zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Setkává se podpora s potřebou?

06.08.2008
Odpady
Setkává se podpora s potřebou?
V rámci první výzvy Operačního programu Životní prostředí se sešlo téměř 700 žádostí na částku převyšující 25 miliard korun. Peníze získala zhruba polovina.
Schváleno bylo 366 žádostí za více než 10 miliard korun, takže původně určená částka pro tuto výzvu nebyla naplněna. Podporovány byly prioritní osy 1 (vodohospodářská infrastruktura), osa 3 (udržitelné využívání zdrojů energie), osa 4 (nakládání s odpady a staré zátěže) a osa 7 (environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta).

Více než padesátiprocentní "úmrtnost" projektů je možno přičíst nezkušenosti předkladatelů i administrátorů. Jiřina Vyštejnová, která se zabývá zpracováním projektů, říká: "První výzva byla velmi syrová. Mnoho projektů nebylo akceptováno z čistě formálních důvodů, protože zpracovatelé podcenili požadované formality nebo se jednoduše v návodech nevyznali nebo jim nerozuměli. Jiná věc je, že samotná kritéria hodnocení v té době nebyla zveřejněna, ani dnes se žadatelé nemůžou seznámit s konkrétním postupem při hodnocení projektů. To je jistě na škodu společnému zájmu vyčerpat co nejvíce peněz na co nejlepší projekty."

Nejen žadatelé, také státní správa se musela administraci žádostí naučit, jak upozornila před časem náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková. Nebyly dotaženy ani podklady a postupy: manuál pro zpracování žádostí byl několikrát aktualizován. Nedostatečně koordinovaná spolupráce mezi úřady měla za následek velká zdržení při vyřizování projektů.

Žádost, kterou akceptuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) a řídící výbor odsouhlasí k podpoře, musí být zaregistrována. Teprve tzv. rozhodnutí o registraci akce, které žadatel obdrží v písemné podobě, je zpravidla impulzem k vypsání výběrových řízení, jejichž provedení rovněž není jednoduché. Zadávací dokumentaci schvaluje SFŽP, který se účastní i ve výběrové komisi. Cena určená veřejnou soutěží se stává součástí rozhodnutí, to podepíše ministr, a teprve pak má žadatel skutečně černé na bílém, že peníze dostane. Registrace akce, na které musejí spolupracovat ministerstvo životního prostředí (MŽP), ministerstvo financí a SFŽP, se stala v 1. výzvě problémem - někteří žadatelé na ni čekali více než dva měsíce. "Mějte trpělivost," upozorňuje Jiřina Vyštejnová, "trvá to déle než jakýkoliv pesimistický odhad."

V rámci 1. výzvy bylo schváleno zhruba 150 žádostí o podporu v prioritní ose 4 - nakládání s odpady. Značný podíl žádostí tvoří projekty sběrných dvorů a podobných zařízení v městech a obcích (viz tab.). Největšími projekty (podle celkových nákladů) jsou rekultivace skládek a instalace nových technologií pro recyklaci. Předpokládané náklady se u nich pohybují od 50 do téměř 190 milionů korun.

Dotace do špatného projektu je budoucí zátěží pro investora, říkají odborníci. Je však také chyba nepodporovat projekty, které jsou potřebné. "Veřejná podpora se vždy nekryje s veřejnou potřebou. Podporované oblasti vypsané MŽP zcela opomíjejí největší problém odpadového hospodářství měst a obcí, a to směsný komunální odpad," zdůrazňuje Jiřina Vyštejnová. "Tento problém se nevyřeší ani sběrnými dvory, ani sběrem bio-odpadu. Priorita má na prvním místě integrované systémy, v žádostech však není ani jeden projekt tohoto typu. Integrované systémy totiž musí zahrnovat zařízení na energetické využívání odpadů, ať směsného komunálního odpadu nebo tzv. lehké frakce ze zařízení mechanickobiologické úpravy. To se však u nás nepodporuje."

Příprava projektu zařízení na energetické využívání odpadů trvá minimálně 3-5 let a celkové náklady projektu dosáhnou v každém případě více než 25 milionů eur. Žádost v takovém případě spadá do kontinuální výzvy do Fondu soudržnosti. Vzhledem ke stálému odmítání energetického vyžívání odpadů ze strany MŽP se jen málokterý projekt stihne uskutečnit s podporou EU z aktuálního plánovacího období 2007-2013.

AUTOR: Jarmila ŠťastnáSchválené projekty nakládání s odpady v rámci 1. výzvy OP ŽP

Zaměření projektu * Počet projektů

Sběrné dvory 43

Nakládání s bioodpady 21

Komplexní systémy 18

Stavební a demoliční odpad 10

Kovový šrot 11

Autovraky 4

Skládky (rekultivace, úpravy) 17

Třídicí linky 2

Zavádění nových technologií (úpravy a využití odpadů) 6

Zpracování odpadního dřeva 1

Zpracování odpadního plastu 9

Elektrický a elektronický odpad 1

Odpadní pneumatiky 1

* Zaměření projektů nutno brát jen orientačně
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí