zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EIA zachránila Kozí dráhu

03.08.2008
EIA
EIA zachránila Kozí dráhu

Praha,Telnice - Boj o železniční trať č. 132 v Podkrušnohoří se dostal do nové fáze. Ministerstvo životního prostředí se zničením tratě a výstavbou dálničního přivaděče v tom místě nesouhlasí.

Pro telnického starostu Jaroslava Doubravu to byla několik dnů netrpělivě očekávaná zpráva. O osudu Kozí dráhy jednali starostové v první polovině tohoto týdne s náměstkem ministra životního prostředí Alešem Kutákem. Informoval starosty, že bude vydána EIA. Libouchecký starosta Jiří Štěrba doufal po jednání s náměstkem ministra životního prostředí, že veškeré námitky, které zdůraznily nesmyslnost výstavby trati z hlediska životního prostředí, dokáží zvrátit úvahy o zrušení trati. Starosty překvapilo, když na dotaz starostů Kuták uvedl, že náměstek ministra dopravy Jiří Hodač žádal dopisem ministerstvo životního prostředí, aby vydalo hodnocení EIA až po zrušení trati. To se mu ale nepodařilo.

Doubrava připravil návrh nového jízdního řádu. „Starostové podél trati, bez ohledu na stranickou příslušnost, jsou za jedno. Trať je pro budoucnost této podkrušnohorské oblasti důležitá a chceme jí zachovat,“ dodal Doubrava.

Tvrdé ne

Zpráva ministerstva životního prostředí uveřejněná dnes odpoledne je razantní. Uvádí se v ní doslova: „ Ministerstvu bylo dnes konečně umožněno vydat závěrečné stanovisko EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) ke stavbě dálničního přivaděče z Děčína k dálnici D8. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) totiž uhradilo částku za posudek, k čemuž jej MŽP vyzvalo již 13. června. Stanovisko je souhlasné pro zhruba pětikilometrový úsek dálničního přivaděče ve variantě VA od Modré (část obce Jílové) až k dálnici D8, za předpokladu dodržení podmínek, které stanovisko ukládá. Zbylý, cca 10km úsek (Děčín – Modrá) trasy přivaděče v této variantě je v podobě předložené ŘSD nepřijatelný – důvodem jsou zásadní střety s požadavky ochrany přírody v cenných územích CHKO České středohoří.

Varianta VB v trase železniční tratě č. 132 byla vyhodnocena jako nepřijatelná v celé délce, protože vykazuje větší vlivy na obyvatelstvo, nenaplňuje znaky obchvatu města Děčína, není obchvatem Podmokel, ale průtahem touto centrální částí města Děčína a vyžaduje zrušení železniční tratě Děčín – Novosedlice. To je hned dvojí rozpor se Státní politikou životního prostředí a s Dopravní politikou ČR.

Zpráva též uvádí stanovisko ministra: „S rušením regionální trati, která je dobře využitelná pro páteřní regionální osobní dopravu, zásadně nemůžeme souhlasit,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Podle MŽP je nepřijatelná rovněž nulová varianta, čili stávající stav. Ministerstvo životního prostředí to dokládá tím, že v září 2007 prosadilo zařazení průtahů silnice I/13 přes Děčín-Podmokly a Děčín-Dolní Oldřichov do přílohy Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008–2013, která vyjmenovává obce, kde je třeba naléhavě průtahy odstraňovat a budovat vhodné obchvaty. „Nabízíme ŘSD aktivní spolupráci při hledání všestranně přijatelného řešení silniční přeložky v úseku Děčín – Modrá, ve kterém ŘSD do procesu EIA nepředložilo žádnou variantu, která by byla akceptovatelná,“ uzavírá ministr Bursík. Nebezpečí likvidace železniční trati č. 132 zvané „Kozí dráha“ jedinečné tím, že vede po úbočí Krušných hor, se výrazně snížilo. O využití trati a místě kudy povede silniční přivaděč z Děčína na dálnici D8, bude rozhodovat až nové vedení kraje.

Druhá dobrá zpráva

Nebezpečí likvidace železniční trati č. 132 zvané „Kozí dráha“ jedinečné tím, že vede po úbočí Krušných hor, se výrazně snížilo i po jednání dvou starostů s ministrem dopravy. O využití trati a místě kudy povede silniční přivaděč z Děčína na dálnici D8, bude rozhodovat až nové vedení kraje. Shodli se na tom telnický starosta Jaroslav Doubrava a libouchecký starosta Jiří Štěrba při jednání s ministrem dopravy Jiřím Řebíčkem.

„Protože na podzim jsou krajské volby, ministr Řebíček se mnou souhlasil, že je třeba vyčkat nového složení krajských orgánů. Nové vedení kraje nemusí se současnou podporou likvidace tratě souhlasit. Osobně věřím, že po volbách vedení kraje bude složeno z nových lidí a smete návrh zrušení trati ze stolu jako naprostý nesmysl. Po ekologické i dopravní stránce tato varianta je nesmyslná,“ uvedl Doubrava.

Zdůraznil, že přivaděč vystavěný místo železniční trati by znamenal příjezd aut na D8 přímo středem Děčína. Kromě toho by například došlo k odříznutí Horního a částečně i Dolního Oldřichova. Dodal, že si je vědom toho, že Děčín nutně potřebuje dálniční přivaděč řešit. Musí to ale být obchvat, ne průtah, laciné dopravní provizorium na místě zrušené trati se všemi negativními dopady na zdraví děčínských obyvatel.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí