zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

22.07.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 23. července 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

8.  
Návrh poslanců Milana Urbana. Michala Haška, Jiřího Paroubka, Břetislava Petra, Richarda Dolejše, Vlastmila Aubrechta a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk č. 547)  
č.j.  
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

18.  
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007. Systém monitorování a vyhodnocování dosažených úspor energie v budovách vládních institucí  
č.j. 1113/08  
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

28.  
Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2007  
č.j. 1051/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky  
č.j. 1048/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

42.  
Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní organizace Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Městyse Kácov, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1109/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

44.  
Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem energetického zařízení na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava  
č.j. 1045/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Žádost společnosti O.K.SLUŽBY s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel k objektům v lokalitách Modrý důl, Růžová hora, Obří důl, Luční bouda a Černý Důl za účelem zajištění svozu komunálního odpadu, údržby místních komunikací a služeb městu a občanům  
č.j. 1046/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
CHKO Český kras - povolení vstupu do NPR Karlštejn a NPR Koda pro výzkumný tým Botanického ústavu AV ČR, v.v.i Průhonice u Prahy, oddělení ekologie Brno, Poříčí 3b, 603 00 Brno, za účelem řešení projektu Grantové agentury AV ČR , žadatel Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. z oddělení ekologie Brno  
č.j. 1061/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm. a) zákona pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech na území NP Šumava  
č.j. 1062/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - povolení vstupu za účelem hydrobiologického a botanického monitoringu pro pracovníky a studenty Přírodovědecké fakulty MU Brno a MZLU Brno, žadatel Doc. RNDr. Jan Halešic, Ph.D., ředitel Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno  
č.j. 1063/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Přírodní rezervace (PR) Údolí Únětického potoka - povolení sběru a odchytu brouků za účelem faunistického průzkumu, žadatel Jiří Háva, člen České společnosti entomologické, bytem 252 62 Únětice u Prahy č. 37  
č.j. 1064/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro společnost GOBERGER, s.r.o., a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem údržby nemovitosti  
č.j. 1078/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Žádost KČT Baník Žacléř o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 31. ročníku pochodu „Vandr přes Vraní hory a Rýchory"  
č.j. 1079/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost Správy NP a CHKO Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem pořádání poznávacích akcí v doprovodu a s odborným výkladem tzv. „Průvodců krajinou a přírodou Šumavy“  
č.j. 1080/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Žádost KČT Jilemnice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání turistického pochodu „Po stopách říd. učitele Jana Buchara“  
č.j. 1081/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Žádost pana Jiřího Pavlíka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 26. ročníku dálkového turistického pochodu Skalními hrádky Labských pískovců  
č.j. 1082/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro tělovýchovnou jednotu SPOFA Praha se sídlem Krkonošská 6, 120 00 Praha 2, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 1083/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 56.  
Žádost pana Přemysla Večeři o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava  
č.j. 1084/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 57.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava - povolení vstupu a vjezdu motorového vozidla za účelem malakozoologického výzkumu, žadatel RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D., Palackého 876, 341 01 Horažďovice, pracovník Národního muzea v Praze  
č.j. 1085/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 58.  
NP Šumava - vstup a vjezd vozidla do lokalit I.zóny a do Národní přírodní rezervace (NPR) Boubínský prales v CHKO Šumava za účelem fotografování, žadatel pan Vladislav Hošek, 384 81 Čkyně č. 189  
č.j. 1086/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 59.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Otokara Randáka, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem údržby nemovitosti  
č.j. 1087/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 60.  
Žádost Z&S APACHE Team, o.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání cyklistického závodu HAVEX – MTB MARATON ve dne 16.8.2008  
č.j. 1095/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 61.  
Žádost Města Kašperské Hory o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadné turistické akce  
č.j. 1096/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 62.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d), h) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví za účelem realizace stavební akce "Malá Voda, jez Unčovice - oprava jezu, č. a. 222010"  
č.j. 1105/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 63.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví za účelem realizace stavební akce "Malá Voda, Lhota - Chořelice - oprava hrázové propusti, č. a. 61005"  
č.j. 1106/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 64.  
Žádost občanského sdružení Hnutí DUHA o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 8. ročníku turistického pochodu napříč Národním parkem Šumava.  
č.j. 1107/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 65.  
Žádost Českých drah, a.s. – Správa dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona za účelem použití biocidů v roce 2008 z důvodu ošetření železničních tratí v I. a II. zónách odstupňované ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskydy  
č.j. 1114/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 66.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a to za účelem natáčení filmové pohádky s názvem "Peklo s princeznou"  
č.j. 1115/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 67.  
Žádost společnosti A&K s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Hnědý vrch z důvodu realizace stavebních prací na technickém zasněžování sjezdovky „Hnědý vrch“ na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1116/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 68.  
Žádost firmy CERBER a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Jeseníky podle § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro začlenění pozemků v I. zóně CHKO Jeseníky do ÚP Nový Malín za účelem bytové výstavby  
č.j. 1117/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 69.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže na celém území CHKO  
č.j. 1118/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 70.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm.c), d) zákona pro společnost Bio Illusion, s.r.o. za účelem natáčení pohádky "Peklo s princeznou" na území NP České Švýcarsko  
č.j. 1119/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 71.  
Žádost společnosti IRBIS TR s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování stavebních prací v objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1120/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 72.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, a to pro Českou geologickou službu v souvislosti s pracemi na projektu „Základní geologické mapování ČR“  
č.j. 1121/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 73.  
Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1122/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 74.  
Žádost společnosti Stavební a inženýrská společnost SPS s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování stavebních prací na objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1123/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 75.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj dle § 43 a § 26 odst. 3, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. pro Krajský úřad Libereckého kraje a to pro používání biocidů na území I. a II. zóny CHKO za účelem likvidace akátu v k.ú. Mašov u Turnova  
č.j. 1124/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 76.  
Žádost MgA. Karla Martínka a Ing. Karla Martínka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava  
č.j. 1125/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 77.  
Žádost společnosti ČD Cargo, a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění provozu železniční trati  
č.j. 1126/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 78.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Přírodní rezervace Kútky, a to v souvislosti s vybudováním oplocení  
č.j. 1127/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 79.  
Žádost Ing. Pavla Starého o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování autorského dozoru stavby rekonstrukce objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1128/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 80.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro povolení táboření a ohniště skautského oddílu Vimperk v lokalitě Mergart v k.ú. Zahrádky u Borových Lad  
č.j. 1129/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 81.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří podle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro Myslivecké sdružení Petřvald u Nového Jičína, a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Poodří za účelem výkonu funkce myslivecký hospodář a myslivecká stráž  
č.j. 1130/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 82.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1, písm. d) zákona pro Ing. Petra Jelínka bytem Vacínova 5, 180 00 Praha 8 za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Strážné - Chalupa na Rozcestí - Klínové Boudy vedoucí k objektu č.p. 85, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1131/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 83.  
Žádost společnosti KERAMO – MONTÁŽ s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování stavebních prací v objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1132/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

2.  
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2007  
č.j. 1137/08  
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

17.  
Informace o průběhu a výsledcích čtvrtého zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států  
č.j. 1070/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí