zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

19.08.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 20. srpna 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

16.  
Specifikace vybavení pro zabezpečovací, záchranné a evakuační práce pro povodí řeky Opavy v období let 2009 - 2011 včetně vyčíslení finančních prostředků a návrhů zdrojů na jejich pokrytí  
č.j. 1214/08  
Předkládají: ministr zemědělství, místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr vnitra

K projednání bez rozpravy:

 31.  
Návrh na obeslání čtvrtého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Antananaviro, Madagaskar, 15. - 19. září 2008)  
č.j. 1235/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí 

35.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava, a to pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti s pilařským provozem na pozemcích p.č. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 v k.ú. Horní Němčice  
č.j. 1165/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří podle § 43 a § 26, odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb., Antonína Šímu a to pro vjezd motorovým vozidlem na území CHKO České středohoří za účelem výkonu rybářského práva  
č.j. 1166/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a písm. i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, NPR Radhošť, NPR Kněhyně-Čertův Mlýn, NPR Mazák, PR Smrk a PR Travný pro vjezd mimo silnice a místní komunikace na území CHKO, pro vstup do území NPR, dále pro sběr rostlin na území NPR a PR  
č.j. 1167/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní památky Pivovařiska, za účelem povolení a umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 3082/10 v k.ú. Liptál  
č.j. 1168/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm.d) zákona pro p. Lukáše Schrödera bytem nám. Chuchelských bojovníků 3/19, 159 00 Praha 5 za účelem vjezdu na účelové komunikace vedoucí k objektu č.p. 81, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1169/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Žádost společnosti ComArr s.r.o.o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajišťování stavebních prací na objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1170/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří podle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26, odst. 1, písm. g) zákona 114/1992 Sb. pro Moto Klub Bezinka Kamýk, a to pro vjezd motorovými vozidly a pořádání motocyklové soutěže na území CHKO České Středohoří  
č.j. 1171/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Labské pískovce, pro rozdělávání ohně na parcele p.č. 640/85 ve vyhrazeném tábořišti v k.ú. Labská Stráň  
č.j. 1172/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1 písm. d) zákona pro pí. Moniku Hyblerovou, bytem Lipová 178, 503 21 Stěžery za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 253, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1185/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Blaník, pro povolení vjezdu a stání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace  
č.j. 1186/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava, pro stavbu srubového objektu jako zázemí pro rybářské hospodaření na p.p.č. 241/1 v k.ú. Hliniště, pro účely Zemědělské farmy Strážný, ve vlastnictví Ing. Pavla Vokála  
č.j. 1187/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Orlické hory podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1413, Rychnov nad Kněžnou, pro vjezd a setrvávání s motorovými vozidly na komunikaci Podolí - Luisino údolí na území CHKO Orlické hory.  
č.j. 1188/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Aleše Müllera a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování nemovitosti  
č.j. 1189/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Žádost pana Vladimíra Kunce o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup za účelem fotografování na území I. zón ochrany přírody Národního parku Šumava  
č.j. 1190/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3) písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy, pro realizaci akce "Srážka vody v toku Střední Moravy"  
č.j. 1195/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1, písm. d) zákona pro PharmDr. A. Novotnou bytem Spojovací 676, 503 11 Hradec Králové za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 104, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1196/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst.1, písm. d) zákona pro spol. Moras, a.s. Moravany za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Horní Maršov - Suchý Důl vedoucí k objektu č.p. 62, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1197/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v souvislosti s provozováním a údržbou vodohospodářských zařízení a vodovodních přivaděčů na území CHKO  
č.j. 1198/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst.1, písm. d), e) zákona pro Velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi za účelem pořádání 14. ročníku mezinárodního pochodu armád v oblasti Šumavy.  
č.j. 1199/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 54.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Kokořínský důl, a to v souvislosti s realizací hydrogeologického vrtu na pozemku podle KN p.č. 1213 v k.ú. Olešno s následným vystrojením na studnu  
č.j. 1200/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a § 29 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Soos, a to v souvislosti s vypracováním diplomové práce s názvem „Recentní a subrecentní rozsivky lokality Soos“  
č.j. 1201/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 56.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro p. Josefa Chadimu bytem Veverkova 1211, 500 02 Hradec Králové 2 za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl (k mostu) vedoucí k objektu č.p. 94, nacházejícího se na území I. zóny KRNAP  
č.j. 1204/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 57.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro povolení vjezdu motorového vozidla na Lysou horu  
č.j. 1205/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 58.  
Žádost České geologické služby o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem realizace projektu „Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy“ na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1206/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 59.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona pro TJ Spartak Rokytnice n. Jizerou za účelem uspořádání 11. ročníku v běhu do vrchu v trase Rokytnice n.J. - Dvoračky  
č.j. 1207/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 60.  
Žádost pana Jana Kavaleho o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup do I. zón ochrany přírody na území Národního parku Šumava za účelem fotografování  
č.j. 1208/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 61.  
CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - povolení vstupu mimo cesty, sběru rostlin a odběru vzorků půdy za účelem řešení projektu MŽP, žadatel Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., ředitel Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., Zámek č. 1, 252 43 Průhonice  
č.j. 1209/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 62.  
Žádost pana Martina Milforta o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup do I. zón ochrany přírody na území Národního parku Šumava za účelem fotografování  
č.j. 1226/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 63.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v LHC LDO Přibyslav  
č.j. 1242/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 64.  
CHKO Křivoklátsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Vůznice - výjimka pro výzkum vegetace vodních nádrží, žadatel RNDr. Jaroslav Rydlo, Středočeské muzeum, 252 63 Roztoky u Prahy  
č.j. 1243/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 65.  
Žádost pana Mgr. Davida Raina a pana Lubomíra Raina o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1244/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 66.  
Žádost ZO Odborového sdružení železničářů Správy dopravní cesty Trutnov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Modrý důl z důvodu údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1245/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 67.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Zdeňka Zintla, a to pro vjezd motorovým vozidlem na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti  
č.j. 1246/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 68.  
NP Šumava - vstup a vjezd vozidla do lokalit I. zóny v oblasti Březníku a Roklanských slatí za účelem fotografování, žadatel pan Herbert Thiel, bytem Listopadová 8, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
č.j. 1247/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 69.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, Krumlovsko-rokytenské slepence, Pouzdřanská step-Kolby, Ramena řeky Moravy, Vrapač a Zástudánčí a to za účelem realizace vědeckovýzkumného úkolu SP/2d4/59/07 "Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 - TARMAG 2000"  
č.j. 1248/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 70.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, § 16, odst. 1, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro TJ Jiskra Mladé Buky, o.s., Mladé Buky č.p. 132, a to pro pořádání hromadné turistické akce „Mladobucká padesátka“ na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1249/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 71.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro společnost AEZZ, a.s., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 1250/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 72.  
Žádost společnosti Eisnet Budweiser spol. s r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění zásobování občerstvení v Černém Kříži.  
č.j. 1251/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 73.  
Žádost Českomoravského odborového svazu pracovníků školství o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Zadní Rennerovky z důvodu zajištění zásobování, údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1252/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 74.  
Žádost pana Eduarda Marka a paní Bohumily Markové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem vlastnického spravování majetku a zajištění stavebních prací v objektu na území Národního parku Šumava  
č.j. 1253/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 75.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Řežabinec a Řežabinecké tůně - vstup mimo cesty, odchyt a kroužkování ptáků a povolení vjezdu motorového vozidla, žadatel RNDr. Jiří Šebestián, CSc., Bezdrevská 15, 370 11 České Budějovice  
č.j. 1254/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 14.  
Informace o průběhu a výsledcích Čtvrtého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické orzmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti  
č.j. 1150/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 15.  
Informace o průběhu a výsledcích devátého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Bali, Indonésie, 23. - 27. 6. 2008)  
č.j. 1238/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 16.  
Informace o průběhu a výsledcích třetího zasedání smluvních stran úmluvy o příslupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí  
č.j. 1151/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí