zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky ČR

12.07.2008
Obecné
Voda
Odpady
Příroda
Energie
Les
Geologie
Veřejné zakázky ČR
Evid číslo VZ 60019899 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost, Rekreace, kultura a náboženství
Název zadavatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o
Sídlo zadavatele: Ostrava-Poruba
Název VZ: Dodávka elektrické energie pro rok 2009
Místo plnění / realizace: Dle zadávací dokumentace
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                40100000-3       
Název kódu CPV:  Elektrická energie
Předpokládaná hodnota bez DPH:  
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  20.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.01.2009  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019878 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Statutární město Jihlava
Sídlo zadavatele: Jihlava
Název VZ: Revitalizace části parku Malý Heulos, Jihlava
Místo plnění / realizace: Jihlava
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45112720-8       
Název kódu CPV:  Krajinné úpravy sportovních hřišť a rekreačních oblastí
Předpokládaná hodnota bez DPH:  67 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.01.2009  do:  15.10.2010
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019865 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Užší Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Obec Starý Jičín
Sídlo zadavatele: Starý Jičín
Název VZ: Splašková kanalizace obce Starý Jičín - Jičina
Místo plnění / realizace: Starý Jičín - Jičina
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                28830000-9       
Název kódu CPV:  Kanalizace
Předpokládaná hodnota bez DPH:  51 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  29.07.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.10.2008  do:  15.12.2009
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019850 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Školství
Název zadavatele: Střední škola živnostenská Sokolov
Sídlo zadavatele: Sokolov
Název VZ: Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“
Místo plnění / realizace: Sokolov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45214200-2       
Název kódu CPV:  Stavební úpravy školních budov
Předpokládaná hodnota bez DPH:  27 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019770 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Životní prostředí
Název zadavatele: ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Sídlo zadavatele: Praha
Název VZ: Výběr dodavatele na dokončení sanace lokality po bývalé Sovětské armádě Kozí hřbety
Místo plnění / realizace:
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45120000-4       
Název kódu CPV:  Průzkumné vrtné práce
Předpokládaná hodnota bez DPH:  
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019768 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 Malá Strana
Název VZ: „Naučný oddychový park Slatinice“
Místo plnění / realizace: Slatinice u Mostu, Ústecký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                77211600-8       
Název kódu CPV:  Vysazování stromů
Předpokládaná hodnota bez DPH:  30 306 569.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.11.2008  do:  31.12.2011
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019766 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 - Malá Strana
Název VZ: Rekultivace Radovesické výsypky X. - technická rekultivace
Místo plnění / realizace: Ústecký kraj, Kostomlaty, Radovesice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45112000-5       
Název kódu CPV:  Výkopové a zemní práce
Předpokládaná hodnota bez DPH:  179 935 396.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  09.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.11.2008  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019764 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 - Malá Strana
Název VZ: „Rekultivace DJŠ – vnitřní výsypka 11. část“
Místo plnění / realizace: Nové Sedlo nad Bílinou, Kyjice, Vrskaň-Ústecký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45112000-5       
Název kódu CPV:  Výkopové a zemní práce
Předpokládaná hodnota bez DPH:  59 583 953.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  05.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.10.2008  do:  31.12.2018
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019723 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: výkon správy povodí
Název zadavatele: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele: Praha 5
Název VZ: Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Prahy,Et.0007-Troja,Č.11-Troja východ,SO20-Povltavská hráz
Místo plnění / realizace: Praha 7
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246000-3       
Název kódu CPV:  Regulace řek a ochrana před povodněmi
Předpokládaná hodnota bez DPH:  85 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  05.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.10.2008  do:  30.09.2009
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019454 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 Malá Strana
Název VZ: Rekultivace DJŠ vnitřní výsypka 7. část - II. etapa SO O2 - odvodnění
Místo plnění / realizace: Ústecký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45112000-5       
Název kódu CPV:  Výkopové a zemní práce
Předpokládaná hodnota bez DPH:  20 244 635.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  26.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.11.2008  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60019353 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sídlo zadavatele: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Název VZ: "Intenzifikace čistírny odpadních vod Brandýs nad Labem "
Místo plnění / realizace: Brandýs nad Labem
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45232400-6       
Název kódu CPV:  Stavební práce na výstavbě kanalizace
Předpokládaná hodnota bez DPH:  100 513 747.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  21.07.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.10.2008  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Evid číslo VZ 60016962 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Hlavní město Praha, odbor městského investora
Sídlo zadavatele: Praha 1
Název VZ: Geotechnický monitoring souboru staveb Městského okruhu Stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka
Místo plnění / realizace:
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                74320000-8       
Název kódu CPV:  Monitorování a kontrola
Předpokládaná hodnota bez DPH:  224 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  31.07.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.10.2008  do:  31.01.2013
Datum zveřejnění: 11.07.2008
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí