zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám

27.06.2008
Hluk
Akční plány ke strategickým hlukovým mapám
Ministerstvo dopravy má dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zpřístupnit návrhy akčních plánů ke strategickým hlukovým mapám veřejnosti

Výčet právních předpisů na základě nichž jsou Akční plány připravovány


směrnice EU 2002/49/EC – o snižování hluku v životním prostřed

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném zněn

zákon č. 222/2006 Sb, o integrované prevenci, v platném znění

vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, v platném znění

vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, v platném znění


Akční plány ke strategickým hlukovým mapám

Zveřejnění podle vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

Ministerstvo dopravy podle Čl. 12 odst. 2 změnového zákona č. 222/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pořídí do 18.7.2008 akční plány pro

  • okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví státu a po kterých projede více jak 6 000 000 vozidel za rok,
  • železniční tratě, po kterých projede více jak 60 000 vlaků za rok,
  • v blízkosti hlavních letišť, kde je víc jak 50 000 vzletů a přistání za rok.

Ministerstvo dopravy má dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zpřístupnit návrhy akčních plánů ke strategickým hlukovým mapám veřejnosti v listinné podobě v místě svého sídla a v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva.

Zpřístupnění v listinné podobě

Návrhy akčních plánů v listinné podobě jsou přístupné veřejnosti každé úterý, a to od 14 do 17 hod., v budově Ministerstva dopravy ČR, a to v termínech vyvěšení jednotlivých akčních plánů. (např. Letiště  Praha  Ruzyně od 12.5. do 27.6.2008, nebo Moravskoslezský kraj od 19.5. do 7.7. 2008). Kontaktními osobami jsou Ing. Yvona Krchová., vedoucí oddělení územního plánu tel: 225 131 433 a Ing. Marie Soukupová, referent oddělení územního plánu tel: 225 131 075. Mimo vymezenou dobu je možné do návrhů akčních plánů nahlédnout po telefonické domluvě.

Zpřístupnění v elektronické podobě

Návrhy akčních plánů budou zveřejňovány tak jak budou vyhotoveny a to vždy po dobu 45 dnů.

Písemné podněty a stanoviska adresujte na Ministerstvo dopravy ČR, odbor infrastruktury, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, případně prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz .

Pro návrhy akčních plánů byly podkladem strategické hlukové mapy pořízené Ministerstvem zdravotnictví.

Návrhy Akčních plánů

Letecká doprava

název Akčního plánu termín uveřejnění

termín do kdy budou přijímány připomínky

(termín ukončení uveřejnění)

Návrh akčního plánu pro LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ (Program snižování hluku) 12.5.2008 27.6.2008

 

Železniční doprava

název Akčního plánu termín uveřejnění

termín do kdy budou přijímány připomínky

(termín ukončení uveřejnění)

Návrh akčního plánu snižování hlukové zátěže na hlavních železničních tratích v ČR

Příloha - mapa

12.5.2008 27.6.2008

 

Silniční doprava

- mimo katastrální území měst Praha, Brno a Ostrava

kraj

zveřejněné dokumenty

Akční plány (dále jen AP), obrazové a tabulkové přílohy

termín uveřejnění

termín do kdy budou přijímány připomínky

(termín ukončení uveřejnění)

Středočeský kraj

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

19.5.2008 4.7.2008
Jihočeský kraj Akční plán 19.5.2008 4.7.2008
Karlovarský kraj

Akční plán

AP - souhrná průvodní zpráva

AP - tabulka

AP - mapa - silnice 1/6

AP - mapa - silnice 1/6 západ

AP - mapa - R6 Sokolov, Jeníšov

12.5.2008 27.6.2008
Plzeňský kraj Akční plán 19.5.2008 4.7.2008
Ústecký kraj

Akční plán

AP - souhrná průvodní zpráva

AP - tabulka

AP - mapa - I/13 Děčín-Knínice

AP - mapa - I/13 Děčín-Manušice

AP - mapa - Děčín-Vilsnice

AP - mapa - Chomutov

AP - mapa - Klášterec-Chomutov 1

AP - mapa - Klášterec-Chomutov 2

19.5.2008 4.7.2008
Liberecký kraj Akční plán 19.5.2008 4.7.2008
Královehradecký kraj

Akční plán

AP - souhrná průvodní zpráva

AP - tabulka

AP - mapa - Jaroměř

AP - mapa - Náchod

AP - mapka - Úlibice

19.5.2008 4.7.2008
Pardubický kraj

Akční plán

AP - souhrná průvodní zpráva

AP - tabulka

AP - mapa - Chrudim 1

AP - mapa - Chrudim 2

AP - mapa - JV obchvat 1

AP - mapa - JV obchvat 2

AP - mapa - R/35-1

AP - mapa - R/35-2

AP - mapa - R/35 Holice

AP - mapa - R/35 Svitavy

19.5.2008 4.7.2008
kraj Vysočina

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

19.5.2008 4.7.2008
Jihomoravský kraj

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

19.5.2008 4.7.2008
Zlínský kraj

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

22.5.2008 7.7.2008
Olomoucký kraj

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

22.5.2008 7.7.2008
Moravskoslezský kraj

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

19.5.2008 4.7.2008

 

Silniční doprava

- týká pouze stávajících silnic I. třídy, rychlostních silnic a dálnic v majetku státu.

- v území aglomerace dle vyhlášky č. 561/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

název aglomerace

zveřejněné dokumenty

Akční plány (dále jen AP), obrazové a tabulkové přílohy

termín uveřejnění

termín do kdy budou přijímány připomínky

(termín ukončení uveřejnění)

aglomerace Praha

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

9.6.2008 25.7.2008
aglomerace Brno

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

9.6.2008 25.7.2008
aglomerace Ostrava

Akční plán

AP - mapa č. 1-D

AP - mapa č. 1-N

AP - mapa č. 2-D

AP - mapa č. 2-N

9.6.2008 25.7.2008

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí