zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklačný fond podporil projekty SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., sumou 45 mil. Sk

22.07.2008
Odpady
Recyklačný fond podporil projekty SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., sumou 45 mil. Sk

Recyklačný fond podporil projekty SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., sumou 45 mil. Sk

Štúrovská celulózka zvýšila spracovanie domáceho zberového papiera

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré podporil Recyklačný fond zo sektora papiera, patrí projekt SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., s  dotáciou za 45 mil. Sk. V priebehu rokov 2003-2004 sa vytvorili tri dcérske spoločnosti na triedenie a úpravu zberového papiera. Za posledné 4 roky sa zvýšila v štúrovskej celulózke spotreba zberového papiera zo slovenských zdrojov zo 148 000 ton v roku 2003, na 176 000 ton v roku 2007. Informoval o tom Ladislav Veres, manažér recyklácie papiera.

,,Spoločnosť SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., (predtým Kappa Štúrovo, a.s.,) podpísala s Recyklačným fondom (RF) zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 45 mil. Sk v roku 2003. Prostriedky boli určené na vytvorenie šiestich zberných miest v troch dcérskych spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú triedením a lisovaním zberového papiera. Sú to: KB Paper, s. r. o., Štúrovo, ktorá prevádzkuje dotrieďovacie závody Nové Zámky a Poprad, East Paper, s.  r. o., Košice so závodom v Košiciach a Recopap, s. r. o., Zohor so závodmi v Bratislave, Žiline a Trnave. Projekty sa zamerali na materiálové zhodnotenie zberového papiera, ktorý sa získava zo separovaného zberu na Slovensku. Podstatou bolo vytvorenie technických podmienok pre triedenie a lisovanie zberového papiera, ktoré plne vyhovujú požiadavkám efektívneho zabezpečovania vstupnej suroviny pre výrobné kapacity podniku“, konštatoval
L. Veres.

Vytvorené podniky v spolupráci so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú odpadovým hospodárstvom v regiónoch, triedia zberový papier podľa jednotlivých tried na vlnitú lepenku, noviny a časopisy, zmiešaný papier, natierané papiere a biely (kancelársky) papier.

,,Zberový papier vo vyhovujúcich triedach pre SMURFIT KAPPA Štúrovo sa spracúva v Štúrove, zvyšné triedy spracúvajú v ostatných výrobných kapacitách celulózo- papierenského priemyslu na Slovensku. Celkovo si tieto projekty spolu vyžiadali zo strany SMURFIT KAPPA Štúrovo investície  2 mil. eur. Príspevky RF vo výške 45 mil. Sk boli dotáciami na projekty, triediace linky, lisy, manipulačnú techniku a mostové váhy.
SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., ročne spracuje až 76-tis. ton zberového papiera ako suroviny. Dotrieďovacie závody začali svoju činnosť v roku 2005, pričom plánovaná cieľová kapacita v roku 2010 je 119,3-tis. ton vytriedeného a zlisovaného zberového papiera z domácich zdrojov“, uzavrel L.Veres.

SMURFIT KAPPA Štúrovo dosiahla v roku 2007 tržby za vlastné výrobky a služby vo výške 2,829 mld Sk. Zisk pred zdanením bol na úrovni 296 mil. Sk. Štúrovská papiereň vyrobila k ultimu 31. decembra 2007  189-tisíc ton papiera na zvlnenú vrstvu vlnitých lepeniek – flutingu. Podiel exportu v tomto období bol približne 92,3 %, najmä do krajín južnej a západnej Európy.

V roku 2007 zamestnávala SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s. cca 350 zamestnancov. Spoločnosť je zároveň 100%-ným akcionárom firmy SMURFIT KAPPA Obaly Štúrovo, a. s., ktorá je dominantným výrobcom vlnitých lepeniek a obalov z vlnitých lepeniek na Slovensku. Táto firma zamestnáva viac než 220 zamestnancov. 

Stratégiou SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s. je vyrábať papier v čo najlepšej kvalite a maximálne vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov. Firma zaviedla nízkonákladové technológie a znížila energetickú náročnosť výroby. V roku 2004 SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s. ako prvá papiereň v Európe zaviedla bezsírnu technológiu varenia polocelulózy SAQ. Táto investícia si vyžiadala náklady vo výške približne 20 mil. eur. Okrem vylúčenia síry z procesu sa tým urobil tiež krok k zvyšovaniu objemu výroby v budúcnosti.

SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s. je členom Zväzu celulózo-papierenského priemyslu
na Slovensku (ZCPP SR) a Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK).
Spoločnosť je aj členom skupiny SMURFIT KAPPA GROUP. Tento koncern je najväčším európskym výrobcom v oblasti dodávok vlnitých lepeniek a obalov
z vlnitých a hladkých lepeniek. Zamestnáva približne 40-tisíc zamestnancov a dosahuje ročný obrat cca 7,1 mld. eur. Skupina pozostáva z vyše 400 výrobných podnikov v 33 krajinách. SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s. sa stala súčasťou koncernu Kappa Packaging v roku 2001 a členom skupiny SMURFIT KAPPA v decembri roku 2005.

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí