zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Blíží se uzávěrka soutěže Zelený most

01.07.2008
Geologie
Blíží se uzávěrka soutěže Zelený most
Třetího ročníku soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor

Těžební unie

ve spolupráci s Českou komorou architektů

 

vypisuje

třetí ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace, sanace)

pod názvem „Zelený most“

 

 

 

Předmětem soutěže jsou projekty na jakýkoliv druh rekultivace prostor povrchové těžby, který se již začal realizovat, jeho realizace probíhá nebo je již dokončena.

 

Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl.

 

Nejlepší přihlášené projekty budou prezentovány na podzimním semináři Těžební unie Setkání těžařů.

Výsledky soutěže budou publikovány také v katalogu, kde budou prezentovány všechny přihlášené práce, mimo těch, které porota vysloveně odmítne.

 

Kritéria hodnocení

·         Funkční začlenění do okolní krajiny

·         Urbanistické začlenění

·         Dlouhodobý přínos záměru

·         Přírodovědný potenciál

·         Ekonomická náročnost

 

Hodnocení poroty proběhne ve dvou fázích. Po první fázi porota vybrané lokality osobně navštíví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porota

 

Řádní porotci:

·         Pavel Čech - ČSOP Vlašim

·         Ludvík Grym - autorizovaný architekt

·         Marek Slobodník - Masarykova univerzita, Ústav geologických věd PřF

·         Milena Šandová - Těžební unie

·         Jan Viewegh - Ministerstvo životního prostředí ČR

·         Eva Wagnerová - architektka

·         Pavel Žlebek - Ekoservis

 

Náhradník:

·         Martin Netoušek - geolog

·         Leoš Štefka – CHKO Moravský kras

·         Lubomír Tichý - Masarykova univerzita

 

Tajemník soutěžní poroty:

·         Petra Jandourková - Těžební unie

 

 

Cena pro vítěze

Hlavní cena „Zelený most“ bude udělena za celkově nejlepší řešení rekultivace těžebních prostor. Hlavní cena se pojí s finanční odměnou 50.000,- Kč, která bude udělena autoru/autorům projektu. Všechny těžební společnosti i autoři, které postoupí do druhého kola, mohou používat logo „Zelený most“ po dobu 12 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.

Vítěz ročníku, projektant i investor, může používat logo spolu s označením vítězný projekt roku 2008 také po dobu 12 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.

Vítězům a zástupcům příslušných těžebních společností budou uděleny vítězné pamětní plakety.

 

 

Termíny

Vyhlášení soutěžní přehlídky:             28. února 2008

Uzávěrka přihlášek:                                15. července 2008 v 1700 hodin

(veškeré části soutěžního projektu musí být doručeny do kanceláře Těžební unie, Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, osobně nebo kurýrem).

Zveřejnění výsledků:                                 listopad 2007

 

Soutěžní podklady

Soutěžní podmínky a přihláška do soutěže budou k dispozici v sídle Těžební unie a na vyžádání zájemcům zaslány. Ke stažení budou také na internetových stránkách www.tezebni-unie.cz, www.cka.cz

 

Požadované části přihlášeného projektu

Textová část:

Záměr rekultivace území, popis realizace, cílový stav a následný management, ekonomická náročnost projektu (maximální rozsah 3 normostrany)

 

Obrazová část:

·         celkové územní řešení v odpovídajícím měřítku;

·         fotografická dokumentace (3 - 6 fotografií nebo zákresu do fotografií libovolného formátu);

·         volná prezentace: perspektivní pohledy, detaily, části textu apod. v libovolném počtu.

Obrazová část bude odevzdána na prezentačním panelu velikosti A1 (např. Kappa deska, Forex)

 

 

Digitální část: Pro digitální prezentaci budou na CD/DVD nosiči přiloženy obrazové soubory jednotlivých zobrazení soutěžního panelu ve formátu JPG, každý v rozlišení 300 DPI na formát A5. Průvodní zpráva a popisy budou pro další publikování v médiích uloženy v prostém textu (bez grafických symbolů) ve verzích souborů RTF, DOC či TXT.Není přípustné odevzdat na CD panel A1 v jednom obrázku.

 

Vyplněná přihláška

 

 

Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, které ve stanoveném termínu předají do kanceláře Těžební unie vyplněnou přihlášku, předepsanou textovou a obrazovou část v tištěné i digitální formě. Pokud přihlašovatelem není autor projektu, musí být na soutěžním návrhu uvedeno jméno autora či autorů a přihláška musí být opatřena jejich souhlasem s účastí.

 

Ze soutěžní přehlídky jsou vyloučeny osoby:

·         které se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžních podmínek a na vyhlášení soutěžní přehlídky,

·         které jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty,

·         které jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v  prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob.

Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani soutěžními panely podanými mimo soutěžní přehlídku.

 

Další ujednání

Těžební unie si vyhrazuje právo vybrané projekty publikovat, zveřejňovat a vystavovat při důsledném dodržování autorských práv. Odevzdáním soutěžní práce, vyplněním a podpisem přihlášky a splněním všech náležitostí požadovaných v podmínkách účasti vyjadřují autoři souhlas se všemi podmínkami a rozhodnutím poroty. Porota se bude řídit Jednacím řádem odsouhlaseným všemi porotci a vyhlašovatelem soutěže.

 

Kontakt:

Těžební unie

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno

 

Telefon:                   420 545 193 411

Fax:                    420 545 211 014

e-mail:                    unie@tezebni-unie.cz

internet:            www.tezebni-unie.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí