zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklačný fond prispel k zvýšeniu spracovania zberového papiera o 30%

23.07.2008
Odpady
Recyklačný fond prispel k zvýšeniu spracovania zberového papiera o 30%

Vďaka zvýšeniu domáceho zberu poklesol dovoz zberového papiera

Nitriansky kraj patrí na špičku, čo sa týka podporených projektov zo sektoru papiera Recyklačného fondu a to práve pre projekt SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., 
s dotáciou za 45 miliónov Sk. V rámci celého Slovenska doteraz za cca 6 rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie separovaného zberu a triedenia odpadového papiera a jeho materiálové zhodnotenie sumou 444,1 milióna Sk. Z toho na 44 jednokomoditných projektov poskytol 222,8 milióna Sk a na 161 viackomoditných projektov ďalších 221,3 milióna Sk. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Spolufinancovaním takto zameraných projektov fond prispel k tomu, že zvýšenie podielu spracovaného zberového papiera z tuzemských zdrojov na Slovensku zvýšilo o viac ako 30 %. Podarilo sa splniť cieľ komoditného programu tak, že návratnosť zberového papiera, čo je podiel vyzbieraného papiera k celkovej spotrebe papiera a lepenky, vzrástla z
38 % v roku 2001 na 50,2% v roku 2006 a 51,7 % v roku 2007 “, konštatoval J. Dlhopolček.

Medzi najvýznamnejšie dotáciami podporené projekty na Slovensku patria projekty v
SHP, a. s., Harmanec na zvýšenie kapacity papierenského stroja a zvýšenia spotreby základnej suroviny v celkovej hodnote 46 miliónov Sk. Podobne bol podporený projekt SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., s dotáciou za 45 miliónov Sk na vytvorenie spoločností na triedenie a úpravu zberového papiera. Ďalšou podporenou firmou je Metsä Tissue, a. s., Žilina, s dotáciami na zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2. Dotácie dostali aj LUDOPRINT, a. s., Bobot, HARMANEC- KUVERT, s. r. o., Brezno a SHP SLAVOŠOVCE, a. s., Slavošovce.

,,Zberový papier je na Slovensku významnou surovinou pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Výrobcovia papiera sa aktívne podieľali na príprave zákona o odpadoch, podporovali vznik Recyklačného fondu. Teraz, po viac ako 6 rokoch existencie Recyklačného fondu môžeme konštatovať, že kým v roku 2001 sa na Slovensko dovážalo cca 50 % zberového papiera, v roku 2006 to už bolo len 16 % a v  roku 2007 to bolo len 13 % zo spotreby zberového papiera. Oživenie domáceho trhu so zberovým papierom sa podarilo vďaka činnosti Recyklačného fondu. Za toto obdobie vzrástol aj podiel zberu papiera na jedného obyvateľa z 29 kg na 46 kg. Sektor papiera vo svojom Komoditnom programe uvažuje so zvýšením návratnosti v roku 2010 na 58 %“, konštatoval J. Dlhopolček.

Riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška poukázal na to, že Recyklačný fond doteraz za viac ako 6 rokov činnosti schválil projekty za takmer 3,3 miliardy Sk, keď vyhovel viac ako 6700 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Celková suma prostriedkov poskytnutá na základe žiadostí obcí a miest za odpad, ktorý tieto vytriedili a odovzdali na spracovanie od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 170 miliónov korún. V tomto roku už fond schválil dotácie zatiaľ pre celkovo 47 projektov v súhrnnej výške takmer 450 miliónov Sk. S prispením fondu sa vytvorilo doteraz 930 nových pracovných miest. Len vlani sa s podporou Recyklačného fondu na Slovensku vyzbieralo
212 000 ton a zhodnotilo 134 000 ton odpadov.

Dodal, že hlavná opodstatnenosť existencie fondu je v tom, že úroveň zberu, separácie a recyklácie na Slovensku je nedostatočná. Vlani sa vyseparovalo 212 000 ton odpadov a spracovalo 134 000 ton z nich. Lenže skutočná potreba separovania presahuje milión ton ročne. V súčasnosti sa ešte neseparuje v takmer 600 mestách a obciach vôbec - tým treba pomôcť zaviesť separovaný zber. Ale ani tam, kde sa separuje, nedosahuje úroveň separácie dostatočnú úroveň. Separujú sa len niektoré komodity. Je však potrebné aj za pomoci zmeny legislatívy napríklad rozbehnúť separovanie stavebných odpadov, textilu, hydraulických kvapalín, rozpúšťadiel, farieb a lakov a iných komodít, ktoré tvoria značné objemy v komunálnom odpade.

,,Trvalou úlohou Recyklačného fondu  pre najbližšie obdobie zostáva podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby do roku 2010 separovalo všetkých 2 924 miest a obcí (dnes 2 350), všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo a kovové obaly. Vlaňajších 1 300 až 1 800 Sk príspevku za tonu vyseparovaného odpadu nestačí. Pre obce a mestá môžeme podľa súčasnej legislatívy vyplatiť ročne príspevky maximálne do výšky 9 % z celkových vyzbieraných prostriedkov. Skutočná potreba a nami navrhované zvýšenie príspevkov by malo dosiahnuť  až  20 % prostriedkov fondu.“, povedal J. Líška.

Poukázal na to, že Slovensko má nedostatok surovinových zdrojov a tie by mohlo získať zvýšením podielu separácie odpadov. A to z vlaňajších 134 000 ton ročne na 1 mil. ton vytriedeného a recyklovaného odpadu ročne v roku 2015 a 1,5 mil. ton v roku 2020. Prinieslo by to vytvorenie dlhodobo udržateľných pracovných miest - cca 7 000 do roku 2015 a cca
10 000  do roku 2020. Slovensko by tak dosiahlo 80 až 95 %-né zhodnotenie odpadov podľa jednotlivých komodít v roku 2015 a tým trvalé plnenie limitov stanovených EÚ a vládou SR.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí