zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zvýšení absorpční kapacity pro Operační program Životní prostředí, Prioritní osu 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

21.07.2008
Ovzduší
Zvýšení absorpční kapacity pro Operační program Životní prostředí, Prioritní osu 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Ministerstvo životního prostředí Odbor ochrany ovzduší připravil pět seminářů

zaměřených na zvýšení absorpční kapacity a podpoření předkládání dostatečného počtu vhodných projektů do Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2 „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“, které se budou konat:

29. července 2008 v hotelu Kladno, Kladno

14. srpna 2008 v Best Western hotelu Vladimir, Ústí nad Labem

21. srpna 2008 v hotelu Atom, Ostrava                       

26. srpna 2008 v hotelu Černigov, Hradec Králové

28. srpna 2008 v hotelu Avanti, Brno

Cílem seminářů je zvýšit počet žadatelů, kteří budou schopni organizovat přípravu a realizaci projektů, zaměřujících se na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Vstup na semináře je volný. Odborným garantem je Ing. Jan Kužel, ředitel Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Program

9:00 – 9:45 registrace účastníků

9:45-13:00 dopolední blok přednášek

1. Cíle Prioritní osy z pohledu stávající i připravované legislativy

přípustná úroveň znečištění a znečišťování ovzduší; zvláštní ochrana ovzduší; povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší; stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší; správní činnosti v oblasti ochrany ovzduší

2. Zaměření Prioritní osy 2 OPŽP 

typy projektů; cíle intervence; základní a okrajové podmínky; podmínky přijatelnosti; klíčové indikátory; příjemci

3. Základní principy hodnocení projektů

základní chyby; předpoklady pro úspěch

4. Klíčové faktory zpracování žádosti

finanční analýza; veřejná podpora; způsobilé výdaje; komentování specifických kritérií; zkušenosti se zpracováním žádosti; základní chyby a předpoklady pro úspěch

5. Místní znalost, identifikace typových místních projektů v regionu, kde se koná seminář

13:00-14:00 oběd

14:00-15:30 odpolední workshop

V rámci workshopu bude probíhat diskuse konkrétních záměrů účastníků semináře, např. přijatelnost konkrétních námětů z pohledu obecných a specifických kritérií přijatelnosti, diskuse možné míry dotace s ohledem na pravidla veřejné podpory a finanční analýzu.

15:30 ukončení semináře

Přednášejí zástupci:

·         Odboru ochrany ovzduší, MŽP

·         Státního fondu životního prostředí i krajských pracovišť oddělení příjmu žádostí

·         příslušného krajského úřadu

·         OI ČIŽP

·         zpracovatelů žádostí

Další informace o konaných akcích získáte na adrese Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail:pecinova@ekomonitor.cz, tel. 469 682 303-5, mobil 606 730 325, www.ekomonitor.cz.

Tento projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí