zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak na řízení dopravy a parkingu

14.08.2008
Ovzduší
Jak na řízení dopravy a parkingu

Snad každé větší město se potýká s problémem, jak na svém území zajistit řízený pohyb vozidel a jejich parking.

Přitom nejde pouze o to řešit zahlcení vozovek automobily. Ale také o kvalitu ovzduší v daném městě. Doprava se totiž v ČR na znečištění ovzduší podílí ze zhruba 40 % a ve velkých aglomeracích se tento její podíl dokonce výrazně zvyšuje.

Bohužel řada radnic a magistrátů se stále domnívá, že tento problém může přesunout na soukromou firmu, a zbavit se tak své odpovědnosti za jeho zvládnutí. Výsledkem pak často bývají neúnosné platby za parkování ve městě, zatímco komplexní dopravní řešení vybranou soukromou firmu vůbec nepálí.

Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že podstata zásadního snížení exhalací v regionech a městech i řízení pohybu vozidel spočívá v přijetí nekompromisního "Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu", přičemž parking musí být koncipován na bázi technologicky už dokonale zvládnutých - a také ekologických automatizovaných parkovacích domů (APD). Nikoliv tedy s využitím technologie parkingu z první poloviny 20.století, čili vjezdových parkovacích domů (VPD), které umožňují zlodějnu všeho druhu a jsou i značně neekologické.

Připomeňme hlavní výhody APD:

vozidla jsou automaticky ukládána do stání a opět z nich vyjímána bez přítomnosti jakýchkoliv osob;

zaujímají malý prostor (nad zemí i pod zemí) - u podzemních APD se dosahuje až 60% úspory povrchové plochy; jejich montáž je velmi rychlá (mohou být i stavbou dočasnou); zajišťují bezbariérový přístup;

ve srovnání s výstavbou VPD snižují při stejném počtu vozidel náklady na výstavbu v průměru o 34,4 %;

vozidla se ukládají a vyjímají bez spuštěných motorů, proto při parkingu (na rozdíl od VPD) nevznikají exhalace.

Co by komplexnímu projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu mělo předcházet? Nutné je zmapovat si stávající hlavní tahy vozidel do města a městem a ujasnit si, kterou oblast chceme považovat za centrum, kam bychom zastavili či zásadně omezili vjezd vozidel z ekologických i jiných důvodů.

Dále je nezbytné v souladu se současnou i plánovanou městskou hromadnou dopravou a jejími styky s hlavním tahem vozidel určit místa pro záchytná parkoviště. Ta nelze dislokovat jen tam, kde je"nějaká díra". Půjde-li o účelné řešení, tato parkoviště se musí plánovat i i do míst, s nimiž současný územní plán pro tyto účely neuvažuje, a musel by být proto upraven.

Komplexní koncepční projekty řízeného pohybu aut ve městě a parkingu, schválené příslušným zastupitelstvem, jsou dnes předpokladem, ba podmínkou k čerpání prostředků z evropských fondů, konkrétně z regionálních operačních programů.

Bez nároku na úplnost uvádíme návrh možné osnovy takového projektu:

1. STÁVAJÍCÍ STAV - ANALÝZA

Současný stav exhalací a výsledky hlukové studie v zájmových oblastech města (mapa úrovní exhalací, hluková mapa); současný stav tahů a koncentrace vozidel ve městě v časovém snímku v 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 hod. ve vybraný všední den, vybranou sobotu a neděli a v době turistického ruchu (například vyhodnocením leteckého snímkování).

Kompletní přehled užívaných veřejných kapacit parkování včetně výběru poplatků: přehled současných veřejných povrchových parkovišť v zájmových oblastech města a neveřejných prostor využívaných k parkování (soukromé, městské).

Přehled stávajících soukromých i městských APD a VPD a jejich kapacit v zájmových oblastech města.

Závěry: Kritická místa ve městě z hlediska exhalací a hluku; množství kumulovaných vozidel parkování v různých místech, dnech a hodinách; místa, rozsah a druh kriminality současného parkingu ve městě. Možné způsoby řešení se zapracováním záměrů známých z územního plánování a potřeby úprav územního plánu, jak vyplývají z analýzy.

2. NÁVRH KONCEPCE A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PARKINGU VE MĚSTĚ

Současné rozmístění APD, návrh jejich další dislokace a potřeby jejich kapacit včetně záchytných parkovišť v místech přestupu na MHD a návrh jejich typů (podzemní, nadzemní); požadavky na informační systém parkingu a na jeho propojení v rámci města. Předpokládané náklady.

Současné rozmístění VPD, návrh jejich úprav a využití v systému parkingu města, potřeby jejich kapacit za předpokladu jejich zvýšeného zajištění proti kriminalitě a vznikajícím exhalacím; požadavky na informační systém VPD a jeho propojení v rámci města. Předpokládané náklady.

Návrh dislokace povrchových parkovišť pro veřejnost a jejich zabezpečení proti kriminalitě, napojení na informační systém parkingu ve městě a zajištění kontroly platby parkovného. Návrh dislokace záchytných parkovišť pro kamiony a způsob zvýšení jejich bezpečnosti. Návrh dislokace běžných povrchových parkovišť a zvýšení jejich bezpečnosti; požadavky na informační systém a jeho propojení s povrchovými parkovišti ve městě. Předpokládané náklady.

Požadavky na informační systém lokální, městský a na příjezdových tazích do města; požadavky na jeho bezpečnost; předpokládané náklady na SW a HW vybavení tohoto systému. Předpokládané náklady.

3. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Záměr koncepce vedení pohybu vozidel a parkingu vozidel ve městě a jeho preferencí a vytyčení záchytných parkovišť a jejich typů. Návrh změn a úprav územního plánu z hlediska požadavků Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu vozidel ve městě a parkingu, analýza, závěry a návrhy;

Záměr koncepce informačního systému. Předpokládané řešení servisu všech typů městského parkingu ve městě. Orientační přehled (denní, měsíční, roční) výnosů poplatků všech druhů parkingu ve prospěch města.

Předpokládané náklady realizace projektu celkově a v etapách, návrh požadavků na dotace z EU.

Postupy a způsoby ovlivňování realizace parkingu i soukromých subjektů v zájmu města a zajištění trvalého přehledu o činnosti v této oblasti. Způsob podpory města pro všechny subjekty realizující parking v zájmu a prospěch města.

Možné vytyčení výše parkovného pro různé zóny města a typy parkingu a způsob jeho odvodů městu.

AUTOR: RUDOLF KUNZMANN
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí