpečnější chemikálie budou nahrazeny méně rizikovými. Nebude možno užívat nadále bez povolení látky, které jsou karcinogenní a způsobují závažné a nevratné účinky na člověka a životní prostředí,“ komentoval hlasování svých kolegů poslanců ministr životního prostředí Martin Bursík. Z trhu tak postupně budou mizet nebezpečné chemikálie, které je možné nahradit méně rizikovými alternativami.

Účelem REACH je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky a přitom zároveň ochranu lidského zdraví a životního prostředí před jejich nežádoucími účinky. Nařízení REACH vyžaduje registraci všech existujících a nových chemických látek u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Existující látky musí být registrovány během následujících 11 let – takzvaného přechodového období. Nařízení REACH určuje pořadí registrace těchto látek na základě vyráběného nebo dováženého množství za rok. Nejrychleji je třeba registrovat ty látky, kterých se používá nejvíce.

Pro všechny látky vyráběné nebo dovážené v množství dosahujícím či přesahujícím 1 tunu za rok musí výrobci a dovozci zpracovat registrační dokumentaci, kterou je třeba předložit Evropské agentuře pro chemické látky. Shromáždit a vyhodnotit požadované informace (údaje o fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech) musí samotný průmysl. K těmto údajům být uvedeny také individuálně stanovené způsoby užití látky v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci a posouzena související rizika a případná bezpečnostní opatření k jejich eliminaci. Bude-li třeba provést další testy, bude vyžadován rovněž plán těchto následných testů. U látek s ročním objemem nad 10 tun musí být posouzení bezpečnosti látky zdokumentováno ve zprávě o bezpečnosti chemické látky. Bez registrace nebude možné v Evropské unii látku ani vyrábět, ani ji do unijních států dovážet.

Na základě spolupráce Agentury pro chemické látky a kompetentních úřadů členských států se vyhodnotí registrační dokumentace u látek, kde se projeví jistá rizika (cca 10 % všech registrovaných látek). Kompetentní úřady (v ČR to je MŽP ve spolupráci s ČIŽP) členských států provedou kontrolu, zda příslušná registrační dokumentace splňuje požadavky a prošetří návrhy testů, předložené průmyslem. Ve spolupráci s Agenturou posoudí také registrační dokumentaci, aby zjistily, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, a určily nutnost povolení nebo omezení jejího případného užití a uvedení na trh. REACH by tak měl odstranit dnešní stav, kdy u více než 90 % látek používaných v EU (z celkových cca 100 000) neexistují dostatečné údaje o jejich účincích na zdraví a životní prostředí.

Pro každé užití látky, která patří do některé z následujících skupin, bude třeba získat povolení: 

-         látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR látky),

-         látky persistentní, biologicky akumulovatelné a toxické (PBT látky), nebo látky vysoce persistentní a vysoce biologicky akumulovatelné (vPvB)

-         další látky, klasifikované jako způsobující závažné a nevratné účinky na člověka a životní prostředí.

Takové látky mohou být povoleny pouze pokud je výrobce nebo dovozce schopen dostatečně kontrolovat rizika. Nebude-li možno takový důkaz poskytnout, bude možno udělit povolení pouze tehdy, ukáže-li analýza, že sociálně ekonomické výhody takového použití převažují nad existujícími riziky. Pokud se u některého rizika zjistí, že není dostatečně kontrolováno, může Evropská komise omezit používání takové látky či jejího prodeje.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí