zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

08.07.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 9. července 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

16.  
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015)  
č.j. 1021/08  
Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

20.  
Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a o doplnění programu revitalizace v Moravskoslezském kraji o řešení důsledků ekologických zátěží vzniklých činností chemického průmyslu při zpracování černého uhlí před jeho privatizací  
č.j. 999/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

K projednání bez rozpravy:

23.  
Národní strategie regenerace brownfieldů  
č.j. 972/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

 24.  
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2007  
č.j. 994/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

26.  
Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady  
č.j. 1017/08  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Pálava uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Židlochovice, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Pálava  
č.j. 974/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro p. Jiřího Duška za účelem provozování veřejných prohlídek vojenského opevnění nacházejícího se v k.ú Příchovice na území KRNAP  
č.j. 975/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Děvín-Kotel-Soutěska, NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, NPR Ranšpurk, NPR Cahnov-Soutok, NPR Křivé jezero, NPR Lednické rybníky, NPR Zástudánčí a NPR Žebračka - povolení vstupu a odchytu živočichů, žadatel RNDr. Josef Chytil, Ph.D., ORNIS - Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov, Horní náměstí 7, 750 11 Přerov  
č.j. 976/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Změna usnesení vlády č. 939 ze dne 2. srpna 2006, kterým byla povolena výjimka podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, pro pana Josefa Figuru, bytem Malá Morávka 256, PSČ 793 36 Zrušení usnesení vlády č. 806 ze dne 22. června 2005 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky  
č.j. 1001/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
CHKO Šumava - povolení ke vstupu a vjezdu do Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero za účelem přírodovědných průzkumů pro zpracování biologického hodnocení, žadatel Dr. Mirek Dostál, Ph.D., Bsc, společnost AMEC, s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno  
č.j. 1002/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory pro konání Mistrovství ČR v motoskijöringu v obci Olešnice v Orlických horách  
č.j. 1003/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce v souvislosti s realizací akce „Sanace krajnic silniční komunikace I/62 Děčín - Hřensko“  
č.j. 1004/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - výjimka pro čerpání závlahové vody z rybníka Nesyt, žadatel Ing. Jan Hajda, předseda Zemědělského družstva Sedlec u Mikulova č. 308, 691 21 Sedlec u Mikulova  
č.j. 1005/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce, a to za účelem zásobování provozovny občerstvení u rozhledny na Děčínském Sněžníku  
č.j. 1006/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
CHKO Český kras - vstup mimo cesty a odběr vzorků rostlin v NPR Karlštejn a NPR Koda na lokalitách včelníku rakouského v rámci projektu Institutu botaniky a botanické zahrady ve Vídni, žadatel David Prehsler, Pezzlgasse 66/7, 1170 Wien, Austria  
č.j. 1007/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm., zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek KRNAP pro konání hromadné sportovní akce „Běh do vrchu Jánské Lázně - Černá hora“  
č.j. 1008/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona pro Bc. Stanislava Šůnu, za účelem fotografování na území I. zóny NP Šumava  
č.j. 1009/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost Znojemského hudebního festivalu, občanského sdružení, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání koncertu "Matiné v přírodě ala Jazz"  
č.j. 1024/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Žádost firmy Autodoprava Miloš Koudela o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci do lokality Na Tokání, za účelem zajištění závozu pečivem rekreačních objektů  
č.j. 1025/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Kokořínský důl, a to v souvislosti s výstavbou rekreačního objektu, elektropřípojkou a ČOV BIO-CLEANER BC 4 na pozemcích dle KN p.č. 767/3, 768/1 a 768/2 v k.ú. Kokořín  
č.j. 1026/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava, a to v souvislosti se stavbou „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“  
č.j. 1027/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek národních parků České republiky uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) a odst. 2 písm. b), za účelem vstupu mimo vyhrazené cesty v 1. zónách národních parků a vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území národních parků České republiky  
č.j. 1028/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Změna usnesení vlády č. 938 ze dne 2. srpna 2006, kterým byla povolena výjimka podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, pro pana Josefa Figuru, bytem Malá Morávka 256, PSČ 793 36. Zrušení usnesení vlády č. 807 ze dne 22. června 2005 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky  
č.j. 1029/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

2.  
Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody  
č.j. 1010/08  
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví  

 3.  
Informace o stavu ekonomické výhodnosti těžby uranu na dole Rožná  
č.j. 990/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí