zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Řecko: Seminář vodního hospodářství

31.07.2008
Obecné
Voda
Havárie
Řecko: Seminář vodního hospodářství

S cílem umožnit českým dodavatelům technologií, výrobků a služeb v oblasti vodního hospodářství prezentaci v Řecku (které je v tomto sektoru slibným trhem), bude ZÚ Athény ve dnech 23. a 24.10.2008 organizovat semináře v Athénách a Volosu/Larise. Vyzýváme české subjekty, aby svůj zájem co nejdrříve nahlásily na ZÚ Athény.

 

Řecko je ze strany EK dlouhodobě kritizováno za nedostatky v oblasti nakládání s vodami, v řadě případů bylo již odsouzeno Evropským soudním dvorem. Nakládání s vodami je v Řecku chronicky zanedbané (nevyhovující kanalizace v městech, poddimenzované čistírny odpadních vod, které u menších obcí a hotelových komplexů neexistují vůbec, problémy se znečištěním). Přitom pro budoucí rozvoj země se jedná o zásadní oblast (dopady na cestovní ruch s rostoucím znečištěním moří, hrozba desertifikace, časté požáry, povodňové situace).

 

Čeští dodavatelé technologických celků a zařízení v této oblasti narážejí na nedostatek informací řecké veřejnosti o potenciálu českých subjektů a na jisté podceňování ve srovnání s konkurenty ze západoevropských zemí. Napravit tuto situaci by měly prezentační semináře o možnostech spolupráce v oblasti technologií a zařízení pro vodní hospodářství, které uspořádá ZÚ Athény v Athénách a ve Volosu/Larise ve dnech 23. a 24.10.2008. Semináře budou organizovány ve spolupráci s Greek Association of Enviromental Protection Companies (sdružení cca 100 řeckých podniků, řecká zkratka PA.S.E.P.PE. – www.paseppe.gr) a Řecko-českou komorou se sídlem v Athénách. Cílem bude seznámit zástupce z řad řeckých municipalit a vodárenských podniků, státní správy a zejména potencionální partnery z řad projekčních a stavebních firem s nabídkou zúčastněných českých subjektů a umožnit přímá jednání.

 

Semináře by (po úvodních slovech organizátorů a čestných hostů) poskytovaly prostor pro 15-30 minutové prezentace (dle počtu prezentací) českých subjektů. Následovalo by drobné pohoštění a prostor pro dvoustranné schůzky s řeckými protějšky.

 

 

ZÚ Athény vyzývá české subjekty, které nabízejí technologie, zařízení či služby v oblasti čistíren odpadních vod, kanalizací, odsolování vody, úpraven pitné vody a poskytovatele služeb v oblasti monitoringu podzemních vod a poradenství, aby co nejdříve  informovaly ZÚ Athény (athens@embassy.mzv.cz) o svém předběžném zájmu o účast na těchto seminářích. Pro účely vyhotovení souhrnné prezentace účastníků semináře uvítáme, pokud současně s nezávaznou přihláškou zašlou zájemci také krátké představení své společnosti v češtině (ZÚ Athény zajistí překlad do řečtiny), vepsané do následující tabulky v rozsahu nepřevyšujícím půl stránky formátu A4:

 

Název firmy

Adresa:

 

 

 

Kontaktní osoba

Jméno:

Funkce:

Jazyková vybavenost:

Pozn.: může být doplněno nebo změněno těsně před konáním seminářů podle pracovníků, kteří se zúčastní

Kontakty:

Telefon:

Fax:

e-mail:

www

Stručné zaměření firmy

Pozn.: souží pro rychlou orientaci a členění z hlediska nabízených výrobků/služeb

Nabízené výrobky/služby

Pozn.: podrobnější specifikace, včetně uvedení užití

Ekonomické údaje o firmě

Datum založení:

Obrat:

Počet zaměstnanců:

Reference/certifikáty

Pozn.: Jedná se zejména o reference mimo ČR.

Existující zástupci/kontakty v Řecku a popis, co od semináře očekáváte (nalézt zástupce nebo hledáte vhodnou stavení firmu nebo kontakty z řad municipalit atd.)

Pozn.: pouze pro potřeby ZÚ, aby Vaše kontakty nebyly opomenuty při zvaní na semináře.

 

ZÚ Athény bude také koordinovat logistiku. Navrhneme vhodné lety, ubytování a dopravu po Athénách a mezi Athénami a Volosem/Larisou, tyto cestovní náklady však budou hrazeny účastníky seminářů. S případnými dotazy je možné se obracet na vedoucího obchodně-ekonomického úseku ZÚ Athény, tel: 0030 210 6729926, fax: 0030 210 6710675, e-mail: athens@embassy.mzv.cz.

 

ZDROJ: ZÚ ČR Athény, kráceno, upraveno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí