zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky ČR

05.07.2008
Voda
Odpady
Příroda
Les
Geologie
EIA
Veřejné zakázky ČR
Evid číslo VZ 60019548 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele: Brno
Název VZ: 609 36 Litava, Marefy - Zástřizly km 31,800 - 54,440, oprava toku
Místo plnění / realizace: Litava k.ú. Marefy, Vícemilice, Nevojice, Brankovice, Zástřizly
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246200-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  3 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  12.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  30.11.2009
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019530 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Životní prostředí
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Sídlo zadavatele: Praha 10
Název VZ: Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrální provincie a provincie Copperbelt
Místo plnění / realizace: Zambie
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                90122120-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  5 836 134.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  25.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 20.10.2008  do:  30.11.2010
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019529 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele: Brno
Název VZ: „609 08 Svitava, km 0,00-10,157, Brno, oprava toku“
Místo plnění / realizace: Brno
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246200-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  13 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  12.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  31.10.2009
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019526 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele: Brno
Název VZ: „609 48 Senice, Ústí u Vsetína, km 0,000-1,742 - oprava toku“
Místo plnění / realizace: Senice, Ústí u Vsetína
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246200-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  4 293 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  12.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  30.06.2009
Datum zveřejnění: 04.07.2008

Evid číslo VZ 60019523 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele: Brno
Název VZ: „609 11 Morava, Nedakonice - Staré Město km 150,400-158,308, nátrže, oprava opevnění, sanace průsaků“
Místo plnění / realizace: Nedakonice, Staré Město
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246200-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  12 200 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  13.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  30.11.2009
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019521 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele: Brno
Název VZ: 609 21 Morava, Spytihněv- Napajedla km 169,350 - 175,500, oprava nátrží
Místo plnění / realizace: k.ú. Spytihněv, Napajedla
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246200-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  4 300 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  13.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  31.07.2009
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019518 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele: Brno
Název VZ: 606 93 Vsetínská Bečva, Vsetín- oprava toku
Místo plnění / realizace: Vsetínská Bečva v k.ú. Vsetín, Olomoucký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246200-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  3 700 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  13.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  30.12.2009
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019517 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele: Brno
Název VZ: 609 42 Morava, Olomouc- oprava PB, ochranných hrází
Místo plnění / realizace: řeka Morava v k.ú. Lazce, Kláštěrní Hradisko a Nové Sady, město Olomouc, Olomoucký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246200-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  3 100 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  12.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  31.12.2008
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019513 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Užší Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Městys Kamenice
Sídlo zadavatele: Kamenice
Název VZ: Kamenice kanalizace a ČOV - II. etapa
Místo plnění / realizace: k.ú. Kamenice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45232400-6       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  72 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  17.07.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 20.09.2008  do:  30.06.2010
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019509 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: zemědělství
Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlo zadavatele: Praha 1
Název VZ: LETECKÁ APLIKACE VÁPNITÉHO DOLOMITU NAD LESNÍMI POROSTY V IMISEMI POŠKOZENÝCH OBLASTECH ČR
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                80412000-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  13 100 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  18.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  30.11.2009
Datum zveřejnění: 04.07.2008

Evid číslo VZ 60019494 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Výkon správy povodí
Název zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele: Praha 5
Název VZ: Vodní dílo Záskalská - zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod
Místo plnění / realizace: Záskalská, Červený potok
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246000-3       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  97 500 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  29.07.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  30.06.2010
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019455 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 - Malá Strana
Název VZ: Rekultivace XI. etapy Podkrušnohorské výsypky
Místo plnění / realizace: Karlovarský kraj, Vintířov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                77000000-0       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  257 245 158.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.11.2008  do:  31.12.2019
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019454 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 Malá Strana
Název VZ: Rekultivace DJŠ vnitřní výsypka 7. část - II. etapa SO O2 - odvodnění
Místo plnění / realizace: Ústecký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45112000-5       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  20 244 635.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  26.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.11.2008  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019453 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 Malá Strana
Název VZ: „Rekultivace Obránců míru – V. etapa“
Místo plnění / realizace: Horní Jiřetín, Ústecký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                77211600-8       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  57 803 771.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.11.2008  do:  31.12.2018
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019419 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: lesnictví
Název zadavatele: Lesy České republiky, s.p.
Sídlo zadavatele: Hradec Králové
Název VZ: PPO HB RO Přítok Kladénky, Přečkovice
Místo plnění / realizace: Přečkovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246000-3       
Předpokládaná hodnota bez DPH:  2 430 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  28.07.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 04.07.2008
Evid číslo VZ 60019418 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: lesnictví
Název zadavatele: Lesy České republiky, s.p.
Sídlo zadavatele: Hradec Králové
Název VZ: PPO PP Pozlovického potoka II. v Podhradí, km 0,350-0,682
Místo plnění / realizace: Podhradí
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:               
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři