zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Logistický svět roku 2021

04.08.2008
Obecné
Logistický svět roku 2021

Od logistiky hospodaření s odpady k logistice zdrojové - Globalizace, rostoucí potřeba surovin a větší odpovědnost za výrobu na základě oběhových a odpadních hospodářství ovlivní mnoho oblastí dopravní a odpadní logistiky. Dosud nízká kvóta odběru starých domácnostních a elektrických přístrojů se bude po roce 2010 rozšiřovat na mnoho dalších produktů - na základě povinnosti je přebírat, prosazované Evropskou unií.

Přes stížnosti asijských výrobců, že pod krytem ochrany životního prostředí se vytvářejí nové obchodní zábrany, vznikne v Evropě růstový trh systémů zpětného odběru, financovaný výrobci. Převedou regionální sběrné systémy s diferencovanými proudy materiálů do forem nad-regionálních zhodnocovacích struktur. Nikoliv teprve od zákazu deponování domácnostního odpadu v SRN od léta 2005 a od odpadního výjimečného stavu v Itálii v roce 2008 se jasně ukazuje, že ve zpracování odpadu hraje důležitou roli právě logistika.

Rostoucí ceny energií, jakož i klesající obrat odpadů, povedou například po roce 2015 k ještě silnějšímu importu domácnostního a průmyslového odpadu s vysokou spalovací hodnotou z jižní a východní Evropy do Německa. V jednotlivých případech se bude odpad dovážet i z Irska a arabských států, aby se zajistilo konstantní vytížení spalovacích kapacit.

Kvůli růstu cen surovin se urychlí změna klasických odvozů odpadů těm poskytovatelům logistických služeb, kteří se budou podílet na přípravě jejich přeměny v surovinové zdroje. Odpadové hospodářství bylo již koncem 90. let 20. století předjezdcem v nasazení RFID. V dalších desetiletích se propojí systémy prognóz zdrojů a látkového složení s požadavky specifických kalkulací podle zákazníků a s optimalizovanými logistickými podniky. V průběhu sběrných postupů budou zřejmě zásilky cenných surovin značeny tagy RFID s údaji o zákaznících a původcích. Hodnocené časové, objemové a hmotnostní informace budou tak přístupné on-line jak zákazníkům podniků, provádějících likvidaci, tak pro následné třídicí a logistické procesy.

Změny klimatu - Očekává se, že druhé desetiletí 21. století bude ve znamení zostřujících se střetů kolem změn klimatu. Dále narůstající střední tepelné hodnoty a růst extrémních podnebních událostí povede k tomu, že media a mezinárodní konference se budou věcí stále více zabývat. V Evropě budou občanské iniciativy bránit výstavbě nových uhelných elektráren. V Asii bude třeba počítat více se sociálními nepokoji, protože mnoho vlád bude muset reagovat na růst motorizmu zvyšováním minerálních daní a poplatků za užívání silnic. V Evropě možná Německo, Velká Británie a skandinávské země těsně dosáhnou dohodnutých cílů v emisích skleníkových plynů. Evropa jako celek a ostatní svět tyto cíle pro rok 2020 asi minou. Nákladní doprava, zejména silniční, bude pod ještě ostřejší kritikou, přestože v motorové technice, jakož i v dopravní logistice, bude možno dosáhnout výrazných zlepšení. V obchodní logistice se bude věnovat stále větší pozornost dodání zboží za omezenějších emisí stejně jako ekologickému image logistiky vůbec.

Kráceno

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí