zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Soutěž Cesty městy: Naději má 21 obcí

11.07.2008
Obecné
Soutěž Cesty městy: Naději má 21 obcí
Zklidňování dopravy je - vedle dopravní výchovy, prevence, represe a osvětového působení na řidiče - jedním ze způsobů, jak výrazně zlepšit neradostnou situaci v dopravní bezpečnosti.
To je také hlavní cíl soutěže Cesty městy, kterou letos již posedmé vyhlásila Nadace Partnerství pod záštitou odboru BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Zklidňovat dopravu znamená respektovat všechny funkce, které má komunikace plnit. Ta totiž není určena pouze pro jízdu motorových vozidel, ale i pro pohyb, respektive přítomnost a setkávání chodců, pohyb cyklistů, parkování nebo zásobování. V praxi to obvykle znamená zúžení jízdních pruhů pro automobily a naopak rozšíření chodníků, posílení zeleně či vymezení pruhů pro cyklodopravu. Mezi oblíbené dopravně-zklidňující prvky patří také malé okružní křižovatky (výrazně zvyšují bezpečnost provozu), vysazené chodníkové plochy (zkracují délku přecházení a zlepšují rozhled chodců), ochranné ostrůvky na přechodech (usnadňují chodcům přecházení), ostrůvky na vjezdech do obce (znemožňují automobilu vjet do obce vyšší než povolenou rychlostí) nebo vysazené zelené plochy (chrání parkující vozidla).

Především v zahraničí se v posledních letech velmi rozšířilo plošné omezování nejvyšší povolené rychlosti (zóny Tempo 30) v obytných oblastech měst a obcí. Všechna tato opatření kromě toho, že prokazatelně příznivě ovlivňují bezpečnost a plynulost dopravy, zlepšují vzhled a celkovou kvalitu veřejných prostor.

NEJVÍC PŘIHLÁŠEK JE Z JIŽNÍ MORAVY

Proto je cílem soutěže Cesty městy zviditelnit již uskutečněná kvalitní dopravní řešení, odměnit jejich iniciátory a zároveň povzbudit další města a obce v jejich snaze snižovat negativní dopady dopravy na životní podmínky obyvatel. Soutěž se soustřeďuje zejména na optimální uspořádání automobilové, cyklistické a pěší dopravy. Důležitými kritérii účasti jsou i prokazatelné zvýšení bezpečnosti provozu a příznivý vliv na životní prostředí.

K datu dubnové uzávěrky zaslalo Nadaci Partnerství nominace svých dopravních projektů celkem 21 měst a obcí z devíti krajů. Nejvyšším počtem přihlášek, a to pěti, je zastoupen Jihomoravský kraj, následují kraje Jihočeský a Olomoucký se třemi přihlášenými projekty. Dvěma dopravními řešeními jsou reprezentovány kraje Pardubický, Středočeský, Ústecký a Zlínský. Výčet uzavírají Královéhradecký kraj a Praha s jednou přihláškou.

Všechny soutěžní projekty navštíví v průběhu července členové odborné hodnotící komise. Na základě získaných informací včetně údajů uvedených v přihláškách pak společně posoudí jednotlivé projekty a vyberou vítěze soutěže i laureáty dvou zvláštních cen.

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku se uskuteční 18. září v rámci Evropského týdne mobility ve Šternberku, tedy u vítěze loňského šestého ročníku v kategorii měst a městských částí.

Více informací o soutěži najdete na webu Nadace Partnerství: www.nadacepartnerstvi.cz Generálním partnerem soutěže je již druhým rokem společnost Škoda Auto, dalšími partnery jsou společnost 3M Česko, Svaz měst a obcí ČR a Národní síť Zdravých měst ČR. Hlavním mediálním partnerem je již od počátků soutěže měsíčník Moderní obec.

ZKUŠENOSTI LOŇSKÉHO VÍTĚZE

Město Šternberk zvítězilo s projektem Regenerace centra města. "Specifikem a zároveň výhodou projektu bylo, že se celý uskutečnil na území městské památkové zóny. Mohli jsme si tak dovolit velkorysé materiálové řešení a prvky snadno zdůvodnitelné pohodlím a bezpečností chodců - ať už šlo o směrové a šířkové úpravy vozovek, přechodové prahy nebo o řešení statické dopravy a zásobování. Zklidnění dopravy řada obyvatel zpočátku vnímala spíše jako snahu o osobní omezení. Je přirozené, že byly vždy více slyšet nespokojené hlasy, protože onu "mlčící většinu" tvořili lidé, kteří byli s výsledkem spokojeni. To, že se veřejnost bude muset s radikálním zásahem nějakou dobu sžívat, jsme předpokládali už při realizaci projektu. Ony kritické hlasy se skutečně ozývají čím dál méně. Naopak stále častěji slyšíme uznání od návštěvníků, kteří u nás nějakou dobu nebyli a změny nevnímají v tom "syrovém" stavu těsně po realizaci. O to více potom mrzí, když se v nové výsadbě stromů objeví vandaly poničený strom nebo městský mobiliář. Jsme však přesvědčeni, že pěkné prostředí může kultivovat společnost a že se nám podobné jevy podaří postupně eliminovat," uzavírá Ing. Pavel Sehnal, vedoucí odboru rozvoje města a investic. .

AUTOR: RADEK PATRNÝ
Nadace Partnerství


Smutná bilance

Následkem dopravních nehod zemře v ČR každoročně více než 1000 osob. Velký podíl na této hrozivé bilanci mají chodci - každý rok jich umírá kolem 200 a dalších zhruba 4000 je zraněno při nehodách. Počet mrtvých i zraněných chodců v posledních pěti letech mírně klesá, což svědčí o jisté kultivaci dopravního prostředí v ČR. Vloni však došlo k alarmujícímu jevu - ve srovnání s předchozím rokem přibylo 25 usmrcených chodců, což je více než o 10 %. Také počet nehod zaviněných nedáním přednosti na vyznačeném přechodu stoupá, ze 446 v roce 2000 na 952 v loňském roce. Roste rovněž počet lehce zraněných. Většina chodců (91 %) umírá při nehodách ve městech a obcích. Hlavními příčinami dopravních nehod, při nichž dochází k újmě na zdraví chodce, jsou nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí