zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plnění volebního programu SZ v Brně - 2008

24.07.2008
Obecné
Plnění volebního programu SZ v Brně - 2008
Co brněnští zelení prosadili ze svého volebního programu za rok a půl ve vedení města? Obchvat pro Brno, železnicí až do centra, zlepšení služeb pro třídění odpadů, první kroky k vyčištění přehrady, příprava cyklostezek, rekonstrukce brněnských parků a to je jen výčet těch nejdůležitějších. Více se dočtete v celém článku.Obchvat pro Brno – zelení prosadili první krok k tomu, aby pro mezinárodní dálnici R43 zařazenou do systému transevropských dopravních sítí byla seriozně hledána realistická varianta, která bude znamenat skutečný obchvat města Brna. Územní plán města Brna bude ve fázi konceptu řešen ve variantách, z nichž třetí bude počítat s trasováním R43 mimo území města Brna. Dosavadní trasa plánovaná přes městské části Bosonohy, Bystrc a Kníničky a přetínající rekreační oblast Brněnské přehrady nadále není pro zelené přijatelným řešením tranzitní dopravy ve směru sever-jih.

Železnicí až do centra – Zelení musí bohužel konstatovat, že se jim ani navzdory jasným výsledkům nezávislé analýzy variant přestavby brněnského železničního uzlu zatím nepodařilo přesvědčit koaliční partnery k souhlasu s realizací projektu modernizace nádraží v centru, tak jak byl představen veřejnosti v říjnu 2006. Zelení nadále pracují na tom, aby železnice, která je páteří jihomoravského integrovaného systému veřejné dopravy, z centra města nezmizela. Aby pravidelní cestující z regionu mohli i v budoucnu využívat komfortního přestupního uzlu na stávajícím nádraží a aby nabídka veřejné dopravy byla i nadále vážnou konkurencí proti individuální automobilové dopravě.

Zlepšení služeb pro třídění odpadů – od nástupu zelených do vedení města se výrazně zlepšila situace v oblasti třídění odpadů. Počet kontejnerů na PET lahve v ulicích města vzrostl ze 130 na 465, tedy na více než 3,5 násobek. Počet kontejnerů na papír vzrostl o 65%, ze 330 na 546. Také objem kontejnerů na sklo se zvýšil o zhruba 5%. V návaznosti na zahájení provozu centrální kompostárny byly již na 17 sběrných dvorech instalovány kontejnery na kompostovatelný odpad – trávu, listí, větve, ale i kuchyňský odpad. Recyklační služby pro občany se tak viditelně zlepšují. Připravujeme zavedení sběru tenkostěnného hliníku a tetrapakových obalů na všech sběrných dvorech ve městě. Připravujeme projekt modernizace sběrných dvorů.

První kroky k vyčištění přehrady – po dlouhých letech prověřování a studií město Brno ve spolupráci s krajem začalo podnikat první konkrétní kroky k vyčištění Brněnské přehrady. V létě 2007 začaly kontroly nakládání s odpadními vodami v rekreačních objektech na březích přehrady. Od května 2008 se budou kontrolní a preventivní práci naplno věnovat dva vyčlenění úředníci stavebního úřadu Bystrc. Na podzim 2007 a na jaře 2008 proběhla při snížené hladině přehrady první dvě kola vápnění obnažené části dna. Na jaře 2008 proběhl úspěšný záchranný transfer ryb z přehrady, tak aby nedošlo k jejich úhynům při plánovaném upuštění hladiny na polovinu v roce 2009. Je dokončován projekt pro žádost o evropskou dotaci na vyčištění přehrady i povodí Svratky.

Příprava cyklostezek běží naplno – zelení nepřevzali po minulé koalici žádné připravené projekty cyklostezek, které by bylo možno ihned realizovat. Všechny připravované projekty se potýkaly s dlouhodobě neřešenými problémy a stály na mrtvém bodě. Zeleným se podařilo situaci rozhýbat: do konce srpna 2008 budou zprovozněny dva nové úseky cyklostezek v délce zhruba 2 km. Dalších 7 úseků se připravuje. Zároveň se pracuje na technickém řešení nebezpečných míst na stávající síti cyklostras, především přejezdů přes frekventované komunikace.

Pokračují rekonstrukce brněnských parků – nad rámec rozpočtu připraveného minulým vedením města se v roce 2007 pokračovalo v rekonstrukcích hlavních brněnských parků Lužánky a Špilberk, kde bylo investováno celkem 8 milionů korun do nových cest, veřejného osvětlení a mobiliáře. V roce 2008 rekonstrukce parku Špilberk pokračuje, investováno bude celkem 15 milionů korun. Zelení prosadili také rozhodnutí definitivně začlenit prostor bývalé sjezdovky zpět do kompozice lesoparku Wilsonův les.

Stručný výčet dalších splněných bodů z volebního programu Strany zelených:
 • Vedení města zprovoznilo systém elektronického zaznamenávání hlasování zastupitelů, výsledky hlasování jsou přístupné veřejnosti na internetových stránkách města.
 • Materiály pro jednání zastupitelstva jsou v předstihu přístupné veřejnosti na internetových stránkách města.
 • Průběh jednání zastupitelstva mohou občané sledovat v přímém přenosu na internetu.
 • Na webových stránkách města jsou k dispozici také zprávy o všech služebních cestách politiků i úředníků a jejich výsledcích.
 • Radniční měsíčník Metropolitan pravidelně poskytuje stejný prostor pro neredigované příspěvky zástupcům všech politických klubů (koaličních i opozičních).
 • Větší veřejné zakázky jsou zadávány v režimu otevřeného či zjednodušeného podlimitního řízení, které umožňuje na základě na internetu zveřejněné výzvy, aby se do soutěže o přidělení zakázky přihlásil kdokoliv, kdo projeví zájem. Tím je výběr firem otevřenější, transparentnější a snižuje se tak riziko korupce.
 • Ve spolupráci s koaličními partnery postupně snižujeme zadluženost města.
 • Brno se od roku 2007 pravidelně oficiálně připojuje k významné mezinárodní akci Vlajka pro Tibet.
 • Zelení podpořili úřad městské části Brno-střed v rozhodnutí neumožnit neonacistům pochodovat městem 1. května 2007.
 • Na náměstí Svobody byla doplněna květinová výzdoba. Zelení iniciovali také zahájení prací na „dokončení rekonstrukce náměstí Svobody“, čili realizaci opatření, která by vyšla vstříc požadavkům občanů na více zeleně a přívětivější úpravu tohoto srdce města.
 • Zelení v Radě města Brna podporují pokračování komplexní rekonstrukce historického jádra města dalšími projekty – rekonstrukce ulice Rašínovy, Husovy.
 • Zelení se také významně podílí na upřesňování podoby připravovaných rekonstrukcí dalších ulic a náměstí v centru města – především ulice Joštovy, Moravského náměstí, Zelného trhu a Dominikánského náměstí.
 • Zelení prosadili pravidelné konání anket a besed s občany na téma rekonstrukcí významných veřejných prostranství. Občané jsou tak průběžně informováni a zapojování do rozhodování o budoucí podobě svého města.
 • V rozpočtu města byly zvýšeny prostředky na investice do oprav dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť v městských částech.
 • Naplno běží příprava projektů na revitalizaci dvou významných brněnských regionálních biocenter – na soutoku Svratky a Svitavy a na Cacovickém ostrově. Byla zahájena příprava na zavedení nového systému zřizování, správy a údržby prvků územního systému ekologické stability.
 • Zelení podpořili přípravu nových pravidel pro podej obecních domů a bytů. Prosadili v ní podmínku shody nadpoloviční většiny nájemníků jako podmínku pro souhlas s privatizací.
 • Zelení aktivně podporují přípravu modernizace vozového parku městských autobusů spojenou s přechodem na nízkoemisní palivo – stlačený zemní plyn.
 • Společně s koaličními partnery jsme prosadili zavedení přepravy v MHD zdarma pro doprovod dětí do tří let a důchodce nad 70 let.
 • Zelení prosadili zvýšení rozpočtu na podporu projektů ekologické výchovy a osvěty tak, aby mohly být realizovány smysluplné projekty, které přinášejí užitek všem občanům města.
 • Zelení prosadili zřízení Fondu spolufinancování evropských projektů, který umožní městu lépe zabezpečit financování evropských projektů. Prosadili jsme také zřízení Oddělení implementace evropských fondů, které zajišťuje přípravu žádostí města o evropské dotace.
 • Strana zelených prosadila schválení záměru města zřídit mateřskou a základní školu s waldorfským zaměřením.
 • Společně s koaličními partnery jsme prosadili zrušení paušálního poplatku ze vstupného na kulturní akce ve městě.

 

    ZDROJ: Strana zelených

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí