zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotační nástroje a zelené programy

10.07.2008
Obecné
Dotační nástroje a zelené programy

Podíváme-li se dnes na vrcholné priority institucí EU i dalších nadnárodních uskupení, málokdy mezi nimi chybí téma životního prostředí a v jeho rámci i klimatických změn. A jak je to se vztahem zelených témat k dostupným dotačním nástrojům z fondů EU, viděno ne z národního, ale celoevropského pohledu?

Klimatické změny představují ucelený systém problémů dotýkající se řady oblastí životního prostředí (vzduch, voda, půda, biodiverzita) i souvisejících sektorů (doprava, průmysl, zemědělství i stavebnictví); všemi přitom horizontálně prolíná další - energetika.

Evropská strategie pro trvale udržitelný rozvoj z roku 2006 také právě energetiku a klimatické změny zařazuje mezi klíčové výzvy rozvoje EU, jež by současně měly být i inspirací pro obsah projektů podporovaných z unijních fondů. V období 2000-2006 představovaly výdaje na udržitelné a obnovitelné energie přibližně 1 % celkového objemu SF; v současném období již jde o přibližně pětinásobek.

Projekty zaměřené na otázky spojené s klimatickými změnami přitom mají jak charakter řešení stávajících, již viditelných problémů, tak čím dál častěji i charakter preventivních opatření, která mají zabránit případným budoucím destruktivním dopadům klimatických změn. Tyto typy projektů jsou tak mimořádně náročné na regionální a územní plánování.

Je proto dobré, že zásadní dokumenty EU - Strategické obecné zásady Společenství, národní strategické referenční rámce i operační programy stejně jako iniciativa Regiony pro hospodářskou změnu a nařízení SF a Fondu soudržnosti - otevírají pro řešení projektů tohoto druhu nebývalý prostor.

Za zmínku stojí i činnost platformy GRDP, která vznikla v roce 2004 a je zaměřena na ekologické regionální rozvojové programy. Z množství realizovaných projektů lze uvést například jeden z waleského Dyfi Halley, jehož prostřednictvím vyřešili místní obyvatelé vlastními silami, ale zcela v souladu s výše uvedenými dokumenty EU, využívání obnovitelné energie (hydroelektrárna, větrná elektrárna). V rakouském projektu Energievision Murau se zase zaměřili na výrobu biomasy a využití sluneční energie i zelené elektřiny a na zvýšení úspor a energetické účinnosti. Výroba zelené elektřiny zde dosáhla 120 % regionální potřeby, což umožnilo její prodej dalším krajům, čímž se zvýšil objem prostředků využitelných ve prospěch veřejných investic v mateřském regionu.

Tisíce již realizovaných úspěšných projektů tohoto druhu i dlouhá řada těch teprve chystaných, které lze uskutečnit v rámci všech tří klíčových cílů kohezní politiky na léta 2007-2013 (včetně územní spolupráce), vytváří rozsáhlý obsahový i finanční rámec. Věřme, že se v něm v následujících letech neztratí ani regiony ČR.

AUTOR: Petr Zahradník

EU Office České spořitelny

ZDROJ: DOTACE

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí