zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyjádření MŽP ke kauze společnosti UT 2002

01.07.2008
Obecné
Vyjádření MŽP ke kauze společnosti UT 2002

Česká média se v minulém týdnu věnovala kauze problematického výzkumného grantu, který získala před třemi lety společnost UT 2002. Řada informací v médiích si vzájemně protiřečila. I proto se MŽP rozhodlo maximální možné množství informací k tomuto případu zveřejnit. „V médiích se objevila nejrůznější podezření o politickém pozadí této kauzy. To je naprosto absurdní. Reagovali jsme zcela standardně a profesionálně. Na základě zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu jsme provedli vlastní kontrolu, ta zjistila, že problém je reálný a předala výsledky tam, kam měla – finančnímu úřadu. To je naprosto běžný postup, stanovený zákonem o kontrole,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Ministerstvo životního prostředí standardně vypisuje výzvu pro projekty v programu Výzkumu a vývoje (VaV). V roce 2005 odborná komise doporučila podpořit také projekt společnosti UT 2002, zaměřený na mezinárodní souvislosti politiky ochrany životního prostředí [1]. Za společnost UT 2002 byl řešitelem tohoto projektu právě Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. Smlouva mezi MŽP a UT 2002 byla podepsána 19. 4. 2005. Projekt byl navržen jako tříletý. Celkové náklady na něj činily 6 989 000 Kč, z čehož grant MŽP měl činit 6 496 000 Kč a vlastní příspěvek řešitele 493 000 Kč. Dotace na rok 2005 (2 420 000 Kč) a 2006 (2 155 000 Kč) byly příjemci v plné výši poskytnuty.

V roce 2006 upozornil ve svých závěrech MŽP Nejvyšší kontrolní úřad na některé problémy, související s procesem výběru projektů v rámci programu VaV a zároveň na některé konkrétní potenciálně problematické projekty. MŽP informovalo tehdy vládu a následně i kontrolní výbor Poslanecké sněmovny PČR [2] o krocích, které učiní ke zvýšení transparentnosti i efektivity výběru projektů VaV určených k podpoře, i o tom, že provede kontroly potenciálně problematických projektů.

Mezi jinými proběhla kontrola i u zmiňovaného projektu, jehož řešitelem byl Petr Wolf. Výsledkem této kontroly bylo konstatování, že s vysokou pravděpodobností při realizaci projektu došlo k porušení rozpočtové kázně tím, že část přidělených prostředků byla použita na krytí neuznatelných nákladů – tedy že u části prostředků nedokázal příjemce dotace prokázat, že byly využity v souvislosti s řešeným projektem [3]. Dalším zjištěným problémem bylo i důvodné podezření, že část díla, vykazovaného jako autorský výtvor příjemce dotace, byla s největší pravděpodobností převzata z dostupných zdrojů bez jejich uvedení. [4]

Na základě toho MŽP odstoupilo od smlouvy se společností UT 2002, nevyplatilo žádnou část zbývající podpory, plánované pro rok 2007 (1 921 000 Kč) a věc, včetně kompletního protokolu z provedené kontroly předalo příslušnému finančnímu úřadu v Ostravě, v jehož kompetenci je jak provedení případných následných šetření, tak i rozhodnutí o výši prostředků, které prokazatelně nebyly použity k řešení projektu a měly by být vráceny.

 

Poznámky:

[1] Jde o projekt číslo SM/4/51/05 pod názvem „Relace mezi životním prostředím a ekonomickým rozvojem“. Společnost UT 2002 řešila celkem dva projekty. V druhém z nich (číslo SL/7/50/05), který byl zaměřen na využití recyklátu z ojetých pneumatik při stavbě silnic, žádné problémy zjištěny nebyly.

[2] Materiál pro vládu I kontrolní výbor PSP ČR jsou přílohou této tiskové zprávy.

[3] Kontrola konstatovala podezření na porušení § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

[4] Společnost UT 2002 uplatnila proti výsledkům kontroly MŽP námitky. Ty byly podrobeny opětovnému šetření MŽP, jehož výsledkem bylo neuznání těchto námitek. Společnost UT 2002 své námitky poté předala přímo ministru životního prostředí, který věc předal speciálně zřízené komisi. Ta následně neuznání námitek potvrdila.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí