zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komise zahajuje projekt Jednotné evropské nebe II pro bezpečnější, ekologičtější a dochvilnější letový provoz

01.07.2008
Obecné
Komise zahajuje projekt Jednotné evropské nebe II pro bezpečnější, ekologičtější a dochvilnější letový provoz

Evropská komise dnes přijala druhý soubor právních předpisů týkajících se projektu Jednotné evropské nebe II. Cílem těchto návrhů je zlepšení bezpečnosti, snížení nákladů a omezení zpoždění. To povede k nižší spotřebě paliva, takže letecké společnosti by mohly omezit emise CO2 až o 16 milionů tun a snížit své roční náklady o dvě až tři miliardy EUR. Tato důkladná reforma systému řízení evropského letového provozu se stane klíčem ke zvládnutí očekávaného dvojnásobného zesílení provozu do roku 2020. Bude přínosem nejen pro cestující, ale také pro nákladní dopravu a vojenské a soukromé letectví. Tento soubor předpisů přispěje k vytvoření dalších pracovních příležitostí v letectví. Rovněž evropský výrobní průmysl bude těžit ze svého vedoucího postavení v čele inovačního procesu v technologii řízení letového provozu (jako jsou např. satelitní systémy - Galileo, datový spoj atd.), a posílí tak konkurenceschopnost na celosvětových trzích. Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Antonio Tajani uvedl: „Tento soubor je všeobecným přínosem pro cestující, evropskou ekonomiku i životní prostředí. Evropské nebe je stále nejednotné. V důsledku toho jsou lety v průměru o 49 kilometrů delší, než je třeba. Cílem našeho návrhu je přispět ke zkrácení čekací doby při odletu i přistávání - cestující tak budou mít větší naději, že doletí včas. Zároveň nám tyto předpisy umožní při vytváření dalších kapacit zajistit bezpečnější a ekologičtější letecký provoz.

Projekt Jednotné evropské nebe II spočívá na čtyřech pilířích: aktualizaci stávajících právních předpisů z roku 2004;rámcovém plánu výzkumu řízení letového provozu projektu Jednotné evropské nebe neboli „technologickém pilíři";„bezpečnostním pilíři" a akčním plánu kapacity letiště.

První pilíř posiluje v několika ohledech právní předpisy původního projektu jednotného evropského nebe(viz IP/01/1398), včetně závazných výkonnostních cílů pro poskytovatele letových navigačních služeb, funkce řízení evropské sítě, jejímž cílem je zajistit sbližování mezi sítěmi jednotlivých států, a konečného data, do kterého by členské státy měly zlepšit výkonnost, především formou přeshraniční spolupráce, známé pod pojmem funkční bloky vzdušného prostoru.

Nový soubor staví do středu jednotného evropského nebe otázky životního prostředí; zlepšení řízení letového provozu by mělo využít jeho potenciálu ke snížení emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. Předpokládaná zlepšení by mohla dosáhnout až 10 % u každého letu, což znamená úsporu 16 milionů tun CO2 ročně a snížení ročních nákladů o 2,4 miliardy EUR.

Technologický pilíř je zaměřen na zavádění lepší technologie. Program leteckého výzkumu v rámci jednotného evropského nebe spojuje všechny zúčastněné strany leteckého provozu v úsilí o vytvoření a využívání nové generace celoevropského systému řízení letového provozu. To umožní zvládnout zdvojnásobení současné úrovně provozu do roku 2020 bezpečným, udržitelným a hospodárným způsobem.

Bezpečnostní pilíř stanoví nové úkoly pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví. To zajistí přesná, jednotná a závazná pravidla pro bezpečnost letišť, řízení letového provozu a letové navigační služby, jakož i řádný dohled členských států nad jejich prováděním.

A konečně pilíř kapacity letiště se zabývá nedostatečným počtem rozjezdových a přistávacích drah a nedostatečným vybavením letišť, které se v současnosti stávají hlavní překážkou plynulosti letecké dopravy. Cílem úsilí je lépe sladit letištní časy přidělené leteckým dopravcům s opatřeními řízení letového provozu a vytvoření stanoviště pro sledování letištní kapacity, aby bylo možné plně zapojit letiště do sítě letecké dopravy.

Další údaje naleznete ve zprávě MEMO/08/423 a na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/traffic_management/index_en.htm 

Autor: www.evropska-unie.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí