zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky ČR

19.07.2008
Obecné
Voda
Odpady
Příroda
Zemědělství
Energie
Les
Geologie
Veřejné zakázky ČR
Evid číslo VZ 60020181 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo zadavatele: Brno
Název VZ: „606 86 Moravská Sázava, Krasíkov, Lanškroun - oprava toku“
Místo plnění / realizace: Moravská Sázava v k.ú.Krasíkov a Třebářov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246200-5       
Název kódu CPV:  Práce na ochraně říčních břehů
Předpokládaná hodnota bez DPH:  6 400 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  13.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  31.12.2008
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020155 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Soutěžní dialog Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Štětí
Sídlo zadavatele: Štětí
Název VZ: Strojní čištění komunikací a veřejných prostranství ve Štětí a místních částí
Místo plnění / realizace: Štětí
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                90200000-9       
Název kódu CPV:  Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
Předpokládaná hodnota bez DPH:  8 350 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  18.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020145 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Zemědělství
Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlo zadavatele: Praha 1
Název VZ: ZAVEDENÍ EKOLOGICKÉHO CHOVU VČEL (BOSNA A HERCEGOVINA)
Místo plnění / realizace: Bosna a Hercegovina
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                90320000-6       
Název kódu CPV:  Ekologické služby
Předpokládaná hodnota bez DPH:  
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.10.2008  do:  30.11.2010
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020144 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Zemědělství
Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlo zadavatele: Praha 1
Název VZ: AGROTECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SUCHA (MOLDAVSKO)
Místo plnění / realizace: Moldavsko
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                90320000-6       
Název kódu CPV:  Ekologické služby
Předpokládaná hodnota bez DPH:  
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.10.2008  do:  30.11.2010
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020143 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Zemědělství
Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlo zadavatele: Praha 1
Název VZ: UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ LEJLEKSKÉHO OKRESU (KYRGYZSTÁN)
Místo plnění / realizace: Kyrgyzstán
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                90320000-6       
Název kódu CPV:  Ekologické služby
Předpokládaná hodnota bez DPH:  
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.10.2008  do:  30.11.2010
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020131 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Název zadavatele: Povodí Odry, státní podnik
Sídlo zadavatele: Ostrava 1
Název VZ: ÚPRAVA TICHÁVKY, TICHÁ, KM 3,100 – 5,900
Místo plnění / realizace: Tichá na Moravě
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45246000-3       
Název kódu CPV:  Regulace řek a ochrana před povodněmi
Předpokládaná hodnota bez DPH:  19 500 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 15.10.2008  do:  15.04.2010
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020102 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Tišnov
Sídlo zadavatele: Tišnov
Název VZ: Svoz a likvidace komunálních odpadů v Tišnově pro období 2009-2010
Místo plnění / realizace: Tišnov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                90121310-7       
Název kódu CPV:  Likvidace odpadu z domácností
Předpokládaná hodnota bez DPH:  10 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  15.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.01.2009  do:  31.12.2010
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020054 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 - Malá Strana
Název VZ: Rekultivace Radovesické výsypky XIII. - technická rekultivace
Místo plnění / realizace: Ústecký kraj, Kostomlaty, Radovesice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45112000-5       
Název kódu CPV:  Výkopové a zemní práce
Předpokládaná hodnota bez DPH:  149 155 173.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  16.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.12.2008  do:  31.01.2010
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020050 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Hospodářské a finanční záležitosti
Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí
Sídlo zadavatele: Praha 1 Malá Strana
Název VZ: "Rekultivace Růžodol III. etapa – dodatek č. 1"
Místo plnění / realizace: Konobrže, Libkovice u Mostu
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                77211600-8       
Název kódu CPV:  Vysazování stromů
Předpokládaná hodnota bez DPH:  43 321 605.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  15.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.11.2008  do:  31.12.2018
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020046 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Újezd u Brna
Sídlo zadavatele: Újezd u Brna
Název VZ: ČOV Újezd u Brna
Místo plnění / realizace: Újezd u Brna
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45252000-8       
Název kódu CPV:  Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
Předpokládaná hodnota bez DPH:  40 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60020015 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Užší Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Obec Štěpánkovice
Sídlo zadavatele: Štěpánkovice
Název VZ: Kanalizace a ČOV v obci Štěpánkovice
Místo plnění / realizace: Štěpánkovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                90111300-1       
Název kódu CPV:  Likvidace odpadních vod
Předpokládaná hodnota bez DPH:  38 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  04.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 15.10.2008  do:  30.11.2009
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60019975 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele:
Název zadavatele: Město Šumperk
Sídlo zadavatele: Šumperk
Název VZ: Snižování energetické náročnosti budov 4.ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku
Místo plnění / realizace: Šumperk
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45214210-5       
Název kódu CPV:  Základní školy
Předpokládaná hodnota bez DPH:  30 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  14.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 15.09.2008  do:  31.08.2009
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60019966 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Pelhřimov
Sídlo zadavatele: Pelhřimov
Název VZ: Úspora energií v ZŠ v Pelhřimově III. ZŠ Na Pražské
Místo plnění / realizace: Vysočina
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45214200-2       
Název kódu CPV:  Stavební úpravy školních budov
Předpokládaná hodnota bez DPH:  25 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  14.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.09.2008  do:  31.07.2009
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60019937 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Životní prostředí
Název zadavatele: Ing. Karel Nováček - LESOSTAVBY
Sídlo zadavatele: Kolín
Název VZ: Obnova rybníka Křinecký
Místo plnění / realizace: Jabkenice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45247212-9       
Název kódu CPV:  Zpevňování hrází
Předpokládaná hodnota bez DPH:  17 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  05.08.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60019770 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Životní prostředí
Název zadavatele: ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Sídlo zadavatele: Praha
Název VZ: Výběr dodavatele na dokončení sanace lokality po bývalé Sovětské armádě Kozí hřbety
Místo plnění / realizace:
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                45120000-4       
Název kódu CPV:  Průzkumné vrtné práce
Předpokládaná hodnota bez DPH:  
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Evid číslo VZ 60019085 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní nemocnice Olomouc
Sídlo zadavatele: Olomouc
Název VZ: Úklidové práce pro Fakultní nemocnici Olomouc
Místo plnění / realizace: Olomoucký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:                74700000-6       
Název kódu CPV:  Úklidové služby
Předpokládaná hodnota bez DPH:  168 070 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  04.09.2008 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 18.07.2008
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí