zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

02.07.2008
Obecné
Ovzduší
Příroda
Energie
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 2. července 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

3.  
Novela energetického zákona  
č.j. 421/08  
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Energetického regulačního úřadu  
Přizván: J. Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu 

K projednání bez rozpravy:

15.  
Žádost pana Pavla Voldřicha a pana Petra Nehody o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d), e) a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem pořádání závodu Šumavská padesátka na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava  
č.j. 933/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 16.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, a to pro konání soutěže na jízdních kolech „Jizerskohorský muž“, v lokalitě Mariánskohorské boudy v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, v I. a II. zóně CHKO  
č.j. 934/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 17.  
Žádost svazu JUNÁK Děčín o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání skautského tábora v termínu od 13.7.2008 do 2.8.2008 v lokalitě u Dolského mlýna  
č.j. 936/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 18.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko, a to v souvislosti s konáním putovního tábora v oblasti Dolského Mlýna  
č.j. 937/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 19.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd motorového vozidla a to za účelem jednorázové autobusové dopravy zdravotně postižených občanů na vrchol Pradědu  
č.j. 938/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 20.  
Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro pana Luboše Pokorného, Borovanského 2386/13, Praha 5 – Stodůlky, ve věci povolení táboření na pozemcích p.č.st.130, 467 a 468 v k.ú. Dešenice, pro účastníky soustředění se zaměřením na tělovýchovné aktivity  
č.j. 939/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 21.  
Žádost Ing. Stanislava Zajíčka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, za účelem pořádání prohlídky lehkého opevnění na území KRNAP  
č.j. 940/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro pana Františka Kučeru, bytem Zahradní 20, 50321 Stěžery, a pana Jaroslava Matouška, bytem Lubno 86, 503 15 Nechanice, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 945/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost firmy T.T.TRANS s.r.o., Nechanice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel po trasách Pec pod Sněžkou – Chalupa na Rozcestí – Výrovka – Luční bouda a Pec pod Sněžkou – Obří důl z důvodu zásobování potravinami pro firmu Nowaco  
č.j. 946/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Žádost paní Jitky Švejkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý důl z důvodu trvalého užívání objektu  
č.j. 947/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví, a to v souvislosti se stavbou lávky Poděbrady Chomoutov, u jezu Chomoutov  
č.j. 948/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Stavební společnost s.r.o., Hostinné, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 957/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Jeseníky uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p. za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům na území II. zóny CHKO Jeseníky v rámci územní působnosti LS Janovice, LS Javorník, LS Jeseník, LS Loučná n.D. a LS Hanušovice  
č.j. 958/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a 26 odst. 3 písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce, a to v souvislosti s realizací stavby „Zajištění sanace skal a svahů v úseku Děčín - státní hranice - II. patro, č. zak. 06 0992 094  
č.j. 959/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

 31.  
Žádost pana Jiřího Vicka o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku, uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vjezd motorových vozidel mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na trasu Horní Mísečky – Vrbatova bouda z důvodu účasti na mezinárodních radioamatérských závodech  
č.j. 973/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 5.  
Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 07/02 "Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzduší"  
č.j. 956/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

10.  
Zpráva ze zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 5. června 2008 v Lucemburku  
č.j. 922/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí