zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Naše kapka trpělivosti s legislativou v oblasti s nakládáním s autovraky přetekla

30.07.2008
Odpady
Naše kapka trpělivosti s legislativou v oblasti s nakládáním s autovraky přetekla
Dne 23. 4. 2008 proběhla již druhá Valná hromada Sdružení zpracovatelů autovraků (SZA).

SZA  má k tomuto datu 21 členů, kteří jsou rozprostřeni, se svými provozovnami, po celé České republice. Vesměs to jsou subjekty autorizované pro likvidaci vozidel koncernu Volkswagen. Některé subjekty mají také autorizaci na likvidaci více jak třiceti světových značek automobilů.

Sdružení bylo založeno jako profesní s tím, že bude mít možnost přispívat svými zkušenostmi při tvorbě zákonů související s likvidací autovraků v ČR.

Za existence SZA bylo vyvoláno již několik jednání, a to jak s MŽP tak i s poslanci Poslanecké sněmovny ČR. Sice jsme vždy byli vyslechnuti, ale na naše připomínky téměř nikdo nereaguje. Potom se stane, že Poslanecká sněmovna schválí novelu zákona o odpadech, v které se opět autovraky řeší okrajově. Dokonce v určitých úpravách, ekologickou likvidaci autovraků ještě komplikuje. Nynější zákony v ČR neřeší ekologickou likvidaci autovraků v souladu se směrnicemi EU 2000/53 ES, ba dokonce jsou v rozporu s touto směrnici EU.

Z výše uvedených důvodů zvažuje SZA po Valné hromadě stížnost k Evropské komisi na ČR, která neplní směrnice EU 2000/53 ES a tím mimo jiné maří investice subjektům zabývajícími se ekologickou likvidací autovraků. Hlavně těm, které to s ekologickou likvidací vozidel myslí vážně a mají uzavřeny smlouvy s výrobci a dovozci automobilů. Toto je sice krajní možnost ze strany SZA. Pokud MŽP a MDO nebude v souvislosti s ekologickou likvidací automobilů konat a nepřipraví takovou novelu Zákona o odpadech a také novelu Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zajistí plnění Evropské směrnice 2000/53 ES včetně všech evidencí pro Evropskou komisi.

Všichni jsme investovali nemalé prostředky do zařízení provozoven pro likvidaci autovraků, včetně všech problémů se splněním podmínek ekologie dle požadavků krajských úřadů. Mnohdy požadavky těchto úřadů se velice lišily, a to kraj od kraje. Toto také svědčí o nejednotnosti výkladu požadavků na likvidaci autovraků. Je to jeden z dalších nedostatků v celém systému likvidace autovraků. Díky špatným zákonům v ČR, a to jak v oblasti odpadů, tak evidencí vozidel (konkrétně dočasné a trvalé vyřazování vozidel) pouze živoříme. Živoříme proto, že se k nám prostě vozidla, která mají být ekologicky likvidována nedostanou. Jsou rozebírána a likvidována různými nelegálními způsoby. Naše zákony tomu nahrávají. Není nám také jasno jak může ČR vykazovat EK procentuální recyklací vozidel, uloženou směrnicí EU 2000/53 ES, když přes subjekty, které mají povolení autovraky zpracovávat, projde 30% vozidel trvale vyřazených z registru vozidel v ČR. Tato situace s nakládáním s autovraky v ČR je již neúnosná a proto se SZA rozhodlo razantně do této situace zasáhnout. Zatím jsme pouze museli přihlížet, a to již nechceme. Chceme pracovat a tím přispívat k ekologii jak v ČR tak v EU, což za této legislativní situace nelze.

Za radu sdružení Milan Petr

Mobil: 602 550 002
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí